Assegurances d'automòbil

Les companyies d'assegurances imposen les seves condicions

L'any passat es van recaptar a Espanya 1,28 bilions de pessetes en concepte de primes d'assegurances d'automòbil, un 16% més que l'any 1999, segons la patronal UNESPA (Unió Espanyola d'Entitats Asseguradores i Reasseguradores)
1 Abril de 2001
Img informe listado 195

Les companyies d'assegurances imposen les seves condicions

/imgs/20010401/informe01.jpg
Joventut i inexperiència, una barreja explosiva i cara. Ser menor de 25 anys, home i amb permís de conduir d’antiguitat inferior a 2 anys garanteix que pràcticament cap companyia d’assegurances permeti figurar a algú amb aquestes característiques com a titular d’una pòlissa de cotxe, a causa de l’alta taxa de sinistres d’aquest grup de la població.

Això no obstant, algunes companyies s’arrisquen a assegurar els més joves, però, això sí, amb unes primes que poques butxaques es poden permetre. Així, Allianz permet en ocasions la subscripció d’una pòlissa amb un prenedor jove i novell. En el supòsit plantejat per CONSUMER (assegurança a tot risc per a un Peugeot 206 XND conduït per un noi de 20 anys, amb 2 anys de permís), la prima de la companyia d’assegurances ascendeix a 750.000 pessetes. Una altra possibilitat, bastant més econòmica, és sol·licitar pressupost a Mares (empresa creada per Mapfre per atendre aquest tipus de situacions). Aquesta companyia ofereix una pòlissa amb una prima de 498.363 pessetes per al mateix supòsit.

Consorci de Compensació d’Assegurances

Per als rebutjats per les companyies d’assegurances, queda encara una última opció: el Consorci de Compensació d’Assegurances. Això no obstant, aquest organisme estatal només tramita l’assegurança de responsabilitat civil obligatòria limitada. Cobreix els danys causats a altres persones o coses, però no els propis. Les garanties d’indemnització en cas de sinistre estan limitades, segons la legislació vigent, a 56 milions de pessetes (336.579 euros) per víctima per als danys personals i a 16 milions de pessetes (96.165 euros) per sinistre per als danys materials. En el cas que se superin aquestes xifres, la despesa restant anirà a càrrec de l’autor dels danys. Els qui requereixin optar pels serveis del consorci han de presentar 2 documents acreditatius remesos per altres tantes companyies d’assegurances en els quals consti la denegació de subscripció de l’assegurança.

Assegurances també a Internet

El món de les assegurances també ha irromput a la Xarxa i ja és possible sol·licitar pressupost i contractar una pòlissa a través de corredories d’assegurances virtuals. Póliza.com i Segurauto.net, entre d’altres, es comprometen a seleccionar les millors propostes i ofereixen la contractació en línia i la tramitació de sinistres.

Una altra possibilitat són les companyies tradicionals que també aposten per Internet. Direct Seguros, Allianz, Fénix Directo i Linea Directa Aseguradora ofereixen ja els seus serveis a través de la xarxa i possibiliten la consulta de tarifes/pressupostos en temps real, previ emplenament d’un qüestionari. A més de poder obtenir un pressupost in situ, aquestes companyies d’assegurances ofereixen descomptes que assoleixen fins a un 6% si la contractació es realitza a través d’Internet. Però compte: a Internet tan sols asseguren conductors amb bonificacions.

Tipus d’assegurança

 • Assegurança a tercers Consta de la responsabilitat civil obligatòria i voluntària il·limitada, de la defensa jurídica i de la reclamació de danys. Avantatges: la companyia asseguradora paga els danys materials i personals, normalment, sense límit d’indemnització. Desavantatges: quan l’accident és per culpa nostra, la pòlissa no cobreix els danys produïts al nostre vehicle.
 • A tercer millorat Com que l’assegurança a tercers no inclou cap tipus de dany produït al vehicle de l’assegurat, les entitats ofereixen la possibilitat d’ampliar la cobertura de la pòlissa més bàsica afegint-li assistència en viatge, trencament de llunes, robatori, incendi, accidents dels ocupants o insolvència de tercers. Avantatges: sense haver de pagar tant com en una assegurança a tot risc, queden coberts la majoria dels punts susceptibles de dany. Desavantatges: no cobreix altres danys propis.
 • A tot risc És l’assegurança amb més cobertura, ja que inclou pràcticament tots els danys propis i aliens del vehicle, independentment de qui hagi provocat el sinistre. En cas de pèrdua total, les companyies d’assegurances indemnitzen el 100% del valor de nou que té el vehicle al mercat en el moment de produir-se el sinistre sempre que aquest tingui una antiguitat baixa, normalment un o dos anys. Avantatges: els danys més freqüents que pot sofrir el vehicle estan coberts per l’assegurança, encara que el contratemps l’hàgiu provocat vosaltres. Desavantatges: el preu elevat.
 • A tot risc amb franquícia En contractar una assegurança a tot risc amb franquícia, l’assegurat es compromet a pagar una part fixa dels danys ocasionats al seu vehicle. La resta la paga la companyia. És un sistema en el qual assegurat i companyia d’assegurances comparteixen riscs. Avantatges: el preu és més baix que una tot risc sense franquícia. Recomanable per a vehicles molt cars que exigeixen pòlisses molt altes, i per a usuaris poc propensos a patir petits cops. Desavantatges: en cas d’accident, l’assegurat sempre paga una part fixa dels danys, per la qual cosa no és recomanable si es tenen sinistres amb freqüència i de poc dany.

Per contractar una assegurança d’automòbil…

 • Visiteu lierses companyies, compareu qualitat-cobertura-preu i els avantatges i desavantatges de cada una.
 • Llegiu atentament la pòlissa i no dubteu a preguntar sobre els termes del contracte d’assegurança que desconegueu. Demaneu que us expliquin les interpretacions possibles de cada clàusula.
 • Eviteu clàusules excessivament genèriques que es prestin a diferents interpretacions.
 • Determineu amb l’assegurador perquè quedi ben clar al contracte la cobertura, el que cobreix el contracte, i les exclusions, el que no cobreix el contracte. Aquestes últimes hi han de figurar de manera destacada perquè us en pugueu adonar clarament.
 • Exigiu que totes les modificacions o addicions del contracte d’assegurança es formalitzin per escrit. Desconfieu de la informació verbal.
 • Demaneu que constin per escrit al contracte les bonificacions a les quals podeu optar per no tenir sinistres en el període de durada de l’assegurança. Procediu de la mateixa manera davant els possibles recàrrecs per declarar determinat nombre de sinistres.
 • Guardeu una còpia de la pòlissa i conserveu els rebuts del pagament de les primes. Si contracteu una cobertura a tot risc, no oblideu declarar els accessoris i extres del cotxe que vulgueu incloure a la pòlissa.
 • Respecteu els terminis i formes de comunicació del sinistre.
 • Faciliteu tot tipus d’informació i col·laboració sobre els fets i les circumstàncies del sinistre.
 • En cas de cancel·lació de l’assegurança, comuniqueu-ho per escrit amb dos mesos d’antelació.
 • Si sou propietari d’una caravana, l’heu d’assegurar amb una assegurança de responsabilitat civil, independentment que la utilitzeu o no. L’incompliment d’aquesta obligació comporta una sanció de 100.000 a 500.000 pessetes (de 601 a 3.005 euros). Si voleu saber les dades d’un automobilista escapat, podeu acudir amb la matrícula contrària al Consorci de Compensació d’Assegurances.
Nova normativa de l'assegurança

El passat dia 13 de gener es va aprovar el nou Reglament sobre responsabilitat civil i assegurança en la circulació de vehicles de motor. Les assegurances de l’automòbil s’adapten així a la normativa europea de circulació. A partir d’ara, els automobilistes que resultin accidentats tindran coberta tota la factura d’assistència sanitària fins a la recuperació total, independentment del centre hospitalari que assisteixi el ferit.

Una altra novetat de la norma és que a partir d’ara les assegurances cobriran indemnitzacions a les víctimes de conductors suïcides o borratxos, o sota la influència de drogues, però les companyies mantindran el seu dret per actuar contra el culpable. Queda fixada per primera vegada en aquesta assegurança una quantia il·limitada per a despeses sanitàries, que fixa separadament les quanties de danys, de béns, de costos d’assistència mèdica i d’enterrament i funeral. A més, tots els conductors tindran un certificat d’antecedents de sinistralitat, de manera que les companyies asseguradores coneixeran el vertader risc que assumeixen en contractar la pòlissa, la qual cosa servirà per determinar-ne el preu.

Així mateix, el nou Reglament permet l’intercanvi de dades entre el Consorci de Compensació d’Assegurances i la Direcció General de Trànsit per conèixer quins vehicles circulen sense l’assegurança obligatòria, que actualment es calcula que són prop d’1,5 milions de vehicles. Malgrat que l’organització Automobilistes Europeus Associats (AEA) es mostra satisfeta amb el nou Reglament i creu que resulta beneficiós per als automobilistes, ha anunciat que recorrerà la norma davant del Tribunal Suprem ja que considera que l’exclusió de conductors morts en sortir-se de la carretera el seu vehicle és inadmissible i lesiona greument els drets dels perjudicats en aquest tipus d’accidents.