D’on ve aquest aliment?

En un món globalitzat, les botigues ofereixen cada vegada més varietat de productes importats d’altres països. Això té moltes implicacions en diferents àmbits, com l’economia o el medi ambient. Per això ens preocupa cada vegada més com a consumidors. Però aquesta informació no sempre s’indica i, a vegades, resulta confusa o incompleta.
1 Setembre de 2023

D’on ve aquest aliment?

Les demandes com a consumidors han evolucionat molt les últimes dècades. Fa 40 anys, la prioritat era omplir el cistell d’anar a comprar i fer-ho amb aliments segurs i fiables. Una mica més tard vam començar a interessar-nos pels aspectes relacionats amb la salut i, avui dia, ens preocupen totes aquestes coses i moltes més, com l’impacte mediambiental, el benestar animal o el comerç just.

Aquesta evolució s’explica en bona part pels canvis que han anat succeint en el nostre entorn. Un d’aquests canvis és la globalització, que va entrar en escena aproximadament fa dues dècades. Amb l’augment del comerç internacional i la deslocalització de moltes empreses productores, vam començar a veure com molts dels productes que compràvem s’importaven d’altres països. Això es va convertir en una inquietud per a moltes persones, que recelen dels productes de fora per diferents motius: perquè pensen que són pitjors o menys segurs, per l’impacte sobre el medi ambient que implica transportar-los, per l’efecte negatiu sobre l’economia local, per l’explotació laboral o de recursos…

Tot i aquesta preocupació, en l’actualitat, la informació sobre l’origen només s’indica en l’etiqueta d’alguns aliments. A més, en molts es mostra de manera confusa, així que a vegades ens despista.

Què hi diu la llei?

Segons la legislació –Reglament 1169/2011–, cal indicar el país d’origen o el lloc de procedència d’un aliment sempre que la falta d’aquesta indicació pugui induir a engany els consumidors. Però, en circumstàncies normals, no hi ha necessitat de fer-ho. Per això, la majoria dels aliments no mostra l’origen que tenen. En aquests casos només és obligatori per a alguns en concret, en els quals ha de mostrar-se sempre, com la mel, la fruita i els vegetals frescos, el peix, la carn, l’oli d’oliva, els ous o la llet i els productes lactis.

En principi, des de la nostra posició com a consumidors, podem veure la indicació de l’origen com un avantatge indiscutible i potser ens preguntem quins motius pot haver-hi per a no incloure-la en tots els aliments, especialment avui dia, quan l’etiquetatge tendeix a ser cada vegada més transparent. Tanmateix, la realitat demostra que incloure aquesta informació no sempre és fàcil.

Aliments dels quals cal mostrar l’origen
 • Fruites i vegetals frescos
 • Llet i productes lactis
 • Aigües minerals naturals
 • Oli d’oliva
 • Ous
 • Peix
 • Mel
 • Carn: boví, porcí, oví, caprí i aviram de corral (fresca, refrigerada o congelada)
 • Vi

Els problemes de la llet

Un exemple. L’any 2015, el sector lacti –indústries làcties i organitzacions agràries– va aprovar gairebé per unanimitat facilitar informació sobre l’origen de la llet, una mesura que també té el suport de la gran majoria dels consumidors. El Ministeri d’Agricultura va elaborar un projecte per a fer-ho realitat. D’aquesta manera, els consumidors tindrien més informació i els productors vendrien més, cosa que compensaria la balança comercial, perquè a Espanya s’importava tres vegades més productes lactis de la Unió Europea dels que es produïen.

Es va trobar, però, amb l’oposició de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC), adscrita al Ministeri d’Economia. Aquest organisme va emetre un informe en què assenyalava que la inclusió de l’origen podia ser rellevant per al consumidor, però també podia constituir una restricció a la lliure circulació de mercaderies i, per tant, a la competència. Per això, va expressar la conveniència “d’extremar la precaució a l’hora d’introduir aquesta mena d’obligacions” i va instar el Ministeri d’Agricultura a justificar millor els motius que abonessin la proposta.

Amb aquesta finalitat es van fer enquestes entre els consumidors, amb les quals es va justificar a la Comissió Europea que l’origen de la llet i els productes lactis és una informació que demana la majoria dels consumidors a Espanya, que a més associen l’esment del país a la qualitat. Finalment es va aprovar la mesura, que obligava a indicar el país de munyiment i el país de transformació de la llet (de vaca, ovella i cabra) i en els productes que continguessin més d’un 50% de llet. Això sí, la mesura tenia caràcter experimental, així que només tindria vigència durant un període de dos anys. Al final va entrar en vigor al gener de 2019 i es va prorrogar fins al 22 de gener de 2025.

En definitiva, la inclusió de la informació sobre l’origen en l’etiqueta dels aliments és una qüestió sobre la qual hi ha posicions enfrontades. Per això, de vegades no es porta a terme.

Com s’ha d’indicar l’origen
 • País d’origen. Els productes elaborats totalment en un únic país. Per exemple: “Origen: Espanya”.
 • Lloc de procedència. Qualsevol lloc del qual s’indiqui que procedeix un aliment i que no en sigui el país d’origen. Per exemple, en un peix s’ha d’indicar la zona de pesca de la FAO, així com la denominació d’aquesta zona expressada en termes comprensibles per al consumidor. Per exemple: Atlàntic nord-est o FAO 27.
 • Raó social: l’adreça de l’empresa. No informa sobre la procedència de l’aliment ni ha d’estar-hi relacionada. Per exemple: Aceitunas El Olivo. C/ de la Fuente, 28080 Madrid.
 • Aliments en la producció dels quals han intervingut diversos països. Cal indicar el país on s’ha fet l’última transformació o elaboració substancial, però també l’origen de l’ingredient que s’associa inherentment amb el producte. Per exemple: pebrots processats a Espanya. “Origen dels pebrots: Perú”.
 • Productes en els quals es mostren motius associats a un país, però que procedeixen d’un altre. Cal mostrar-ne l’origen per evitar confusions. Per exemple, galetes que mostren una imatge de l’aqüeducte de Segòvia, però que procedeixen d’Itàlia.
 • Productes en els quals es mostren motius associats a Espanya, elaborats a Espanya, però l’ingredient principal dels quals (si supera el 50% o ho associem amb el nom de l’aliment) procedeix d’un altre país. Per exemple, galetes amb una imatge de l’aqüeducte de Segòvia, elaborades a Espanya, però amb farina procedent d’Itàlia: “Origen de la farina: Itàlia”.

Però no sempre cal…

 • Aliments en l’envàs dels quals es fan esments geogràfics que no fan referència a l’origen. Per exemple, galetes on s’indica “guanyeu un sorteig a Nova York” i s’hi mostra la bandera dels Estats Units.
 • Aliments el nom habitual dels quals inclou un lloc geogràfic que en forma part. Per exemple, salsitxes de Frankfurt, galetes daneses o favada asturiana.
 • Aliments la marca dels quals fa referència a un lloc geogràfic. Per exemple: Garbanzos La Asturiana (tret que resulti enganyós).

Un mateix producte, llocs diferents

Altres vegades no és fàcil saber l’origen d’un aliment. Imaginem una beguda de cafè a punt per prendre: és possible que els grans de cafè s’hagin recol·lectat en un país, s’hagin torrat en un altre de diferent i que s’hagin molt i infusionat per envasar-los en un tercer. Quin país es considera com a origen? En general, quan en la producció d’un aliment hi intervé més d’un país, es considera que el producte té l’origen on s’hagi dut a terme l’última transformació o elaboració substancial. En aquest cas, en principi, seria el país on el cafè s’ha molt, infusionat i envasat. Però, d’altra banda, aquest cafè n’és l’ingredient principal, per tant caldria indicar l’origen del gra.

La legislació que regula la indicació de l’origen dels aliments és una mica ambigua, així que està subjecta a diferents interpretacions i no sempre és fàcil entendre quina mesura hauria d’adoptar-se en cada cas. D’altra banda, podem trobar productes que procedeixen d’un lloc, però sembla que venen d’un altre. Per exemple, unes galetes que mostren en l’envàs una bandera d’Espanya juntament amb imatges de monuments típics d’aquest país, però que en realitat han estat elaborades a Itàlia. En aquest cas, se n’ha d’indicar el veritable origen (Itàlia), perquè en cas contrari podria portar a error.

Imaginem ara que aquestes galetes, amb aquesta mateixa capsa que mostra motius associats a Espanya, estan elaborades realment en aquest país, però l’ingredient primari, en aquest cas la farina, procedeix d’Itàlia. En aquest supòsit caldria indicar l’origen de la farina. Això només és aplicable quan es tracta d’un ingredient primari, és a dir, quan parlem d’un ingredient que suposa més del 50% de l’aliment o quan associem aquest ingredient amb el nom del producte.

Incompliments i fraus

És obligatori, però no s’indica. En molts productes que es venen a granel és obligatori indicar-ne l’origen; concretament, en vegetals com ara fruites, hortalisses i llegums; també en peixos i en carns (frescos, refrigerats o congelats). No obstant això, hi ha comerços en què la informació que es mostra es redueix solament al nom del producte i el preu, i obvien la resta de les dades obligatòries.

Fraus en els productes de més valor. En alguns casos es produeixen molts fraus en els productes d’alt valor econòmic, com l’oli, el vi o el pernil. Un dels exemples més representatius és el del safrà. Una recerca feta el 2016 va mostrar que el 50% de les mostres analitzades eren fraudulentes perquè s’indicava que l’origen era Espanya, quan en realitat es tractava d’un altre de més barat i de pitjors característiques procedent de països com el Marroc, l’Iran o l’Índia. També va ser molt cridaner un cas ocorregut el 2018 a França, on es van vendre 10 milions d’ampolles de vi rosat com si fossin d’aquest país, quan en realitat procedien d’Espanya. Segons les dades d’EIT Food, organització alimentària no governamental que té el suport de la Unió Europea, Espanya és el país de la UE on es registren més casos de frau relacionat amb l’origen. Normalment, de productes interns que s’etiqueten amb orígens que no són certs, com el vi, que suposadament prové d’una província quan realment és d’una altra, o el safrà que suposadament és d’Espanya quan en realitat ve de la Xina.

Quan l’engany afecta la seguretat. Quan es comet aquest tipus de delictes, a vegades no es tracta simplement d’un frau relacionat amb l’origen, sinó que també pot afectar la naturalesa del producte, les seves característiques organolèptiques i la seva seguretat. Per exemple, el 2022 es van decomissar a Espanya 10 tones de suposat safrà que, en realitat, estava constituït per brins de gardènia procedents de la Xina modificades per evitar-ne la detecció. Aquesta substància no es considera un aliment a la Unió Europea. Aquest producte no va seguir les vies legals i no va ser sotmès als pertinents controls per assegurar-ne la innocuïtat, cosa que podria haver posat en risc la salut dels consumidors si no s’hagués detectat a temps.

Què passa quan s’esmenta un lloc que no és l’origen?

Algunes vegades podem trobar productes que fan referència a llocs geogràfics de diferents maneres. Això podria portar-nos a pensar que han de mostrar obligatòriament la informació sobre el país d’origen o el lloc de procedència, però, si aquestes referències no estan destinades a proporcionar informació al consumidor sobre l’origen, no és obligatori fer-ho.

Per exemple, en un producte en què s’indiqui la frase “Participeu en el sorteig d’un viatge a França” al costat d’una bandera d’aquest país per a acompanyar la promoció. Aquests missatges no es refereixen a la procedència de l’aliment, per tant no és obligatori indicar-ne l’origen, tret que es facin de manera enganyosa o donin lloc a error.

En el cas de preparacions o aliments que inclouen noms de llocs geogràfics que formen part de la denominació, tampoc és obligatori indicar-ne l’origen. Per exemple, les salsitxes de Frankfurt, la favada asturiana, l’olla madrilenya, el xoriço de Pamplona o la mostassa de Dijon. En cas que una marca registrada faci referència a un lloc geogràfic, tampoc hi ha obligació d’indicar-ne l’origen. Per exemple, els cigrons de La Asturiana.

Per què s’importen productes d’altres països?
 1. A vegades resulta més rendible. Pot semblar contradictori que portar un aliment des de l’altra banda del món resulti més rendible que produir-lo al mateix territori, però a vegades és així. S’explica per la producció a gran escala, que en redueix els costos, pel baix preu del transport i per les condicions de treball que hi ha en aquests països, sobretot, pels sous comparativament més baixos.
 2. Per cobrir la demanda. Hi ha vegades que la producció local no és suficient per a cobrir-ne tota la demanda. Ocorre, per exemple, amb molts llegums. Segons el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, a Espanya vam consumir l’any 2017 al voltant de 42.100 tones de llenties, però solament se n’hi van conrear unes 24.400 tones, així que se’n va haver d’importar la resta, cosa que es fa habitualment de països com els Estats Units, el Canadà o l’Argentina, per posar-ne alguns exemples.
 3. Per trencar l’estacionalitat. Ocorre sobretot amb algunes fruites. Un dels casos més clars és el de les taronges. A Espanya, la producció nacional arriba al mercat aproximadament a final d’octubre i començament de novembre. A començament de setembre, però, també podem comprar taronges perquè s’importen d’altres països com Sud-àfrica, on la producció s’avança en el temps. I el mateix passa amb moltes altres fruites, com els melons i les síndries. Això no es fa només perquè puguem disposar d’aquests aliments durant més temps, sinó també per assegurar el subministrament de matèries primeres en empreses transformadores. Per exemple, una empresa envasadora de pebrots ho tindria més difícil per a mantenir l’activitat al llarg de tot l’any si no importés aquestes matèries primeres en èpoques en què la producció local és escassa i el preu és elevat.
 4. Per disposar de productes que no són propis d’aquestes latituds. El motiu més obvi pel qual s’importen aliments és per poder disposar d’aquells que no es produeixen aquí per motius culturals, climàtics o d’un altre tipus. Per exemple, ingredients exòtics de la gastronomia d’altres països, com el wasabi o l’alga kombu, o fruites com la pitaia i el maracujà.