Les línies aèries són responsables dels primers auxilis a bord