Construír unha segunda vivenda nun núcleo rural

Investimentos cargados de recordos

Aínda que o prezo do chan é máis barato ca nas cidades, hai que lle facer fronte a unha serie de pagamentos, como as taxas urbanísticas e mais o proxecto do arquitecto
1 Febreiro de 2007
Img ecodomestica 01 listado

Investimentos cargados de recordos

A ninguén lle escapa o atractivo e a comodidade das cidades como lugar de residencia. Non obstante, o estrés do medio urbano está favorecendo que cada vez máis españois aposten pola volta ao medio rural -terra natal de moitos deles- para construír ou adquirir unha segunda vivenda. Os prezos máis baratos, o incremento xeral do nivel de vida e a posibilidade de fuxir do ruído e das aglomeracións están calando na sociedade española. Agora ben, para que se faga realidade este soño, hai que cumprir unha serie de trámites que carrexan unha dedicación importante de tempo e de esforzo persoal e mais un desembolso económico relevante vinculados con requisitos que van do proxecto da casa ao pagamento de taxas urbanísticas, pasando pola presentación de instancias oficiais no Concello ou a obtención da cédula de habitabilidade.

Lugares onde non se pode construír

/imgs/20070201/img.ecodomestica.01.jpg O primeiro paso para levantar os alicerces dunha pequena casa no rural é a procura dun terreo axeitado. En moitas ocasións, as familias que consideran esta opción fano porque xa contan co soar onde situala: unha herdanza, unha antiga casa que se está derrubando… Así e todo, hai que ter en conta que non se pode edificar en calquera zona. Tras as numerosas catástrofes vividas a causa de riadas, fallos na seguridade cidadá ou destrución do medio, hai algúns puntos en aldeas e cidades que se atopan especialmente protexidos. Xeralmente, teñen a consideración de “chan non urbanizable”” as canles de correntes naturais continuas ou descontinuas. Tampouco se pode construír unha vivenda nas ribeiras de 100 metros de anchura nas marxes dunha canle fluvial. Os terreos situados en ribeiras inferiores a 200 metros de anchura dende a maior cota do nivel das augas en lagoas, estanques e encoros tamén están vetados para a construción inmobiliaria. E tampouco se pode construír unha vivenda en áreas arboradas compactas con densidades de arboredo superiores a unha árbore por cada 30 metros cadrados.

De abaixo a arriba

/imgs/20070201/img.ecodomestica.02.jpg Unha vez elixido o terreo, hai que solicitar un estudo xeotécnico sobre o chan no que se desexa asentar a vivenda. Un aparellador privado deberá comprobar que o chan e os alicerces son os adecuados para levantar nel unha edificación. Polo estudo xeotécnico haberá que aboarlle ao aparellador ou á empresa en cuestión preto de 1.000 euros.

Ese mesmo aparellador pode servir de axuda para realizar o seguinte trámite da lista: a presentación do proxecto de construción, que deberá asinar xunto cun arquitecto. O proxecto ten que incluír a distribución desexada da casa: número de cuartos, metros cadrados de cada habitación… Neste punto, o propietario pode dar as súas opinións e suxestións. Non obstante, será o arquitecto quen aprobará ou desestimará as ideas do cliente, en función do seu bo criterio profesional. O custo do proxecto variará en función da superficie que se queira construír e da súa complexidade.

Para pasar á seguinte fase, este proxecto deberá presentarse e será aprobado polo Colexio Provincial de Arquitectos e de Aparelladores, no que tamén haberá que aboar as correspondentes taxas (preto de 100 euros).

Xa co proxecto na man, cómpre acadar a licenza de obra. Neste punto será o alcalde ou algún organismo delegado, como o arquitecto municipal ou o secretario, quen se encargue directamente de dirimir esta cuestión.

Presentada a documentación necesaria (orzamento e memoria da obra), o prazo de concesión é como mínimo de dez días, sempre que o alcalde non atope ningunha obxección e a autorice. Despois, o equipo de albaneis ligados ao arquitecto e aparellador contratados poden comezar a vivenda. Unha vez concluída, haberá que asinar ante notario a súa finalización e enviar o documento acreditativo ao Colexio de Arquitectos. Con ese documento débese notificar tamén no Concello que a obra rematou. Dende a Casa do concello, o alcalde remitirallo ao arquitecto municipal para que dea o seu visto e prace e só coa súa aprobación o propietario acadará a cédula de habitabilidade que lle permitirá contratar os servizos básicos de auga, luz, gas… para poder facer uso da súa nova vivenda.

Trámites que hai que seguir

  • Contratar un aparellador privado especialista en realizar estudos xeotécnicos: estudará as características e propiedades do chan onde se vai edificar para determinar o tipo de cimentación necesaria.
  • Presentar o proxecto: un arquitecto e un aparellador deberán asinar o proxecto da obra e presentalo no colexio oficial de arquitectos provincial.
  • Conseguir a licenza de obra no concello.
  • Asinar declaración de obra nova ante notario.
  • Inscribir a obra ante o Rexistro da Propiedade.
  • Contratar os servizos dunha oficina de control técnico: encárgase de supervisar que a cimentación goza de todas as garantías.
  • Desenvolvemento da obra: o grupo de albaneis ponse en marcha, sempre baixo as ordes do arquitecto.
  • Firma da finalización da obra. Con este documento do colexio de arquitectos hai que acudir ao concello, quen llo enviará un arquitecto municipal.
  • O arquitecto municipal debe dar o visto e prace da obra e conceder a cédula de habitabilidade, necesaria para dar de alta os servizos básicos (luz, auga, gas).
  • Volver ao notario e, a continuación, acudir ao Rexistro da Propiedade para a declaración de obra rematada.

Caso práctico: Canto custa construír unha casa no rural?

Unha familia decide aproveitar un soar dunha aldea de Toledo para construír unha casa de 300 metros cadrados distribuídos en tres andares. A vivenda vai ter cinco dormitorios, tres cuartos de baño, unha ampla cociña, salón comedor e un último andar diáfano. Velaquí os gastos aos que se terá que enfrontar:

Canto custa construír unha casa no rural?
Concepto

A quen se dirixe o pagamento

Importe (euros) Imposto (%) Importe do imposto (euros) Total (euros)
Proxecto vivenda Arquitecto 4.212,00 16,00% 673,92 4.885,92
Proxecto vivenda Aparellador 1.263,55 16,00% 202,17 1.465,72
Proxecto vivenda Aparellador 60,10 16,00% 9,62 69,72
Estudo xeotécnico Empresa aparejadores especializados 847,57 16,00% 135,61 983,18
Organismo de Control Técnico (OCT) Empresa privada 676,14 16,00% 108,18 784,32
Licenza de obras Concello da aldea 2.459,83 0,00% 0,00 2.459,83
Seguros construción Compañía que comercialice seguros de construción 172,13 6,00% 10,33 182,46
Declaración obra nova Notaría 1,98 0,00% 0,00 1,98
Declaración obra nova Notaría 292,98 16,00% 46,88 339,86
Rexistro obra nova Rexistro da Propiedade 409,98 0,00% 0,00 409,98
Rexistro obra nova, honorarios Rexistro da Propiedade 138,13 16,00% 22,10 160,23
Proxecto vivenda Aparellador – Colexio 541,52 16,00% 86,64 628,16
Proxecto vivenda Arquitecto – Colexio 1.805,00 16,00% 288,80 2.093,80
Importe gastos 14.465,16
Importe execución de obra 70.000
Importe total obra 84.465,16
Grandes diferenzas entre o rural e as cidades

/imgs/20070201/img.ecodomestica.03.jpgOs últimos datos publicados polo Ministerio da Vivenda confirmaron non só unha desaceleración do encarecemento na vivenda, senón que, nalgunhas zonas, os prezos dos pisos comezaron a caer. Granada, Zamora, Biscaia ou Alacante son algunhas das capitais nas que comezaron a baixar os prezos de forma xeral. Malia todo, nas zonas urbanas o custo dunha vivenda segue sendo moi caro. Como mostra, en Bilbao o prezo medio da vivenda libre sitúase nos 2.968 euros. Para atopar prezos moito máis alcanzables é necesario acudir a zonas rurais. Aínda que os datos oficiais se limitan aos concellos con máis de 25.000 habitantes, constátase que, por regra xeral, a menor poboación e maior distancia das grandes capitais, os prezos son máis baratos. Por exemplo, en Ontinyent, un municipio de Valencia, o prezo medio do metro cadrado é de 826 euros. Ségueno Almendralejo (Badaxoz) e Hellín (Albacete), con 841 e 935 euros o metro cadrado.