A construtora non cumpre o recollido na Memoria de calidades