Parte dunha comunidade quere reformar o ascensor, malia que funciona ben