Integrala eta arrunta bereizten dituena zuntz kopurua da