Assessoria legal en línia

Massa lletra petita, incompliments en el termini de resposta i publicitat no del tot veraç, principals mancances

L'abaratiment de costs de les empreses d'assessoria legal en línia es tradueix en l'absència d'una relació personal amb l'advocat i en la reducció de l'assistència a qüestions de poca importància econòmica
1 Setembre de 2009
Img consejo listado 253

Massa lletra petita, incompliments en el termini de resposta i publicitat no del tot veraç, principals mancances

/imgs/20090901/consejo2.jpg
Setembre no és només el mes de la tornada a l’escola i de les depressions postvacacionals: és el moment en què molts ciutadans tramiten nombroses reclamacions per la disconformitat dels serveis contractats durant les vacances. La contestació que es rep no sempre resol el problema o no sempre es rep la indemnització corresponent pel dany causat. És llavors quan s’opta per contractar els serveis d’un advocat. Una alternativa d’ús creixent és recórrer a les companyies que ofereixen assistència legal immediata a canvi d’una tarifa assequible, en principi més econòmica que l’assessoria legal tradicional, per al ciutadà comú. Ara bé, no sempre es pot confiar que aquestes empreses resolguin tota mena de problemes. Un estudi elaborat per CONSUMER EROSKI i disponible a Internet ha constatat, després de l’anàlisi de 35 firmes -12 d’assessoria jurídica general, 12 d’especialitzades en divorcis exprés i 11 d’especialitzades en multes i accidents de circulació- que el seu funcionament, les seves tarifes i el seu servei registren variacions notables depenent de la companyia escollida. Entre els inconvenients principals destaca que la publicitat no es correspon amb la realitat, ja que la seva assistència es redueix a qüestions de poca importància econòmica i que rarament acaben en plet judicial, tot i que tracten les diverses branques del Dret (laboral, fiscal, civil, mercantil o penal).

Una oferta variada

/imgs/20090901/consejo3.jpg

 • Si decideix fer ús de les assessories jurídiques per Internet, sàpiga que es pot trobar amb tres serveis diferents entre els quals haurà de triar. El 78% de les assessories en línia generals i de multes donen servei a canvi d’una quota anual. No obstant això, aquesta quota anual dóna opció a cobertures distintes que diferencien les empreses entre aquelles que promocionen una Tarifa plana i les que ofereixen un Abonament per consultes.

  • El de Tarifa plana és un contracte pel qual un client es beneficiaria durant un any de l’assessorament jurídic que necessiti, sense límit de consultes. Aquest sistema funciona com una asseguradora tradicional, i el seu inconvenient principal és que només cobreix la persona que ha firmat amb la companyia i els seus familiars directes (cònjuge i fills que visquin al domicili). Totes les empreses que recorren multes ofereixen els seus serveis amb aquesta Tarifa plana.
  • Els Abonaments per consultes es basen en un determinat nombre d’assessoraments per un preu més reduït que si es contractés cada consulta de forma individual (pot sortir, depenent de les consultes que es facin, fins a cinc vegades més barata cada una), i el nombre de consultes o serveis contractats pot caducar o continuar vigent fins que s’esgotin les consultes. Aquestes, però, no es limiten al titular del contracte, sinó que s’ofereix un nombre de consultes amb independència de qui les faci.
 • El ventall de possibilitats continua amb el Pagament per consulta, o la sol·licitud d’assessorament jurídic per a un cas determinat. Aquest és el sistema triat per totes les assessories especialitzades a tramitar divorcis. Entre les empreses dedicades a l’assessoria en general i a les multes de trànsit, la majoria ofereixen els seus serveis a canvi d’una quota anual (amb límit o sense límit de consultes), i el 45% ofereixen l’opció de pagar per una sola consulta. Aquest pagament es pot fer per mitjà de la formulació del dubte legal trucant a un telèfon de tarificació especial 807 o amb el pagament d’un preu fixat mitjançant transferència o domiciliació i articulant la consulta per correu electrònic o telèfon ordinari. Els despatxos d’advocats tradicionals, per als quals el client va de manera presencial a les oficines, pressuposten o minuten el treball del lletrat segons el cas concret. És el que es coneix com Pressupost personalitzat. Entre les empreses d’assessoria en general en línia, el 25% també ofereixen l’opció del Pressupost personalitzat segons el cas concret del client.
 • En el cas particular dels divorcis, la tasca d’aquestes empreses se centra en els que són de mutu acord, mentre que els divorcis contenciosos requereixen més atenció i per a aquests fixen un pressupost personalitzat, molt semblant al muntant que exigiria un bufet tradicional. Aquesta situació es fa extensible a la resta de casos referents a totes les branques del dret.
 • L’assessorament virtual d’un advocat per un assumpte concret té un preu mitjà de 40 euros, un abonament per deu consultes costa 90 euros, cinc més que un servei anual de recurs de multes, i les gestions d’un divorci, 500 euros.

Publicitat “dubtosa”

 • Desconfiï de la informació que apareix a les pàgines web de les assessories en línia, ja que en general no estan actualitzades o no ofereixen cap forma de comprovar-ho, i comprovi la vigència del servei. Abans de subscriure cap contracte, intenti mantenir algun tipus de contacte directe (per telèfon, per correu electrònic o amb una visita personal), demani informació sobre les condicions generals del contracte i compari-la amb el que s’anuncia a Internet.
 • Informi’s bé abans de contractar els serveis d’alguna d’aquestes empreses. Moltes vegades el servei anunciat dóna a entendre que pel pagament d’una quota assequible disposarà d’un advocat. En canvi, la majoria de les empreses es limiten a assessorar el client i a redactar i tramitar documents al seu nom.
 • Encara que de vegades es publicita una atenció en línia 24 hores, exigeixi la confirmació que aquesta oferta és real o que es limita als casos d’urgència.

Primer que res, ben informats

/imgs/20090901/consejo1.jpg

 • Informi’s sobre l’empresa que més l’interessa per a sol·licitar els seus serveis. Sàpiga que hi ha moltes pàgines web que tenen al darrere una empresa el nom de la qual té poc o res a veure amb l’activitat que desenvolupa. L’automatització d’alguns procediments legals afavoreix que moltes organitzacions ofereixin, a través de la Xarxa, programes i eines perquè el consumidor elabori les seves reclamacions, els seus recursos i els seus texts jurídics, mitjançant la inserció d’una sèrie de dades sobre el procediment o la sanció en curs. Això pot abaratir costs per al client, però abona el terreny per a la creació d’assessories en línia poc fiables i amb un recorregut limitat en l’assessoria jurídica.
 • Llegeixi amb deteniment les condicions generals del contracte amb l’empresa o la secció Avís legal que, de manera habitual, apareixen a les pàgines web de les assessories legals en línia, ja que és aquí on s’amaga la lletra petita.
 • Sàpiga que les dades referents a la titularitat de l’empresa, la seu física, el número CIF, etc. es troben normalment en l’Avís legal, mentre que les condicions generals del contracte informen sobre qüestions fonamentals per a saber el tipus de servei que es contracta. Entre aquestes condicions és habitual trobar una limitació en el nombre de consultes, l’advertència de la possibilitat de suspendre temporalment el servei per Internet o, fins i tot, l’avís que l’empresa no es responsabilitza de l’èxit o de la qualitat de la resposta oferta al consumidor.
 • Una altra de les informacions rellevants que no es troben a simple vista a la pàgina web o a les comunicacions amb l’empresa és la renovació automàtica dels contractes temporals, pràctica habitual de les assessories legals en línia. Amb l’objectiu d’evitar aquesta situació, no dubti a insistir perquè sigui l’empresa la que li faciliti un número de compte per a ingressar el pagament acordat. Això impediria el cobrament automàtic de la quota en finalitzar l’any de contracte, si bé no anul·laria aquesta ordre de renovació si no se’ls avisa en cas contrari.
 • Revisi amb atenció el contracte per comprovar si li han imposat un límit en el nombre de consultes.
 • Si sol·licita un pressupost, exigeixi que li facin un desglossament detallat per conceptes a fi d’evitar sorpreses com ara pagar a banda l’obtenció del certificat d’empadronament o del poder notarial de plets.
 • Si ha decidit divorciar-se a través d’Internet, abans de res pregunti el cost de la redacció del conveni regulador perquè no hi hagi sorpreses si decideix aturar tot el procés. Sàpiga que no totes les pàgines web adverteixen que cobren per aquest escrit, que pot representar, de mitjana, el pagament de 105 euros.