El banc inclou una clàusula abusiva en el contracte de préstec