Llei de Desindexació: com ens afecta?

La desvinculació dels preus dels serveis públics de l'IPC no tindrà efecte sobre pensions, impostos i instruments financers
1 Març de 2014
Img economia domestica listado 209

Llei de Desindexació: com ens afecta?

L’aprovació recent de l’Avantprojecte de Llei de Desindexació de l’Economia Espanyola ha generat, com a primer efecte, la desvinculació dels preus dels serveis públics de l’IPC. Per tant, la nova normativa tindrà efecte aquest any sobre els preus, les rendes i els subsidis públics, però no afectarà les pensions, els impostos i els instruments financers.

Estalvi en el consum familiar

/imgs/20140301/economia-desindexacion.jpg
Aquesta nova Llei de Desindexació afectarà els ciutadans mitjançant els preus, les rendes i els subsidis públics. Segons càlculs del Govern, s’estima que els consumidors podran estalviar-se uns 700 milions d’euros en consum familiar amb l’aplicació d’aquesta normativa que desvincularà els preus públics de l’IPC (Índex de Preus al Consum), sempre que la inflació se situï en l’objectiu del 2% fixat pel Banc Central Europeu (BCE).

Fins ara, les tarifes dels serveis bàsics (aigua, telefonia, peatges, transport per ferrocarril…) s’actualitzaven a la primeria d’any en funció dels nivells de l’Índex de Preus al Consum. Això, a partir d’aquest any ja no és així, ja que s’elimina la vinculació directa, i es té en compte per a la pujada dels preus factors diferents com els costos d’aquests serveis. Aquesta normativa no afectarà pensions, impostos, instruments financers ni la negociació salarial, però sí transports, telecomunicacions, energia, serveis postals, aigua, taxes i els preus dels contractes públics (com en els casos dels lloguers, entre d’altres).

Nou índex de referència

Entre les novetats més destacades es troba l’aparició d’un nou índex de referència, anomenat de Consum a Impostos Constants, que publicarà cada mes l’Institut Nacional d’Estadística, igual que ja ho fa amb l’IPC. Aquest nou concepte servirà com a eina per a actualitzar alguns preus, ja que descomptarà al preu de la vida l’import que suposa la pujada dels impostos o l’increment dels costos. I un dels sectors més afectats serà l’immobiliari, per mitjà dels contractes d’arrendament, en els quals se sol incloure una clàusula per a actualitzar l’import del lloguer cada any en funció de l’evolució de l’IPC.

En qualsevol cas, l’objectiu final de la llei és deslligar els preus d’aquest índex i que les actualitzacions no siguin automàtiques, sinó que es facin pels índexs que determinin les administracions corresponents en funció dels costos o a partir del nou índex de referència. En certa manera suposa un fre a la pujada dels preus vinculats a l’Índex de Preus al Consum.

Dubtes principals

/imgs/20140301/economia-acuerdo.jpg
Davant d’una nova llei, sempre sorgeixen dubtes. En aquest cas, des de si afectarà els pensionistes o com es regularan els preus en els transports públics, sense deixar passar els efectes sobre els contractes entre particulars o l’abast real d’aquests canvis entre els funcionaris. A continuació, s’expliquen les conseqüències de la normativa en alguns àmbits:

  • Preus públics. La Llei de Desindexació tindrà repercussió en els preus, les rendes i els subsidis públics. Per tant, afectarà, entre d’altres, les despeses següents: energia (electricitat, gas natural, butà), transport públic (metro, ferrocarril i autobusos), telecomunicacions i peatges en autopistes.
  • Pensionistes i treballadors. Els jubilats poden estar tranquils davant la nova mesura, ja que no afectarà les seves pensions, encara que sí que ho farà una altra reforma que limita l’actualització de les pensions a la marxa de l’economia. D’altra banda, els treballadors d’empreses privades també estaran exempts de la seva aplicació pel que fa a les revisions salarials. No influirà en el sou dels funcionaris, que quedarà congelat, després de recollir-se en els Pressupostos Generals de l’Estat 2014, ni serà aplicable a la fixació del salari mínim.
  • Consumidors. És un dels sectors més sensibles a aquesta normativa, ja que en el preu del bitllet de metro, per exemple, igual que en altres serveis bàsics, a partir del gener només es tindrà en compte per a la seva pujada el cost del carburant i el nombre de viatgers.
  • Contractes entre particulars. La repercussió principal sobre el sector privat és que es podran actualitzar els contractes, de qualsevol classe, en funció de l’Índex de Garantia de Competitivitat. Però, què passarà en els casos en què s’hagin signat amb anterioritat? En principi no hi haurà cap problema, ja que es preveu un període de sis mesos per a reprendre un nou sistema d’actualització de preus, de manera que els afectats gaudiran d’un marge de temps suficient per a rescindir els contractes.
  • Revisions salarials. Queda exclosa d’aquesta nova normativa la negociació salarial col.lectiva, tant en l’àmbit privat com en el del personal laboral del sector públic.

Devaluació encoberta

El moment triat per a anunciar aquesta mesura econòmica de gran repercussió per als consumidors espanyols coincideix amb l’enfonsament en l’Índex de Preus al Consum (IPC), la taxa de variació anual del qual el mes de novembre va ser del 0,2%, tres desenes per sobre de la registrada el mes anterior, segons les últimes dades facilitades per l’Institut Nacional d’Estadística (INE).

Això, en la pràctica, significa que quan es comenci a desenvolupar la nova normativa de desindexació, no es revaloritzaran els contractes públics d’acord amb els nivells d’inflació actuals. I si bé aquesta llei està limitada únicament a les administracions públiques, falta saber en quin grau s’estendrà (si és que es produeix) a les empreses privades i, per tant, als milions d’espanyols que hi treballen.