Una comunitat de propietaris cancel.la el contracte de manteniment de l’ascensor i els reclamen gairebé 200.000 euros