Veritat o mentida: mascaretes, llavors, quina?

Han esdevingut un “complement” quotidià des que les autoritats sanitàries van recomanar-ne l’ús en entorns públics. Ara bé, que siguin eficaces de debò depèn de triar les mascaretes més adequades i de fer-ne un ús correcte. Però res no substitueix l’exhaustiva rentada de mans i el distanciament físic entre persones.
1 Juny de 2020
Facemask 5178786 ok

Veritat o mentida: mascaretes, llavors, quina?

El seu ús és suficient per a protegir-nos / Fals

Un dels motius pels quals l’Organització Mundial de la Salut (OMS) no es mostra absolutament partidària de l’ús generalitzat de mascaretes entre la població sana és que poden crear “un fals sentit de seguretat” i evitar així la pràctica de les mesures que han demostrat ser més efectives contra la pandèmia, com la rentada de mans freqüent amb sabó o una solució hidroalcohòlica i el distanciament físic.

Cal portar-ne en espais públics tancats / Veritat

El Centre Europeu per a la Prevenció i Control de Malalties considera apropiat el seu ús entre la població, “especialment quan es visiten espais ocupats i tancats, com ara centres sanitaris, supermercats o establiments comercials, o quan es fa servir el transport públic”. Aquest organisme explica que, tot i que “no se sap en quina proporció l’ús de mascaretes contribueix a una disminució en la transmissió del virus, sí que pot servir com a mitjà de control per a reduir la propagació de la infecció, ja que minimitza l’excreció de gotetes respiratòries d’infectats”.

A l’aire lliure és recomanable fer-ne servir / Veritat

El Ministeri de Sanitat, el dia de tancament d’aquest número (14 de maig), ha indicat que el seu ús en espais públics és altament recomanable. En qualsevol cas, s’aconsella mantenir la distància de seguretat i extremar les mesures d’higiene en mans, roba i sabates, així com en altres objectes que fem servir fora de casa. El Ministeri obliga a utilitzar-ne en els desplaçaments en transport públic.

Els nadons i els nens petits n’han de fer servir / Fals

D’acord amb els experts en pediatria, els menors de tres anys no n’han de fer servir, ja que corren risc d’asfíxia; a més, com apunta un informe elaborat pel Ministeri de Sanitat i diverses associacions pediàtriques, també “per la dificultat per a mantenir la mascareta col·locada correctament sobre nas i boca”. Si els nens més grans d’aquesta edat no toleren portar mascaretes o no són capaços de fer-les servir adequadament, seran els adults que els supervisin els qui reforçaran les mesures de prevenció com la rentada de mans i la distància de seguretat.

Les casolanes són les menys fiables / Veritat

Segons l’Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball, les mascaretes casolanes poden estar fabricades de materials diferents i els assajos clínics sobre la seva eficàcia són limitats. “L’evidència disponible mostra que les de tela protegirien menys que les mascaretes quirúrgiques i fins i tot podrien augmentar el risc d’infecció a causa de la humitat, la difusió de líquids i la retenció del virus”, assegura un informe del Consell General de Col·legis Farmacèutics. Per tant, “no es consideren protecció enfront de virus respiratoris”.

Els ciutadans no tenim a l’abast mesures perquè puguem comprovar l’eficàcia que tenen, més enllà de les recomanacions dels organismes sanitaris internacionals. Fabricants, laboratoris, l’Associació Espanyola de Normalització (UNE) i els ministeris de Sanitat, Indústria, Comerç, Consum i Treball han establert els requisits mínims que han de complir les mascaretes higièniques quant als materials que es fan servir per a elaborar-les, confeccionar-les, marcar-les i utilitzar-les.

Els materials sintètics són més eficaços / Fals

L’OMS adverteix: no hi ha cap evidència científica que demostri que les mascaretes fetes amb materials sintètics siguin més efectives que els de teixits naturals com el cotó. Tanmateix, el Centre Europeu per a la Prevenció i el Control de Malalties sosté que “es podria considerar l’ús d’aquestes mascaretes fetes de diversos tèxtils, especialment si, per problemes de subministrament, s’ha de donar prioritat a les mascaretes mèdiques per al seu ús com a equip de protecció per als treballadors de la salut”.

Les podem fer servir sense por al contagi / Fals

Per a fer-les servir amb seguretat, l’OMS recomana de nou rentar-se abans bé les mans. Després, ens hem de cobrir boca i nas amb la mascareta, subjectant-la per les gomes, i assegurar-nos que no quedi espai entre la cara i la mascareta. Mentre la portem posada, no l’hem de tocar; si ho fem, és recomanable tornar a rentar-se les mans amb els productes esmentats. Per a treure’s la mascareta, l’OMS aconsella retirar-la per les gomes, sense tocar la part de davant. Si no és reutilitzable, cal llençar-la en un recipient tancat; després, cal rentar-se les mans amb un desinfectant a base d’alcohol o amb aigua i sabó.

Les reutilitzables es poden desinfectar / Veritat

Sempre que es facin servir mascaretes reutilitzables, el Consell General de Col·legis Farmacèutics recomana rentar-les en aigua sabonosa a més de 60 ºC i, a més, “evitar el contacte entre una mascareta bruta i la roba neta; que la persona a càrrec de la rentada es protegeixi per a manipular les mascaretes brutes; no fer servir productes abrasius que puguin fer malbé els materials i en disminueixin la capacitat protectora; que la mascareta s’assequi del tot en les dues hores posteriors a la rentada; no assecar-la ni higienitzar-la al microones i, tant mentre s’assequin com quan les guardem, cal evitar ambients on es pugui tornar a contaminar”. Això sí, després de desinfectar-la, cal comprovar que la mascareta no s’ha deformat ni ha perdut fibra que en redueixi la capacitat de filtrar.

No totes es poden reutilitzar / Veritat

Tant les mascaretes quirúrgiques com les filtrants es consideren no reutilitzables. Segons l’Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball, “els equips de protecció respiratòria filtrants utilitzats davant de risc biològic haurien de llençar-se després de fer-les servir”. Si me les puc treure i tornar a posar després, com les he de conservar? El més apropiat és guardar-les, ja desinfectades, en un envàs de vidre o de plàstic que no hagi estat en contacte amb una zona possiblement contaminada. Després, cal tancar-lo. I, sempre, conservar les mascaretes de manera individual.

Quins tipus n’hi ha?

Segons el Consell General de Col·legis Farmacèutics, hi ha tres formats de mascaretes.

Quirúrgiques. Poden prevenir la transmissió de l’agent infecciós des d’una persona infectada a altres de sanes, però l’eficàcia que tenen per a prevenir el contagi sembla més limitada, amb menys evidència científica.

Filtrants o autofiltrants. Contenen un filtre de micropartícules que protegeix l’usuari contra la inhalació de contaminants ambientals. Hi ha diversos graus de filtratge:

  • FFP1: amb un 78% d’eficàcia, protegeixen de residus no tòxics i olors, però no de virus.
  • FFP2: amb un 92% d’eficàcia, protegeixen de substàncies no tòxiques i elements fibrogènics.
  • N95: similars a les anteriors però amb una eficàcia del 95%.
  • FFP3: amb un 98% d’eficàcia, són capaces de protegir de substàncies tòxiques, aerosols, fum o espores.

Aquestes mascaretes autofiltrants poden tenir una vàlvula d’exhalació per a reduir la humitat i la calor, que proporciona més comoditat a l’usuari. Ara bé, si disposen de vàlvula no les haurien de fer servir els pacients infectats amb covid-19, ja que podrien transmetre el virus a través de la vàlvula, tret que aquesta estigués protegida o dissenyada per a evitar la transmissió.

Higièniques o de barrera. Poden ser reutilitzables i actuen com a mesura complementària amb altres mesures preventives aprovades per les autoritats sanitàries. No hi ha dades que permetin establir l’eficàcia que tenen per a prevenir la transmissió de la covid-19.

Quina vida útil tenen?

Hores d’ús que tenen les mascaretes que comprem en farmàcies perquè continuïn sent eficaces

  • Mascaretes quirúrgiques: 6 hores com a màxim.
  • Mascaretes autofiltrants: 12 hores com a màxim.
  • Mascaretes higièniques reutilitzables: 5 cicles de rentada. Després d’aquest nombre de rentades i assecades s’han de llençar.