Vapejar vs. fumar

Un altre fum, el mateix dany

Els cigarrets electrònics o vapejadors són molt lluny de ser innocus. Tot i això, se n’ha duplicat l’ús en només set anys. La ciència ja s’ha pronunciat sobre aquestes pipades electròniques: tenen el mateix efecte en la salut o pitjor que el cigarret tradicional i, a llarg termini, continuaran produint infarts, ictus i càncer.
1 Juny de 2024

Vapejar vs. fumar. Un altre fum, el mateix dany

El mes de desembre passat, una recerca feta pel diari britànic The Times revelava el que ja era un secret en veu alta: darrere de les campanyes a Facebook i a Twitter que promovien la llibertat i el glamur de vapejar hi havia organitzacions vinculades a les empreses de tabac, que són els grans accionistes de les companyies de cigarrets electrònics. Aquest treball periodístic també va mostrar com la indústria de la nicotina ha estat finançant articles científics que resten importància als riscos del vapeig. Posicionar aquests dispositius al mercat com una alternativa menys dolenta que el tabac tradicional és l’objectiu principal dels fabricants, però les proves van mostrant que són igual de nocius. “Múltiples estudis –sense interferències de la indústria tabaquera– estan demostrant la capacitat que tenen aquests dispositius de produir exactament les mateixes malalties que genera el tabac convencional. Parlem de l’empitjorament d’asma, un risc més alt de processos infecciosos i de pitjor evolució, i també de potencial emfisema pulmonar, bronquitis crònica i malaltia pulmonar obstructiva crònica (EPOC), que ja és la tercera causa de mortalitat global i de pèrdua de qualitat de vida”, explica Ruth Pitti, vocal de l’àrea de Tabaquisme de la Societat Espanyola de Pneumologia i Cirurgia Toràcica (SEPAR).

Cada vegada més joves

Als pneumòlegs no els està resultant fàcil contrarestar amb pedagogia l’aclaparadora presència del vapejador. El consum de tabac, en totes les formes que presenta, ha crescut entre els joves espanyols de 18 a 24 anys, i en gran part s’ha degut a la normalització de l’ús que se’n fa a les xarxes socials. Així ho revela l’Associació Espanyola Contra el Càncer, que detalla que el 57% dels joves pensa que el vapeig està de moda perquè ho fan actors, estrímers i influenciadors. Mentre que la mitjana d’edat d’inici en el consum del cigarret és a catorze anys, la primera fumada electrònica arriba amb nou anys, segons el Comitè Nacional de Prevenció del Tabaquisme.

Cada cosa pel seu nom

Hi ha diversos tipus de dispositius per inhalar que es poden confondre. Cadascun té unes característiques particulars.

  • Cigarret electrònic o vapejador. Aquests dispositius produeixen vapor amb un líquid, que generalment conté substàncies aromàtiques i quantitats variables de nicotina líquida, que s’escalfa per un atomitzador i després s’inhala. Poden ser d’un sol ús, recarregables amb un contenidor de càrrega o amb cartutx.
  • Vaporitzador. Igual que el cigarret electrònic, es fa servir per a inhalar una substància en forma de vapor, però mentre que el primer està dissenyat per a evaporar líquids amb sabor, aquests estan pensats per a polvoritzar substàncies sòlides, com ara herbes (cànnabis), resines o olis essencials.
  • Tabac escalfat. Aquests dispositius contenen tabac processat, picat o en pols, que s’escalfa en lloc de produir combustió. La normativa espanyola l’equipara amb el tabac convencional, per tant està prohibit vendre’n a menors i no es pot fer servir en els mateixos espais que els cigarrets.

Un fum per descobrir

Se sap molt de les més de 7.000 substàncies químiques i tòxics que componen el fum del tabac tradicional, però encara s’ha de descobrir gairebé tot dels vapejadors. Els científics han fet estudis epidemiològics sobre el cigarret convencional des del 1954, mentre que l’electrònic es comercialitza des de fa poc més de vint anys. “Ens queda aproximadament una dècada per a conèixer exactament els danys que generen els vapejadors. No només als pulmons, sinó a tot l’organisme”, indica Ruth Pitti. Malgrat aquest retard en la investigació, ja hi ha prou coneixement per a afirmar que les substàncies que contenen aquests dispositius són tòxiques per a les vies respiratòries i per al sistema cardiovascular.

“Algunes d’aquestes substàncies estan aprovades per a ingerir-les per agències com l’Administració d’Aliments i Medicaments dels Estats Units (FDA, per les sigles en anglès), però no ho estan per al consum per inhalació. A més a més, contenen agents coneguts com carcinògens classificats com de classe I per l’Agència Internacional per a la Investigació del Càncer (IARC, per les sigles en anglès). És a dir, poden produir mutacions tumorals en les cèl·lules independentment de la concentració que tinguin”, informa la pneumòloga. Això no és exclusiu del vapejador i també passa amb el cigarret convencional, però precisament per això la comunitat científica arriba a la conclusió que qualsevol consum, amb vapejador o amb tabac tradicional, sempre suposarà un risc de desenvolupar càncer. “Evidentment com més es fumi o es vapegi, les probabilitats seran més altes. Però, per la naturalesa d’aquests agents carcinògens, consums mínims en una persona que està predisposada genèticament, pot acabar desenvolupant aquest tipus de malalties”, adverteix Pitti.

El dany encara és més gran en joves i adolescents. En general, l’aparell respiratori està dissenyat per a rebre només aire carregat d’oxigen i expulsar diòxid de carboni, per tant no porta gens bé que hi arribin substàncies tòxiques. “Però si a sobre hi afegim que ni aquest aparell respiratori ni el sistema immunològic s’han acabat de formar, els danys seran més grans”, indica Pitti. Hi ha efectes que s’observen més a llarg termini, després d’anys de consum, com la pèrdua de la funció pulmonar o l’MPOC. Però també es veuen conseqüències a curt termini, sense haver d’estar anys vapejant. “Parlem d’una freqüència més alta d’infeccions de les vies altes –rinitis, otitis o sinusitis– o d’un mal control de l’asma”, assenyala.

Què porta un cigarret electrònic?

Quan s’escalfa el líquid del cartutx, els seus compostos es converteixen en aerosols, que l’usuari inhala. La calor també fa que alguns materials del dispositiu es dissolguin i s’aspirin.

Crear un cervell addicte

Una altra part fosca d’aquests productes és l’etiquetatge que tenen, que fins avui és bastant lax. Hi ha diferències substancials entre el que diu que té i el que realment té. Un estudi del 2015 que va analitzar el contingut dels cigarrets electrònics en diversos països va mostrar que alguns dels que estaven catalogats com “sense nicotina” sí que en tenien, encara que en petites quantitats. “Però mínimes quantitats de nicotina, a més de la mateixa conducta de consum, ja tenen la capacitat de generar un cervell addicte. Tot això fa que l’ús dels vapejadors esdevingui una porta d’entrada al consum de tabac”, afegeix Pitti.

Això ja s’observa en la població més jove, tal com demostren les enquestes sobre addiccions dels últims anys (ESTUDES 2023 i EDADES 2022). D’aquestes es desprenen dades que demostren que el vapejador obre la porta al tabac. Segons l’enquesta del Ministeri de Sanitat sobre l’ús de drogues en ensenyaments secundaris (ESTUDES), entre els dotze i tretze anys el cigarret tradicional no està tan estès –ho fa un 4,1%– i es prefereix l’electrònic, però el consum de tabac es multiplica per cinc entre catorze i divuit anys (21%).

Quan parlem de menors, tot està en construcció, inclòs el cervell, que no acaba de madurar fins als vint-i-cinc anys. L’última part a fer-ho és la que s’encarrega de prendre decisions i del control d’impulsos, raó que converteix la majoria dels adolescents en “curtterministes” i amb “una certa predisposició” a prendre riscos que, ja com a adults, ni els passarien pel cap. “En aquest moment és quan es generen les addiccions, ja que el contacte amb substàncies addictives com la nicotina, amb un addictiu potencial igual que el de l’heroïna o superior, és capaç de modificar aquest cervell en construcció”, analitza la pneumòloga.

Quines substàncies contenen?

No se sap exactament el que contenen aquests cigarrets electrònics i el que l’organisme s’empassa quan vapeja. En primer lloc, perquè quan es parla de les substàncies que porten, cal esmentar, d’una banda, les que estan al líquid i que han estat majoritàriament aprovades per a l’ús en l’alimentació i cosmètica, però no per a ser inhalades; i, d’altra banda, les que es produeixen a conseqüència de l’escalfament i que es manifesten mitjançant el vapor. Aquestes últimes són més o menys tòxiques, depenent de la potència de l’escalfament, per la resistència que fa servir i el material amb què està fet el dispositiu.

En segon lloc, perquè cada país té diferent regulació. Gairebé totes les normatives, per no dir totes, són plenes de buits legals. A més a més, molts cartutxos estan a la venda, sobretot en línia, de manera il·legal; és a dir, sense haver informat sobre la composició. En tercer lloc, perquè hi ha milers de fabricants per tot el món i cadascun hi afegeix substàncies diferents amb diversos sabors que, alhora, són una combinació de diferents substàncies. Sense oblidar la complicació que té calcular la dosi d’aquestes substàncies que s’adquireixen quan es vapeja, perquè, com que no se n’indiquen les unitats com en els cigarrets, és complicat de valorar. De moment, això és el que sap la ciència d’algunes d’aquestes substàncies:

Aerosols que danyen el pulmó seriosament

Amb el temps, a mesura que continuï l’ús del cigarret electrònic, els experts comprendran millor com afecta el vapeig als pulmons. Però el que se sap de moment és que diverses malalties estan associades al vapeig.

  • Pulmó de crispetes. “Els pneumòlegs la denominem bronquiolitis obliterant. És una inflamació bronquial i ja hi ha estudis que la relacionen amb els saboritzadors i amb altres substàncies dels cigarrets electrònics, incloent-hi el diacetil. Es va descriure el 2001 quan un grup de treballadors de la indústria alimentària (que passaven molt temps inhalant aquest químic), encarregats de fer les crispetes amb mantega per al microones, es va posar malalt; el nom no científic ve d’aquí”, explica la pneumòloga Ruth Pitti.
  • Epidèmia EVALI. Són les sigles en anglès de dany pulmonar associat al vapeig i al cigarret electrònic, i es va descriure l’estiu de 2019 als EUA, on va afectar més de 2.800 persones, de les quals van morir 68. Aquesta malaltia, que causa danys molt semblants als de la covid-19, s’ha acabat relacionant amb l’acetat de vitamina E.
  • Pneumotòrax espontani primari. Aquesta malaltia, també anomenada col·lapse pulmonar, es produeix quan hi ha un forat al pulmó per on s’escapa l’oxigen. Això es pot produir després d’una ferida (per exemple, d’arma blanca), però també es pot produir perquè en algunes persones es desenvolupen unes butllofes a la part superior dels pulmons que no produeixen símptomes, però que sí que es poden trencar amb el tabaquisme. Recentment, el doctor Stephen R. Broderick, prestigiós cirurgià toràcic de l’Hospital Johns Hopkins (EUA), ha alertat de nombrosos casos de pulmons col·lapsats en joves que no fumen, però sí que vapegen.

Nicotina: una quantitat incontrolable

Aquesta substància altament addictiva es troba en els cigarrets tradicionals, però també en els vapejadors. “Fins i tot és present en dosis baixes en alguns dels que estan catalogats sense nicotina”, adverteix Ruth Pitti. Aquest compost provoca efectes negatius sobre el sistema nerviós central, endocrí, cardiovascular, aparell musculoesquelètic, sistema respiratori, aparell gastrointestinal, metabolisme en general i desenvolupament del fetus. Segons la Societat Nord-americana contra el Càncer (American Cancer Society), si un cigarret té una mitjana de 8 mg de nicotina i quan fumem ens n’arriba entre un 1 mg i 2 mg a l’organisme, depenent de la marca (necessita una mitjana de vuit succions per a consumir-se), en els electrònics les quantitats varien d’acord amb cada fabricant, per això la majoria de les vegades el consumidor desconeix la nicotina que pren. Per a consumir un cartutx totalment cal un nombre de succions més alt; això correspondria a un nombre de cigarrets convencionals més alt. Les dades varien d’una marca a una altra, però de mitjana un cartutx es consumeix en 230 succions, fet que equival a gairebé 28 cigarrets convencionals.

Propilenglicol i altres compostos

El líquid base dels vapejadors és el propilenglicol, una substància derivada del glicerol i un additiu comú en els aliments. També es fa servir per a fer anticongelant, dissolvent de pintura i fum artificial. Els glicols que són presents en complements alimentaris són innocus quan es consumeixen oralment, però quan s’inhalen tenen efectes negatius per a la salut: irritació de les vies que poden agreujar problemes d’asma, fibrosi quística i MPOC. A més a més, quan se sotmeten a la combustió, poden generar compostos petits com el formaldehid (tòxic que pot provocar malalties pulmonars i augmentar el risc de cardiopaties), l’acetaldehid i l’acroleïna (herbicida que pot causar danys pulmonars irreversibles), totes substàncies cancerígenes.

Els cigarrets electrònics també solen contenir diacetil, una substància química relacionada amb una malaltia pulmonar anomenada bronquiolitis obliterant. A més a més, els components metàl·lics que escalfen el líquid dels vapejadors poden alliberar metalls nocius, com ara níquel, estany, plom o cadmi. Una altra substància pròpia d’aquests dispositius és el benzè, un compost volàtil que és present en els gasos que emanen dels tubs d’escapament.

En els cigarrets electrònics també es poden trobar algunes substàncies prohibides a Espanya, com ara l’acetat de vitamina E. Encara que, legalment, els vapejadors que en porten no es poden vendre al nostre país, els que es compren en línia i que procedeixen d’altres països en poden fer servir com a agent espessidor i de distribució. Aquests olis, que s’usen en cosmètica i en suplements nutricionals, no estan aprovats per a inhalar-los. Després del diagnòstic d’una misteriosa malaltia pulmonar que va causar 68 morts als EUA, una investigació va trobar que aquests olis podien recobrir els pulmons i provocar una intoxicació generalitzada.

Els danys al cor

“Els aerosols que expulsen els vapejadors danyen el cor. Però, a més a més, tenen un efecte que no tenen els cigarrets convencionals, i és que aquestes substàncies, com l’acroleïna i la nicotina, produeixen unes alteracions en el sistema elèctric del cor i poden arribar a produir arrítmies, tant taquicàrdies com bradicàrdies, i algunes vegades poden ser mortals”, explica el cardiòleg Manuel Anguita, portaveu de la Societat Espanyola de Cardiologia (SEC). I això pot passar a curt termini, sense que hagi calgut vapejar durant anys.

A més a més, l’ús d’aquests dispositius no ajuda a deixar la nicotina. Així ho prova una informació del grup de treball d’Abordatge de Tabaquisme, de la Societat Espanyola de Medicina Familiar i Comunitària (semFIC), que assenyala que el 80% dels consumidors de cigarret electrònic també fuma tabac, fet que dispara el risc de patir un infart de miocardi i un ictus. “Tant el risc d’infart com d’enduriment de les artèries s’observa més a llarg termini, però a curt termini en joves ja es veu un risc més alt d’arrítmies i palpitacions, precisament perquè les substàncies del vapejador entren en contacte amb teixits orgànics que encara estan immadurs i els efectes nocius són més alts”, matisa el cardiòleg.