El Tribunal Suprem avala el dret de rebre una factura en paper