Aire condicionat

Quan la calor referma...

La indústria de la climatització mou a Espanya més de 1.400 milions d'euros i ven gairebé un milió d'equips domèstics anuals
1 Maig de 2005

Quan la calor referma...

/imgs/20050501/informe01.jpg
Els aparells d’aire condicionat s’han convertit en l’estrella de l’estiu. Amb l’arribada de les calors estivals, funcionen a ple rendiment i són capaços de transformar l’aire càlid d’una habitació en una frescor agradable. Encara que ja el coneixien els antics sirians fa 6.000 anys, l’aire condicionat només té un segle d’ús massiu. A Espanya, un país amb moltes zones de temperatures extremes, poc més de 620.000 vivendes, un 6% del total, disposaven d’algun sistema de refrigeració en 1990. Aquesta proporció s’ha multiplicat per tres en deu anys. El 2001, segons l’Institut Nacional d’Estadística, més de 2,2 milions de llars utilitzades com a primera residència ja disposaven d’aire condicionat.

A més, aquesta tendència continua creixent. Les altes temperatures registrades al nostre país aquests dos últims anys han provocat que les vendes s’hagen disparat fins al punt que al 2004 els fabricants d’equips de climatització i aire condicionat van facturar més de 1.472 milions d’euros. Al juliol de 2003, la llista d’espera per a instal.lar un climatizador va arribar, en alguns casos, a les sis setmanes. La Comunitat Valenciana, Múrcia i Madrid són les zones en què més s’ha disparat el consum. Nou de cada deu aparells adquirits també incorporen calefacció, les anomenades bombes de calor, i gairebé la meitat costen menys de 600 euros.

Quant a la temperatura adequada per a un vivenda, els especialistes asseguren que, considerant la capacitat d’adaptació del cos a les condicions climàtiques i que als mesos de més calor ens posem roba més lleugera, una temperatura entre 21 i 25 graus és més que suficient per a sentir-se còmode a casa.

Tipus d'aparell

Aparells fixos

 • Sistema split (‘dividit’, en anglès).
  Aquests aparells presenten dues unitats: el compressor, que s’instal·la fora de la vivenda (al balcó o la façana, per exemple) i l’evaporador, que va dins. Ambdues parts estan unides per dos tubs.
 • Sistema multi-split.
  Es diferencia del split perquè consta de més d’una unitat interior, de manera que cada una es col.loca en una estança distinta. Adequat per a vivendes grans en què una sola unitat interior es queda curta.
 • Mural split
  Es compon d’una unitat interior i una altra d’exterior de paret.
  Indicat: per a climatitzar una sola estança.
  Avantatges: resulta econòmic quan es vol tenir aire condicionat o calefacció en una sola habitació.
  Preu: Entre 300 i 1.000 euros, segons models.
 • Multi-split
  Sistema split amb diverses unitats interiors.
  Indicat: per a climatitzar diverses habitacions de forma independent. Recomanable en cases de més de 100 metres quadrats i en les unifamiliars ubicades en zones de climes molt calorosos.
  Avantatges: No han de funcionar totes les parts al mateix temps.
  Preu: Entre 900 i 1.200 euros (2 unitats). Entre 1.400 i 1.800 euros (3 unitats).
 • Split terra-sostre
  La unitat interior es pot col·locar indistintament a la paret, a uns 10 centímetres del terra, o al sostre.
  Indicat: Quan hi ha radiadors a les habitacions i no hi ha espai per a col.locar unitats al terra o hi ha algun impediment en les parts altes.
  Avantatges: Gran potència. Es pot col·locar com si fos un radiador convencional.
  Preu: Entre 1.500 i 2.000 euros.
 • Split vertical
  Una única unitat de gran mida, tipus torre. Col·locació vertical dins de l’estança.
  Indicat: Per a estances amb grans necessitats de refrigeració.
  Avantatges: Gran potència de refrigeració.
  Preu: Entre 800 i 2.500 euros.
 • Climatitzador de finestra
  Unitari i compacte. S’instal·la en una finestra o mur exterior, de manera que es queda mig equip fora i l’altra meitat dins. Tenen en una mateixa unitat el compressor, el ventilador, l’evaporador… cosa que ocasiona alguns desavantatges quant a aspectes estètics i del nivell sonor que genera a l’interior de la vivenda.
  Indicat: Per a vivendes on no està permesa la col·locació d’unitats condensadores a la façana. Per a casetes d’obra i cases prefabricades.
  Avantatges: Instal·lació senzilla. Econòmic.
  Preu: Entre 400 i 700 euros.

Portàtils

 • Split portàtil:
  El compressor també s’ha de col.locar fora, però no s’hi fixa, es pot deixar al terra d’un balcó, per exemple. Aquest aparell es pot transportar i utilitzar en diferents estances sempre que les habitacions tinguen portes o finestres amb sortida a l’exterior.
 • Sistema monobloc:
  Només consta d’unitat interior, no té cap part per a ser col.locada fora. Expulsa l’aire calent a través d’un tub, i això significa que perquè funcione cal disposar d’una finestra o porta lleugerament oberta, de manera que el tub puga sortir fora. És més còmode i econòmic que el split portàtil, però també és el que menys refreda perquè té una potència inferior.
 • Split portàtil o monobloc portàtil
  No té unitat exterior.
  Indicat: Per a vivendes de lloguer o per a segones residències. També aconsellable quan la complexitat de la instal.lació fa inviable un altre tipus d’aire.
  Avantatges: No necessita instal.lació i és fàcil de transportar. Accés fàcil als filtres.
  Desavantatges: Tenen el desavantatge de produir un soroll excessiu per introduir el compressor (en el cas del split portàtil) dins de la vivenda. La gamma de potències és limitada i consumeix molta energia.
  Preu: Entre 500 i 800 euros.

Sistema inverter

Aquesta nova tecnologia, que ja inclouen de sèrie molts aparells, millora els sistemes de climatització tradicionals. A diferència d’aquests últims, que repeteixen contínuament els cicles d’arrancada-aturada per a ajustar la temperatura, la tecnologia inverter permet mantenir de forma constant la temperatura seleccionada prèviament, i consumir únicament l’energia que necessita per a aconseguir-la. Per a això, redueix o augmenta la potència frigorífica a la sortida de l’aparell, en funció de la temperatura necessària en cada moment, sense haver de connectar i desconnectar el compressor. El resultat és un confort superior i una despesa més baixa (fins a un 25% estalvi respecte als sistemes tradicionals). S’eviten les pujades i baixades de temperatura a l’habitació i s’optimitza el consum, i també s’augmenta la vida útil de l’aparell d’aire condicionat perquè es redueix el nombre de posades en marxes i aturades del condensador. A més, aquests aparells ofereixen un nivell sonor baix i una distribució de l’aire més bona, fet que permet millora les condicions de salut i higiene en l’ambient. Pel que fa al preu, els equips d’aire condicionat que incorporen el sistema inverter són més cars que els tradicionals, uns 180 euros més, però, com ja hem vist, consumeixen menys.

Bomba de calor

És l’opció per a qui necessita un aparell d’aire condicionat a l’estiu i un sistema de calefacció a l’hivern. Encara que la inversió inicial resulte entorn d’un 25% superior a la d’altres aparells d’aire condicionat, es pot amortitzar en poc de temps ja que permeten aconseguir uns estalvis energètics entorn del 30-40%.

El gran avantatge de la bomba de calor resideix en l’eficiència energètica en calefacció, ja que és capaç d’aportar més energia que la que consumeix, aproximadament entre 2 i 3 vegades més. Això és així perquè l’equip recupera energia gratuïta de l’ambient exterior i la incorpora com a energia útil per a calefacció. Els models que podem trobar són de gran varietat, com els models de finestra, els portàtils que es poden transportar d’un lloc a un altre, les consoles compactes d’aspecte estètic i elegant, o els equips multi-split, que són més decoratius, permeten regular de forma distinta cada habitació i aprofiten millor la potència contractada.

Instal.lació de l’aire condicionat

És important comptar amb el permís de la comunitat de veïns per a instal.lar el compressor fora, i quant a la part que va dins de la casa, hem d’estar disposats a foradar parets per què han de discórrer els tubs, encara que es dissimulen amb canaletes. Un inconvenient d’aquests aparells és que en regions molt càlides en què el compressor està en contacte amb temperatures molt altes, les avaries són més freqüents, perquè ha de realitzar molt més treball. Un altre aspecte important: la instal.lació de l’aire condicionat, excepte el d’aparells portàtils, requereix dels serveis d’un obrer, que farà l’obra necessària per a la col.locació dels tubs, i d’un professional que connectarà l’aparell. Els establiments que venen aquests electrodomèstics posen en contacte els clients amb personal especialitzat en aquest tipus d’instal.lacions, però estaria bé assegurar-se que realment són experts. A més, el cost que cal afegir al preu de l’aparell suposa, de mitjana, uns 300 euros, quantitat que s’ha de tenir molt en compte en el pressupost disponible.

Claus per a encertar en la compra

 • Fem la compra amb prou antelació. És probable que a partir de juliol i, sobretot, a l’agost, el mercat estiga saturat i no es puguen instal.lar tots els aparells que es compren. A més, com més tard s’adquirisca, és més probable que els preus pugen.
 • A l’hora d’escollir entre un equip o un altre, cal tenir en compte la zona climàtica on vivim, les dimensions de la vivenda, l’orientació de les parets, el nombre de persones que habiten la casa, l’aïllament de la vivenda, etc.
 • Calculem les necessitats que tenim. Si necessitem calefacció durant l’hivern, potser serà millor comprar un equip d’aire condicionat amb bomba de calor. Serà més econòmic.
 • Intentem que un tècnic visite el lloc en què s’ha d’instal.lar l’aparell abans de la compra per conèixer exactament les possibilitats d’instal.lació i que ens aconselle sobre la quantitat de frigories i l’aparell més convenient.
 • Comparem preus. No ens hem de conformar amb la primera oferta. Cal sol.licitar tota la informació per escrit per conèixer tot el que inclou el preu i en cas d’incompliment poder realitzar la reclamació corresponent.
 • Convé saber per endavant tots els detalls i les característiques de l’aparell, a més dels de la instal.lació, i si l’IVA està inclòs en el preu final.
 • No triem aparells més grans ni més potents del que necessitem. Estarem llançant diners i malgastant energia.
 • Assegurem-nos que el model elegit té termòstat amb lectura numèrica de temperatura i sensors d’ambient amb programador de temps i temperatures. Un grau més de fred pot implicar un 8% més de consum.
 • Cal no oblidar que els aparells han de ser instal.lats per part de professionals. Demanem pressupost d’instal.lació. El cost depèn de diversos factors, com la zona on s’instal.larà l’aparell, la distància entre les zones d’instal.lació, si només és necessari fer forats o cal fer obres de mes envergadura, entre d’altres.
 • Exigim una factura detallada per no tenir problemes davant de qualsevol possible reclamació. Si la instal.lació no està inclosa, demanem una altra factura als instal.ladors.

Frescos sense sortir-se’n del pressupost

 • A l’hora de comprar un aparell d’aire condicionat, cal tenir en compte que, per al mateix nivell de prestacions, hi ha aparells que consumeixen fins a un 60% més electricitat que d’altres.
 • Un aparell d’aire condicionat de 3.000 frigories/hora que funciona constantment durant una hora consumeix al voltant d’1’4 kWh, xifra que equival, aproximadament, a 0’08 euros. Una planxa consumeix gairebé el doble.
 • Instal.lem la unitat exterior a les façanes nord o en patis ombrius. Protegim-la de la llum solar directa instal.lant un teulat a sobre.
 • Procurem que la unitat exterior no quede gaire separada de la interior, perquè com més gran siga la distància, més alt serà el consum.
 • Evitem que els electrodomèstics que generen calor es troben a les habitacions refrigerades i que el termòstat estiga prop de focus de calor com ara bombetes, radiació solar, etc.
 • Regulem el termòstat de l’aire condicionat a 25 ºC com a màxim. Cada grau que disminuïsca la temperatura, augmentarà el consum d’energia un 8%, però no el confort. A més, les malalties pulmonars i de gola per l’adaptació a ambients molt contrastats de temperatura estan més que demostrades.
 • En qualsevol cas, una diferència de temperatura amb l’exterior superior a 12 ºC no és saludable.
 • Per a dormir n’hi ha prou amb una temperatura entre els 15 i els 17 ºC, encara que els xiquets i les persones grans en poden necessitar una mica més.
 • Instal.lem un termòstat si l’aparell d’aire condicionat no el té incorporat o si no proporciona informació precisa sobre la temperatura.
 • Apaguem l’aparell d’aire condicionat uns minuts abans d’anar al llit, la sensació tèrmica perdurarà durant un temps per la inèrcia tèrmica de l’ambient i no consumirà energia. Per matí convé no encendre’l fins que la casa estiga ventilada.
 • Quan la calor referme, tanquem les finestres exposades a la llum solar directa amb persianes o contrafinestres. Estalviarem fins a un 30% d’energia i aconseguirem un ambient agradable en menys temps.
 • Amb la instal.lació de tendals i vidres adequats, i aïllant adequadament els murs i sostres, també podem tenir un estalvi energètic de més d’un 30%.
 • No deixem les portes i finestres obertes, l’aparell estarà treballant constantment i el consum serà més alt.
 • A l’estiu, s’ha de procurar tenir la casa en penombra durant el dia (sense que exigisca encendre els llums). Igualment, és convenient instal.lar tendals i persianes a l’exterior i cortines a l’interior. Impedeixen les radiacions directes del sol i disminueixen les necessitats de refrigeració.
 • Netegem regularment els filtres (cada dues setmanes). Un filtre brut, a més d’empitjorar la qualitat de l’aire, eleva el consum.