Una pacient queda discapacitada per una infecció en una intervenció