El taller colloca en el seu automòbil una peça no sollicitada