Més meditada i responsable, però no exempta de riscs