Un artefacte pirotècnic va causar danys pel seu mal estat