Sobre la responsabilitat de Tabacalera en la síndrome de Buerguer