Netejaforns

L'eficàcia té el seu preu

S'han analitzat quatre netejaforns en aerosol: Noxon, Mr. Forza, Express i Chevy Four
1 Gener de 2000

L'eficàcia té el seu preu

/imgs/20000101/analisisb01.jpgLa disparitat de preus és enorme: Mr. Forza i Noxon costen per sobre de les 1.000 pessetes el litre i el més econòmic, Chevy Four, surt a 398 pessetes el litre. Després d’acarar els resultats de l’anàlisi, s’observa que aquesta diferència de preu està justificada parcialment, ja que el més eficaç per a l’eliminació de la brutícia és un dels dos cars, si bé els quatre poden considerar-se, almenys, acceptables.

D’altra banda, convé recordar que aquests netejaforns són productes perillosos, per la composició (irritant i corrosiva) i per la forma de comercialització, en aerosol i amb una fórmula molt inflamable per l’ús d’un gas propulsor que és una barreja de butà, isobutà i propà. Continuant amb els riscos d’ús, una aplicació incorrecta del producte pot causar danys a alguns dels nostres electrodomèstics. Per exemple, no han d’utilitzar-se en forns autonetejables, les parets interiors dels quals estan cobertes amb un esmalt microporós que absorbeix les projeccions de greix, disminueix l’espessor dels dipòsits de greix i en facilita l’eliminació per combustió. Si utilitzem un d’aquests netejaforns en una superfície d’aquest tipus, el producte serà absorbit pels porus i en encendre el forn es desprendran olors desagradables.

Després de valorar l’eficàcia i el preu dels quatre netejaforns, Noxon (1.090 pessetes el litre) es revela com la millor relació qualitat-preu, per ser, amb notable diferència, el més eficaç. Una altra opció atractiva és el més econòmic, Chevy Four (surt a només 398 pessetes el litre), un netejaforns de qualitat acceptable (encara que sigui l’únic sense tap de seguretat), excepte si es pretén netejar taques de greix carbonitzada sense deixar que transcorrin un bon nombre d’hores (en la prova, vuit hores) després de l’aplicació del producte.

Com netegen

Recomanats per a la neteja de forns, graelles, vidres inserits i barbacoes, la seva composició està pensada per a superfícies sotmeses a la calor i embrutades amb restes d’aliments cuits o calcinats. L’eliminació d’aquest tipus de brutícia necessita una acció química enèrgica, per això la seva formulació conté compostos generalment molt alcalins, que reaccionen amb els greixos transformant-se en sals solubles en aigua, més fàcils d’eliminar. A més dels agents alcalins, tenen dissolvents, com ara glicols o èters de glicols, que augmenten l’eficàcia del producte i faciliten la penetració de l’agent actiu a través de la brutícia. Així mateix, contenen tensioactius aniònics per mullar les superfícies tractades i produir escuma, tensioactius no iònics per mantenir els constituents en suspensió, compensant, a més, la quantitat d’agents alcalins en el producte, i agents espessidors (gomes o polímers sintètics) encarregats que el producte s’adhereixi a la superfície tractada. En la complexa fórmula d’aquests netejaforns figuren, finalment, els inhibidors de corrosió per a les preparacions que es venen en envasos metàl·lics, per evitar possibles deterioraments d’aquests, i agents segrestadors, per estabilitzar l’agent alcalí.

Eficàcia davant la brutícia

Es pot dir que un d’aquests netejaforns és bo si respon amb eficàcia a l’hora d’eliminar els dos tipus de brutícia més habituals en els forns: els greixos i els sucres carbonitzats, després d’un espai de temps determinat, als trenta minuts i a les vuit hores després de l’aplicació, els temps d’ús més corrents i els recomanats en les instruccions d’aquests productes. Tant per al sucre carbonitzat com per a les taques de greix, els resultats més satisfactoris han correspost a Noxon. Aquesta mostra va proporcionar un 100 % d’eficàcia a l’hora d’eliminar la brutícia de sucre als trenta minuts i a les vuit hores, i un grau d’eficàcia idèntic per al greix a les vuit hores, si bé als trenta minuts només aconsegueix eliminar un 73 % de la brutícia. Són uns resultats molt satisfactoris. És un producte amb una alcalinitat elevada, sense glicols ni tensioactius aniònics, però que encara així proporciona els millors resultats en neteja. A Noxon, el segueix en eficàcia Mr. Forza, amb bons resultats però una mica més discrets, per la seva menor capacitat d’eliminar sucre als trenta minuts (80 % d’eficàcia) i a les vuit hores (93 %), i greix als trenta minuts (73 %).

Ja amb prestacions més modestes, hi ha Chevy Four (el més econòmic, a només 398 pessetes el litre, menys del doble que els dos millors), que va mostrar un comportament similar al de Mr. Forza per a la neteja de la brutícia de sucre, però la seva eficàcia disminueix quan es tracta de greix, especialment als trenta minuts de l’aplicació, ja que només s’aconsegueix un 33 % d’eliminació. Finalment, Express (a 625 pessetes el litre) és el menys eficaç davant els dos tipus de brutícia.

Conté glicols i tensioactius aniònics, però la seva alcalinitat és molt baixa, cosa que revela que la concentració de substàncies responsables de l’eliminació de restes d’aliments és insuficient. Els nivells d’eficàcia més satisfactoris es van aconseguir, en general, per a la neteja de restes de sucre una vegada transcorregudes vuit hores des de l’aplicació del producte, i els pitjors, en eliminar greix després de mitja hora d’actuació del netejaforns. Així, per a aquest últim tipus de brutícia i després d’aquest temps, Express i Chevy Four tan sols proporcionen una eficàcia del 27 % i el 33 %, respectivament, mentre que Noxon i Mr. Forza proporcionen una eficàcia del 73 %.

Es conclou que, per a ambdós tipus de restes (sucre i greix), s’obtenen millors resultats després de deixar actuar el netejaforns durant vuit hores. Si parlem de l’aparença física de cada netejaforns, Noxon produeix una escuma molt lleugera, poc estable, beix i perfumada; la de Mr. Forza, Express i Chevy Four és, per la seva part, estable, blanca i perfumada.

El que porta cada netejaforns

Perquè la neteja sigui eficaç el netejaforns ha d’incloure matèria activa, la concentració de matèria netejadora en el dissolvent. Els quatre netejaforns presenten una concentració de matèria activa similar, entre 1,03 i 1,06 grams per cada 100 mil·lilitres. Si tots tenen la mateixa quantitat de matèria activa, la diferència a l’hora de netejar està en d’altres components de les seves fórmules. L’alcalinitat representa la concentració de les substàncies bàsiques implicades directament en l’eliminació de les restes d’aliments. Aquestes substàncies confereixen a aquests productes un pH molt bàsic que assegura una funció correcta del netejador. Però això comporta un perill per a l’usuari, en dotar aquests productes d’unes propietats corrosives i/o irritants en cas de contacte amb la pell o amb certs tipus de superfícies. El fabricant pot combinar les substàncies alcalines per rebaixar aquesta perillositat, sense que el producte perdi eficàcia netejadora. Quan l’alcalinitat és elevada i el pH relativament baix, s’intenta disminuir l’agressivitat del producte mantenint una bona eficàcia en la neteja.

Les mostres presenten un pH de 13, per això l’agressivitat dels productes és similar. Quant a l’alcalinitat, Chevy Four és el que la té més gran, seguit de Noxon i Mr. Forza, amb una alcalinitat semblant. L’elevada alcalinitat de Chevy Four es deu a l’etanolamina, substància no declarada en el seu etiquetatge; no obstant això, les tres mostres més alcalines declaren sosa càustica en el seu etiquetatge. La menys alcalina és Express, que en l’etiquetatge només diu àlcali, sense precisar res més. També, per augmentar l’eficàcia, hi ha els dissolvents i els humitejadors, que prolonguen l’acció en les superfícies tractades. Chevy Four (8,6 % d’aquestes substàncies) i Express (4,2 %) contenen propilen glicol, mentre que no s’ha detectat cap glicol a Noxon i a Mr. Forza. Finalment, i per millorar l’eliminació de la brutícia, s’empren els tensioactius. Chevy Four i Noxon no usen tensioactius aniònics, mentre que Express i Mr. Forza sí, en un 2,2 % i un 0,4 %, respectivament.

On no usar aquests netejaforns

Atès el seu gran contingut de substàncies alcalines, no s’han d’utilitzar aquests netejaforns en superfícies pintades o envernissades, ni en les d’alumini. Tampoc no convé aplicar-les en forns amb sistemes a catàlisi o autonetejables, les parets interiors dels quals estan cobertes amb un esmalt microporós que absorbeix les projeccions de greix, disminueix l’espessor dels dipòsits de greix i en facilita l’eliminació per combustió. Si s’utilitza un netejaforns, seria absorbit pels porus i la pròxima vegada que engeguéssim el forn es desprendrien olors desagradables. La majoria de fabricants recomana que es netegin aquests elements amb una esponja humida quan el forn està fred. Tampoc no són necessaris aquests productes en forns amb sistema de piròlisi, ja que operen a una temperatura molt elevada (500 graus centígrads), suficient per calcinar els dipòsits alimentaris i deixar el forn net.

Qualitat i preu

Els quatre netejaforns es presenten en aerosol, amb un contingut net d’entre 300 i 500 mil·lilitres, que en grams signifiquen: 306 grams de Mr. Forza, 398 grams de Noxon, 400 grams d’Express i 483 grams de Chevy Four.

Els millors resultats en l’eliminació de restes de greix i sucre carbonitzat tant als trenta minuts com a les vuit hores d’aplicar el producte s’obtenen amb Noxon (1.090 pessetes el litre, un dels dos cars), que es converteix en la millor relació qualitat-preu d’aquest estudi comparatiu. No conté glicols ni tensioactius aniònics i la seva quantitat de matèria activa i el pH són similars als de la resta de les mostres, però la seva alcalinitat és prou elevada per aconseguir una gran eficàcia. Mr. Forza, el més car (1.190 pessetes el litre), és també bo, però pitjor que Noxon, ja que és menys eficaç en l’eliminació de sucre i també en l’eliminació de greix una vegada transcorregudes vuit hores des de l’aplicació del producte. Entre els dos econòmics, és millor el més econòmic, Chevy Four (398 pessetes el litre), que, amb unes prestacions correctes, constitueix també un atractiva opció de compra.

Són perillosos: compte

Els quatre netejaforns anuncien una formulació molt inflamable, per l’ús d’un gas propulsor del tipus mescla butà-isobutà-propà. A més, Chevy Four i Express avisen d’una formulació irritant, mentre que Noxon i Mr. Forza informen de les seves propietats corrosives. Noxon, Express i Mr. Forza tenen tap de seguretat, absent a Chevy Four (el netejaforns més econòmic dels estudiats). Tots indiquen el número de lot (si bé el d’Express va resultar il·legible), el contingut net, el mode d’ús o les instruccions d’ús i el nom i l’adreça del fabricant. D’altra banda, la publicitat o informació que Chevy Four inclou en l’etiquetatge està en francès i no en castellà.

Per la seva composició i el seu envàs d’aerosol, hem de llegir les precaucions que s’indiquen en els envasos. Algunes d’aquestes (que a Mr. Forza i Chevy Four amb prou feines es poden llegir de tan petita com és la lletra) són: «Extremadament inflamable. Recipient de pressió. Protegiu-vos dels raigs solars i eviteu d’exposar-lo a temperatures superiors a 50 graus centígrads. No perforar ni cremar fins i tot un cop usat. No vaporitzar cap a una flama o cos incandescent. Manteniu allunyat de qualsevol font d’ignició. No fumar. En cas d’accident consulteu el servei de metge d’informació toxicològica. Conserveu sota clau i manteniu fora de l’abast dels nens. No respirar els vapors. No ingerir. Provoca cremades. Irrita les vies respiratòries. Irrita els ulls i la pell. Eviteu el contacte amb els ulls i la pell. En cas d’accident o malestar, aneu immediatament al metge, si és possible amb l’envàs. En cas de contacte amb els ulls o la pell, renteu-los immediatament i abundantment amb aigua i aneu al metge». El millor consell per a l’usuari d’aquests productes és utilitzar-los seguint les recomanacions del fabricant.

En síntesi

En síntesi

 • S’han analitzat quatre netejaforns en aerosol: Noxon, Mr. Forza, Express i Chevy Four. Gran disparitat de preus: els cars, Mr. Forza i Noxon, costen per sobre de les 1.000 pessetes el litre i el més econòmic, Chevy Four, surt a 398 pessetes el litre.
 • La qualitat té el seu preu: els dos més cars són els millors, encara que tots ofereixen unes prestacions acceptables.
 • Les proves de neteja es van realitzar sobre restes carbonitzades de sucre i de greix i transcorregudes mitja hora i vuit hores des de l’aplicació del producte. Amb diferència, Noxon, el segon més car, va obtenir els millors resultats.
 • Convé deixar actuar els netejaforns durant vuit hores abans de procedir a la neteja: es mostren més eficaços davant els dos tipus de taca, especialment davant el greix.
 • No s’han d’utilitzar en superfícies pintades o envernissades, ni en alumini o en forns amb sistemes a catàlisi o autonetejables.
 • Cal prendre precaucions quan s’usen d’aquests netejaforns. Tots quatre són molt inflamables, per l’ús del gas propulsor mescla butà-isobutà-propà. Chevy Four i Express avisen d’una formulació «irritant», mentre que Noxon i Mr. Forza la qualifiquen de «corrosiva».
 • La millor qualitat-preu és Noxon, el que més neteja. És car, però menys que Mr. Forza. I molt més eficaç que els dos més econòmics. Dels dos econòmics, la millor elecció és Chevy Four, bastant més eficaç i econòmic que Express.

Un a un

Netejaforns en aerosol, un a un

Noxon

 • 1.090 pessetes el litre. Aerosol de 400 mil·lilitres.
 • La millor relació qualitat-preu. Alcalinitat elevada. Tap de seguretat.
 • El més eficaç, amb diferència notable, davant els dos tipus de taca: restes carbonitzades de sucre i greix.
 • I tant vuit hores després d’aplicar el producte com mitja hora després. Es reconeix «corrosiu».

Chevy Four

 • 398 pessetes el litre. El més econòmic.
 • Aerosol de 500 mil·lilitres. Una opció interessant: preu sense igual i eficàcia acceptable.
 • El més alcalí. Sense tap de seguretat. Neteja molt poc el greix (només un 33 % d’eficàcia) si es deixa actuar el producte només mitja hora. Es reconeix «irritant».

Mr. Forza

 • 1.190 pessetes el litre. El més car.
 • Aerosol de 300 mil·lilitres. Alcalinitat elevada. Tap de seguretat. Bona eficàcia de neteja, però inferior a la de Noxon, especialment en l’eliminació de restes de sucre. Es reconeix «corrosiu».

Express

 • 625 pessetes el litre. Aerosol de 400 mil·lilitres.
 • El menys alcalí. Tap de seguretat. És econòmic, però també el pitjor, el menys eficaç davant els dos tipus de taca i en els dos temps d’actuació del producte.
 • Neteja molt poc (especialment, el greix, només un 27 %) si es deixa únicament mitja hora d’actuació al producte. Es reconeix «irritant».