Condemnat un agent immobiliari per la venda «cara» d’un habitatge de protecció oficial