Els millors museus de belles arts: moltes diferències dels uns als altres

Informació i serveis, molt millorables

El nostre país pot presumir de comptar amb un dels més importants patrimonis artístics del món
1 Gener de 2000
Img temap

Informació i serveis, molt millorables

/imgs/20000101/tema01.jpgUna mostra d’aquesta riquesa exuberant són els més de 1.300 museus de tot tipus que obren les seves portes al visitant a Espanya, si bé, segons l’opinió dels especialistes, un bon nombre d’aquests museus no compleixen els requisits exigibles en matèria de conservació, documentació, exhibició i investigació.

Com és natural, els tècnics d’aquesta revista no han avaluat els mèrits artístics o culturals de l’obra exposada en aquests divuit temples de l’art, que, com la majoria de museus, ara veuen arribar un usuari diferent, no iniciat («ara ve gent de tot tipus, no només estudiants i adults molt aficionats a l’art, com ocorria abans», assenyalen els responsables d’alguns museus).

Aquest nou públic percep la visita al museu de manera més prosaica i simple, menys cerimoniosa, com alguna cosa similar a veure una pel·lícula, llegir un llibre, escoltar un disc o passejar pel parc. I això, perquè són cada dia més les persones que han incorporat els museus a la seva agenda com una opció més per ocupar el seu temps lliure, desposseint-los d’aquesta aura elitista, minoritària i avorrida que tant perjudicava l’extensió de la cultura i l’art al públic massiu.

Consumer s’ha fixat, en el seu estudi, en aspectes molt diferents dels artístics: en la infraestructura de l’edifici, en els serveis que ofereix el museu a l’usuari (cafeteria, telèfon públic, assistència sanitària, aparcament…), en la quantitat d’informació disponible (gratuïtament) sobre les obres exposades, en els preus de les entrades, en la seguretat i l’estat de neteja i conservació de les instal·lacions… A més, es va realitzar una enquesta -a la sortida d’aquests divuit museus- a un total de 180 usuaris amb la finalitat de conèixer-ne el grau de satisfacció després de la visita al museu. Les conclusions sorgides de la visita als museus i de la sol·licitud d’informació -mitjançant un qüestionari de més de vuitanta preguntes- als seus responsables coincideixen en gran mesura amb les sorgides d’aquesta enquesta d’usuaris.

Entre les principals conclusions de l’informe, és potser més encertat començar per les positives: els divuit museus semblen segurs (compten, per exemple, amb sortides d’emergència ben senyalitzades i amb un pla d’evacuació), estan ben ubicats i comunicats per transport públic, es mantenen nets i conservats i, a més, exposen les obres en condicions adequades de llum i espai. Però aquesta crida a l’optimisme no minimitza la importància d’una altra constatació bastant menys amable: la meitat dels museus tenen molt per millorar quant a la informació disponible (de manera gratuïta) sobre l’obra exposada i els serveis que ofereixen a l’usuari, dues prestacions, que (fins i tot sent menys importants que el valor artístic i cultural del que s’hi exhibeix) estan molt relacionades amb el grau de satisfacció que ofereixen aquests museus als seus visitants. S’ha de matisar que set d’aquests museus es troben en plena fase d’obres i que alguns d’aquests (especialment, el de Belles Arts de Bilbao i el d’Escultura de Valladolid) contribuiran a millorar notablement l’atenció que rep l’usuari.

No tot és art: també compten altres coses

La qüestió de com es rep i s’atén l’usuari mai és secundària. Perquè un museu de belles arts (a més d’un sumptuós edifici en el qual es proposa al visitant submergir-se en una experiència individual de contacte amb expressions artístiques representatives d’una disciplina, una època, un país, un autor o un estil determinat) és un recinte tancat, un establiment al qual arriba un usuari normalment pagant prèviament una entrada (l’import de la qual és ja considerable: una mitjana de 500 pessetes) i en el qual aquell realitza una activitat que li pot ser més o menys instructiva, interessant, útil i agradable o còmoda.

Aquestes manques en informació i serveis són encara més inoportunes en un moment com l’actual, en què l’afluència als museus creix cada any. I no és necessari reflexionar molt per concloure que tothom, però especialment qui no està iniciat en el gaudiment del fet artístic, necessita informació per entendre el significat del que observa en un museu i gaudir -amb coneixement de causa- de les obres exposades. També sembla obvi que tots, però sobretot els qui no tenen el costum de comparèixer a museus, necessita una senyalització eficaç i fàcil de seguir, tant per no perdre’s com per realitzar un recorregut lògic i similar al previst pels organitzadors de l’exposició. I, finalment, tots també, però més qui no està habituat a romandre dempeus durant diverses hores, necessitem especialment certes comoditats, com una cafeteria o, almenys, un lloc on descansar una estona. Per molt extraordinària que resulti una pel·lícula, si la butaca és incòmoda o la projecció és defectuosa, l’experiència difícilment serà satisfactòria. Una cosa similar pot ocórrer en un museu amb un fons permanent o unes exposicions temporals magnífiques (com ocorre amb els divuit visitats per Consumer, que van ser seleccionats precisament per compartir aquesta característica) en el qual amb prou feines s’explica alguna cosa, ni mitjançant fullets fets expressament ni a la sala mateixa, ni tan sols (més enllà de les tres dades bàsiques) al costat de cadascuna de les obres, sobre allò que l’usuari va «coneixent». O que, a més, no té instal·lacions adaptades per a incapacitats, telèfon públic o cafeteria. Aquesta situació no és comuna, si bé un de cada tres dels divuit museus estudiats no aconsegueix l’aprovat de mitjana quant a serveis i informació. Els millors en atenció a l’usuari (considerant globalment la informació i els serveis) són el Reina Sofía, el Thyssen i el Guggenheim. Al contrari, els sis que suspenen, de pitjor a millor qualificació, són el Lázaro Galdiano (Madrid), el Tàpies, el d’Art Abstracte de Cuenca, el de Belles Arts de Bilbao, el Nacional d’Escultura de Valladolid i el Gallec d’Art Contemporani. I, a més, el Dalí i el de Belles Arts de Sevilla queden amb un aprovat just.

Informació, escassa en alguns museus

En aquests centres d’exposició d’art, la informació que rep l’usuari sobre l’obra artística que contemplarà adquireix una importància vital per a la comprensió del significat i dels matisos fonamentals que la mostra enclou, i de vegades fins i tot s’entossudeix a ocultar. Malgrat això, la informació que sobre cada una de les obres exposades ofereixen set dels divuit museus visitats ha estat qualificada pels tècnics de Consumer d’insuficient. Només en dos (el Prado i el Nacional de Catalunya) aquesta informació detallada es va considerar bona. La resta dels museus (un total de nou) han de conformar-se amb un discret regular. El més habitual és que la informació que acompanya cada obra es limiti a la coneguda fitxa tècnica: autor, data i tècnica artística (oli sobre tela, escultura en bronze…). I res més. I que cadascú entengui el que vulgui, o pugui.

Continuant amb la informació, la situació anterior contrasta amb l’abundància de dades sobre l’obra exposada a la qual pot accedir l’usuari quan penetra en cada sala. Es tracta, en aquest cas, d’informació global, molt útil per contextualitzar les obres exhibides. Només en tres museus (el de Belles Arts de València San Pío V, el Tàpies i el Lázaro Galdiano) no hi havia fullets o explicacions (enganxades a la paret, en plafons, etc.) a la sala.

Un altre aspecte analitzat ha estat la facilitat d’efectuar un recorregut ordenat i eficient per l’exposició, bé sigui per l’absència-presència d’indicacions i senyals, bé sigui per la disposició de les sales. En quatre museus (el Nacional de Catalunya, el Joan Miró, el Gallec d’Art Contemporani i el Lázaro Galdiano) els tècnics van estimar, per diversos motius, difícil la realització d’una visita ordenada.

Els serveis a l'usuari poden millorar molt

Respecte als serveis que rep l’usuari, també s’han detectat nombrosos àmbits de millora a fi que aquell gaudeixi amb comoditat de la visita. Dels divuit analitzats, el museu que menys sembla haver pensat en l’usuari en aquest aspecte és el d’Art Abstracte de Cuenca; també suspenen el Dalí, el de Belles Arts de Sevilla, el Tàpies, el Lázaro Galdiano, el d’Escultura de Valladolid i el de Belles Arts de Bilbao. Aquests dos últims es troben immersos en obres ambicioses que podrien resoldre aquestes mancances. A l’altre extrem, els museus que millors serveis ofereixen són el Reina Sofía i el Guggenheim, ambdós amb una qualificació d’excel·lent en aquest apartat. Són també notables l’IVAM valencià i el Centre Gallec d’Art Contemporani.

En una radiografia de la situació, es pot dir que en la meitat dels divuit museus no hi havia cafeteria, que només un de cada nou compta amb restaurant independent de la cafeteria i que cinc ofereixen únicament biblioteca amb accés lliure per a tots els usuaris. A més, es comprova que en la meitat no hi ha dependència sanitària, que un de cada tres no ofereix telèfon públic i que dos de cada tres no tenen caixers automàtics. D’altra banda, i ja en un vessant més positiu, gairebé tots disposen d’un horari d’obertura adequat i ampli, i compten amb servei de guarda-roba i una botiga d’objectes i publicacions relacionats amb l’obra exposada.

Cal destacar, finalment, que els museus s’han anat adaptant a les necessitats dels usuaris incapacitats, si bé encara són molts els que ho estan només parcialment (s’han mirat accessos, lavabos i l’interior del museu). Onze dels divuit museus estan adaptats satisfactòriament, mentre que sis ho estan només parcialment i un, el d’Art Abstracte de Cuenca (és un edifici difícilment adaptable) no ho està gens.

Gairebé tots, de pagament Només tres (el de Belles Arts de València San Pío V, el Gallec d’Art Contemporani i el de Belles Arts de Sevilla) dels divuit millors museus de belles arts espanyols són gratuïts. En la resta, el visitant ha d’atendre el pagament d’una entrada el preu de la qual oscil·la entre les 350 pessetes de l’IVAM de València i les 1.000 pessetes del Museu Dalí, si bé visitar l’última exposició temporal del Guggenheim costa 1.200 pessetes. Dels que cobren, la mitjana surt a 600 pessetes, un preu proper al del cinema. Només vuit museus obren a l’usuari la possibilitat d’adquirir entrades mitjançant caixers automàtics o en hotels i oficines de turisme. D’altra banda, els divuit museus comparats, a més d’exhibir la seva col·lecció permanent, organitzen exposicions temporals: els que major nombre d’aquestes ofereixen són el Reina Sofía (27 durant el 1999), l’IVAM valencià (26 exposicions temporals) i el de Belles Arts de València (16). Els que menys es van prodigar van ser el Lázaro Galdiano i el Dalí, amb només una exposició temporal l’any passat.

Moltes diferències entre les webs dels museus

Els museus de Bells Arts de Sevilla, València i La Corunya, com també la Fundació Antoni Tàpies i el Museu Picasso, no tenen lloc propi a Internet, mentre que el Museu d’Art Abstracte d’Art Espanyol de Cuenca ofereix l’adreça de la Fundació March i el de Belles Arts de Bilbao té una adreça (www.museobilbao.com) amb la qual no es podia connectar. No obstant això, la resta dels centres aprofita Internet per oferir informació i, normalment, ho fa en diversos idiomes.

La web del Guggenheim (en castellà, euskera, anglès i francès) és molt clara i proporciona molta informació sobre localització, horaris, serveis i el programa de l’any. La del Museu Reina Sofía (en espanyol i anglès) dedica, entre d’altres, un apartat a la seva interessant col·lecció permanent: Museoreinasofia.mcu.es. La del Museu Nacional d’Escultura (només en castellà) es caracteritza per un apartat molt complet que hi ha sota l’epígraf «El Museo y sus colecciones». La de l’IVAM, artística i original (en castellà, valencià, anglès i francès), presenta a la portada un banner de la col·lecció actual: www.ivam.es. La del Centre Gallec d’Art Contemporani (en castellà, gallec i anglès) destaca per la informació sobre les exposicions més recents: www.cgac.org. La web del Thyssen-Bornemisza (en castellà i anglès) compta amb un epígraf d’informació general molt complet: www.museothyssen.org. La del Lázaro Galdiano (només en castellà) explica la seva història i la seva localització: www.flg.es. La del Museu del Prado (en castellà i anglès) ofereix una aplicació informàtica per a una visita virtual: museoprado.mcu.es. La web del Museu Nacional de Catalunya (només en català) descriu el MNAC i la seva col·lecció: www.mnac.es. La del Joan Miró (en castellà, català, anglès i francès) destaca pel seu apartat de novetats: www.bcn.fjmiro.es.

El que diuen els usuaris dels museus

Aquesta revista va enquestar (entre el 27 d’octubre i el 5 de novembre de l’any passat) un total de 180 usuaris dels divuit museus estudiats i just en el moment de la sortida d’aquells, per conèixer el grau de satisfacció que la visita els havia ofert. Les opinions, com es pot comprovar, coincideixen en gran manera amb les manques detectades en l’estudi realitzat pels tècnics de Consumer.

 • L’edifici, bé: només l’11 % dels consultats creu que l’edifici que conté les col·leccions exposades és inadequat.
 • L’obra exposada, també: més del 80 % dels usuaris estan satisfets amb la qualitat de l’obra exhibida en aquests museus. El més ben valorat va ser el Museu de El Prado.
 • No som molt exigents: el 71 % dels usuaris està conforme amb els serveis que ofereixen els museus, si bé el 27 % creu que no ofereixen les prestacions necessàries. Les queixes més comunes: absència de cafeteria i aparcament, informació escassa sobre les obres i manca de visites guiades i de mitjans audiovisuals.
 • La senyalització pot millorar. Més de la meitat dels usuaris creu que la senyalització del museu orienta bé el visitant en el seu itinerari a l’hora d’accedir a les obres exposades, però un de cada tres creu que la senyalització no és correcta. Els millor valorats en aquest aspecte: el Thyssen i el de Belles Arts de València.
 • Informació general facilitada en fullets, plans guia, indicacions dels empleats, mitjans audiovisuals…: el 63 % va valorar positivament la informació general facilitada, però el 23 % va dir que era escassa o regular i el 10 % la va qualificar de dolenta. Els millors: el Reina Sofía, el Museu d’Art de Catalunya, el Prado y el Thyssen. Les queixes més comunes: poca informació en el fullet, dades escasses en algunes obres i personal que no facilita informació espontàniament. Altres suggeriments o queixes: que els museus proposin un ordre en la visita i que augmenti el nombre de fullets disponibles.
 • Sobre la informació (quantitat i qualitat) respecte de cada una de les obres exposades, el 62 % dels usuaris la considera bona, però l’11 % la considera dolenta i el 27 %, regular. I el 30 % va dir que en els museus faltava informació sobre l’obra exposada. Els millors: el Prado, el Thyssen i el Miró. Les crítiques més comunes: poca informació, explicacions insuficients, escassa contextualització en l’època corresponent i pocs idiomes en els textos.
 • Aspectes per millorar en els museus. El 56 % dels enquestats entén que sí que hi ha aspectes per millorar. El suggeriment més esmentat ha estat millorar l’explicació de les obres. Altres aportacions: més personal a les sales, dotar els museus de mitjans audiovisuals i millorar la senyalització a l’interior dels museus ¡ i la informació en general.
 • Per a un de cada quatre usuaris, els museus són cars. Molts visitants (47 %) es van mostrar conformes amb el preu que s’ha de pagar per accedir al museu. Però al 28 %, l’entrada li va semblar cara.
 • Contents amb l’experiència. Es va preguntar als usuaris si el museu havia cobert les expectatives que tenien abans d’entrar-hi. Els resultats van ser positius. El 20 % va afirmar que les havia superat, el 65 %, que les havia satisfet i només el 15 % va dir que se sentia defraudat. Per museus, el Thyssen és el que més va satisfer els seus usuaris. El segueixen el Guggenheim i l’IVAM valencià. Els motius més esmentats com a argument de la decepció van ser: poca varietat de l’obra exposada, falta d’informació, el fet que el museu es troba en obres i la inexistència de guies.
 • Com són els usuaris: gairebé dos de cada tres usuaris tenien formació universitària, i només el 10 % havia cursat estudis primaris. Únicament el 2 % dels visitants de museus no té estudis. Els joves que estudien BUP o FP representen el 18 % dels usuaris. Quant a sexes, les coses estan molt repartides: el 52 % eren homes i la resta, dones.
FITXA TÉCNICA
 • Per seleccionar els divuit museus de belles arts més representatius d’Espanya i elaborar els qüestionaris de l’estudi i l’enquesta, com també per dissenyar la visita als museus, es va recopilar amb diversos mesos d’antelació tota la documentació necessària (Internet, bibliografia, guies i fullets de museus…) i es va comptar amb l’assessorament de diversos experts en museística.
 • Visita als divuit museus: entre el 27 d’octubre i el 5 de novembre de 1999 tècnics de Consumer van visitar els divuit museus seleccionats, ubicats en deu ciutats: Bilbao, València, Madrid, Barcelona, Sevilla, La Corunya, Valladolid, Cuenca, Figueres i Santiago de Compostel·la.
 • Qüestionari als responsables dels museus: entre el 27 i el 28 d’octubre una persona es va posar en contacte amb el gabinet de premsa de cada museu. Se’ls va enviar un ampli qüestionari (més de 80 ítems per respondre), que tots els museus van emplenar amablement. L’últim a respondre ho va fer el 26 de novembre.
 • Enquesta als usuaris: es va preguntar (mitjançant una enquesta de vint ítems) a deu usuaris de cada museu, una vegada finalitzada la seva visita, sobre el grau de satisfacció que l’experiència els havia proporcionat. En total es van fer cent vuitanta entrevistes.

Un per un, els 18 museus

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

La seva col·lecció es basa en el trípode Picasso-Dalí, completat amb obres d’avantguarda a nivell mundial. Nota mitjana en serveis i informació: 9,6 punts, el millor dels comparats.

El millor
El museu que més i millors serveis ofereix a l’usuari.
Excel·lent senyalització, recorregut artístic i contextualització de les obres.

El pitjor
L’horari: està tancat al públic dimarts i diumenges a la tarda.

Museo Thyssen Bornemisza (Madrid)

Un il·lustratiu passeig per la història de l’art occidental, des del segle XIII fins al XX. Nota global en informació i serveis: 8,5 punts, entre els tres millors.

El millor
Notable en serveis a l’usuari i el millor, junt amb el Reina Sofía, en informació a l’usuari. Molt bona adaptació del museu a les persones incapacitades, amb senyalització i documentació per a persones cegues.

El pitjor
La biblioteca no està a disposició de qualsevol usuari.

Museo Guggenheim (Bilbao)

Centre internacional d’art modern i contemporani. Art americà i europeu del segle XX.
Nota global en serveis i informació: 8,5 punts, entre els tres millors.

El millor
El valor arquitectònic de l’edifici més nou i emblemàtic. Els serveis a l’usuari i l’adaptació del museu (accessos, banys i instal·lacions en general) a les persones incapacitades. Ampli horari de visita.

El pitjor
El preu (entrada general cara; en exposicions temporals varia; actualment, 1.200 pessetes).

Museu Nacional d´Art de Catalunya (Barcelona).

(en obres) Explica, per mitjà de les seves col·leccions, la història de l’art català des de les primeres manifestacions del romànic fins als anys quaranta d’aquest segle. És molt significativa la col·lecció d’art romànic per les seves pintures murals, úniques en el seu gènere. Nota global en serveis i informació: 7,2 punts.

El millor
L’abundància d’informació sobre l’obra exposada, fins i tot al costat de la majoria de cada una de les obres, cosa molt poc comuna.

El pitjor
La senyalització existent no permet a l’usuari de realitzar la visita ordenadament.

Museo Nacional del Prado (Madrid)

(El Casón del Buen Retiro està en obres). Una de les més grans i millors pinacoteques del món. Des del romànic fins a l’edat moderna. Fons de pintura de les escoles espanyoles, flamenques, italianes, franceses, angleses, alemanyes i holandeses. Col·leccions d’escultura, arts decoratives i obra sobre paper. Nota global en serveis i informació: 7 punts.

El millor
Molt bé en serveis i informació a l’usuari. Assistència sanitària permanent en el mateix museu.

El pitjor
Hi ha una zona a la qual no poden accedir els incapacitats; però ja està aprovat un pla d’adaptació general.

Museo de Bellas Artes de La Coruña

Mostra de pintura antiga des del segle XVI fins a la primera meitat del segle XX. Obres de Carducho, Ribera, Juan de Juanes, Rubens, pintors espanyols del XIX, com també la pintura gallega d’entresegles. Gravats de Goya. Nota global en informació i serveis: 6,9 punts.

El millor
La senyalització i els prospectes de sala, que ofereixen informació global sobre l’obra que s’hi exposa.

El pitjor
Només un aprovat just en serveis. No té cafeteria, però sí màquines expenedores de cafè i begudes.

Fundación Joan Miró (Barcelona)

Exposa obres de Joan Miró. Destaca la col·lecció «Joan Miró», amb la contribució d’artistes internacionals. Dedica una sala a la creació d’artistes joves. Nota global en serveis i informació: 6,8 punts.

El millor
Notable dotació de serveis a l’usuari. Les sales ofereixen una informació molt adequada sobre l’obra que s’hi exposa.

El pitjor
La senyalització per realitzar la visita resulta una mica ambigua, per això és difícil fer-la ordenadament. Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM)

Llegat de Julio González

Se centra en el desenvolupament de l’art modern. Presta atenció preferent al procés evolutiu de l’art des de la crisi de les avantguardes clàssiques fins als anys trenta. Nota global en serveis i informació: 6,8 punts.

El millor
Preu assequible: 350 pessetes al Centre Julio González i gratuït al Centre del Carme. Bona dotació de serveis.

El pitjor
Absència de senyalització per al recorregut. Les obres, una mica molestes.

Museu Picasso (Barcelona)

Aplega les col·leccions més importants del món dels períodes de formació de l’autor, dels seus contactes amb l’avantguarda catalana i de l’època blava. Retrat de la Senyora Canal (època rosa). Col·lecció de ceràmica i obra gravada. Nota global en serveis i informació: 6,7 punts.

El millor
La senyalització del museu i la informació a cada sala, que permet la contextualització de l’obra que s’hi exposa.

El pitjor
En serveis a l’usuari, només aprovat just. La cafeteria no estava oberta al públic, pendent de la concessió d’explotació.

Museo de Bellas Artes San Pío V (Valencia)

Obres de Ribalta, Espinosa, Sorolla, Murillo, el Greco, Goya i Van Dick, entre altres. Interessant mostra d’art contemporani. Pavelló d’escultura i col·lecció arqueològica. Nota global en serveis i informació: 5,9 punts.

El millor
L’entrada és gratuïta. Bona adaptació a les persones incapacitades. Excel·lent senyalització a l’interior, que facilita la visita ordenada.

El pitjor
La informació sobre l’obra exposada. S’hi troba a faltar la contextualització (almenys, les dades elementals) de les obres, només disponible en el catàleg de consulta.

Museo Bellas Artes de Sevilla

Pintura sevillana i escultura (en menor mesura) dels segles XV al XX. Destaca l’obra del segle XVII, amb Zurbarán, Murillo i Valdés Leal, i la pintura del segle XIX. Nota global en serveis i informació: 5,3 punts.

El millor
Magnífic edifici, bell exemplar del manierisme andalús. Abundant informació sobre el que s’exposa a cada sala. És fàcil visitar-lo ordenadament, el recorregut està molt ben senyalitzat.

El pitjor
Mancances en serveis (no té cafeteria ni màquina expenedora de begudes, ni dependència sanitària). Amb alguna excepció, poca informació sobre cada obra concreta.

Teatro Museo Dalí (Figueres, Girona)

Obres que descriuen la trajectòria de Dalí, des de les seves primeres creacions surrealistes fins a les dels seus últims anys. Tot això en un ambient creat per Dalí. Obra d’altres artistes, com El Greco o Duchamp. Nota global en serveis i informació: 5,3 punts.

El millor
Les indicacions, que permeten de realitzar una visita exhaustiva i ordenada.

El pitjor
És pobre en serveis. Hi ha sales a les quals no poden accedir les persones incapacitades. La informació pot millorar molt, tant la global de cada sala com la particular de cada obra.

Centro Gallego de Arte Contemporáneo (Santiago de Compostela)

Art contemporani internacional, nacional i gallec. Nota global en serveis i informació: 4,8 punts.

El millor
Entrada i visites guiades i gratuïtes. Notable dotació en serveis per a l’usuari.

El pitjor
La informació: hi ha molt poques dades sobre l’obra exposada. Fer una visita ordenada sense guia resulta molt difícil, per l’absència de senyalització.

Museo Nacional de Escultura de Valladolid

(en obres, que afecten gairebé tot el museu). Escultura espanyola dels segles XIII al XVIII, en la seva major part en fusta. Destacada col·lecció pictòrica dels segles XV al XVIII. Nota global en serveis i informació: 4,7 punts.

El millor
Els fulls/fullets informatius sobre cada sala situen molt bé l’usuari i ofereixen informació sobre algunes de les obres més representatives del museu.

El pitjor
Un dels pitjors quant a serveis a l’usuari. No té cafeteria ni màquines expenedores. Un dels edificis (Colegio de San Gregorio) segueix sense adaptar-se a les persones incapacitades, si bé ho estarà quan finalitzin les obres que ara s’estan fent.

Museo de Bellas Artes de Bilbao

(en obres, que afecten gairebé tot el museu). Art antic, modern i contemporani. Art basc, obra sobre paper i arts decoratives. Hi ha representades les escoles espanyola, flamenca, italiana i francesa, i altres artistes internacionals. Nota global en serveis i informació: 3,8 punts.

El millor
El bell edifici en el qual es troba i l’entorn del parc. Els fulls amb informació sobre el contingut de les sales, tant per a les exposicions temporals (no en totes) com per a la permanent. Una vegada acabades les obres, el museu oferirà una bona dotació de serveis a l’usuari.

El pitjor
Escassa informació sobre cada obra en concret. Els serveis són insuficients, si bé la situació es resoldrà un cop finalitzades les obres.

Museo de Arte Abstracto Español de Cuenca. Fundación Juan March

Col·lecció d’art espanyol contemporani. Les de caràcter abstracte pertanyen a la generació dels anys cinquanta, a més dels autors dels vuitanta i els noranta.
Nota global en serveis i informació: 3,3 punts.

El millor
Peculiar edifici, ben cuidat i en un entorn privilegiat. La disposició de les sales i la senyalització de l’interior del museu aconsegueixen que resulti molt fàcil fer una visita ordenada.

El pitjor
L’únic gens adaptat a les persones incapacitades. És el museu, dels que s’han comparat, que menys serveis (no té cafeteria ni màquines expenedores, telèfon públic, etc.) ofereix a l’usuari. La informació sobre el que s’exposa és escassa, tant a cada sala com respecte de cada obra.

Fundación Antoni Tàpies (Barcelona)

Col·lecció integrada per dibuixos, pintures, objectes, escultures i obra gràfica d’Antoni Tàpies.
Nota global en informació i serveis: 3 punts.

El millor
La disposició mateixa del museu propicia una visita ordenada i eficaç.

El pitjor
Els lavabos, sense adaptar a les persones incapacitades. Molt poca informació sobre el material exposat, tant a nivell global de cada sala com a nivell individual, sobre cada obra.

Lázaro Galdiano (Madrid)

(en obres, però només als voltants de l’edifici) Col·lecció variada de pintura, escultura, ceràmica, bronzes, joies, esmalts, arqueologia, armadures, etc. Nota global en informació i serveis: 2,2 punts.

El millor
Les visites guiades gratuïtes.

El pitjor
No hi ha senyalització ni documentació gratuïta per contextualitzar les obres. Serveis a l’usuari molt escassos (no té cafeteria ni màquines expenedores). Horari d’obertura al públic molt limitat: de dimarts a diumenge i només de 10 a 14 hores.