L’abús i una utilització incorrecta entranya riscos seriosos