Els danys en un habitatge llogat són descomptables de la fiança del contracte d’arrendament