Els contractes de multipropietat no s’abonen dins dels deu dies següents a la signatura