El preu i l’origen no influeixen gaire en la qualitat