Insecticides en aerosol i en difusor elèctric líquid

El més barat és el que dura més

Els aerosols maten els mosquits més ràpidament que els difusors elèctrics, però hem de sortir uns minuts de l'habitació on l'hem utilitzat
1 Juliol de 2004

El més barat és el que dura més

/imgs/20040701/analisisb01.jpgS’han analitzat quatre aerosols que combaten mosques i mosquits i quatre difusors elèctrics només efectius contra els mosquits. El difusor més barat és Raid, que surt a 1,3 cèntims d’euro cada hora d’ús, i el més car Kill Paff, a 2,3 cèntims l’hora d’ús. La millor relació qualitat-preu és Bloom. Els aerosols surten entorn dels 3,4 euros/litre, excepte Vete que costa 1,44 euros/litre. Vete és la millor relació qualitat-preu en aerosol: al seu baix cost afegeix llarga durada i efectivitat, encara que requereixi més temps que el altres per a matar els insectes.

Els insecticides són preparacions formulades per a l’exterminació d’insectes o aràcnids molestos o nocius, com ara mosques, mosquits, escarabats, aranyes, puces o tèrmits. Estan compostos per substàncies que combaten selectivament certes espècies, per la qual cosa per a aconseguir la màxima eficàcia cal elegir un insecticida específic per a l’espècie que es vol eliminar; en aquest estudi, són mosques i mosquits.

Hi ha quatre grups d’insecticides: els organoclorats (com DDT, lindane i endosulfan) actuen inhibint la transmissió nerviosa dels insectes. Molts d’ells estan prohibits per l’enorme persistència (sobrepassen els 50 anys de vida) que tenen; a més, els insectes s’acostumen a aquestes substàncies i es transformen genèticament després de diverses generacions.
Els organofosforats (diazinon i malation), actuen també sobre el sistema nerviós. Els carbamats es limiten a l’agricultura i no tenen aplicació en l’àmbit domèstic.

Crisantems

Els vuit insecticides analitzats utilitzen piretroides, substàncies artificials que emulen les segregacions de la flor dels crisantems. La seva funció és paralitzar els músculs dels insectes i el seu sistema nerviós central, fet que aconsegueix la caiguda i la mort. L’avantatge d’aquests compostos sintètics sobre els naturals és clar: els “originals” no són estables a la llum ni a l’aire i la seva acció és efímera.

Tant els naturals com els sintètics són pràcticament innocus per als éssers de sang calenta, però resulten molt agressius amb els peixos, per la qual cosa no s’han d’utilitzar els insecticides prop d’ells.

El contingut dels aerosols és de 750 mil.lilitres en els quatre casos, però el seu pes varia notablement: des dels 460 grams de Bloom Cruz Verde fins als 570 grams de Raid. Els quatre utilitzen una mescla de tetramina i D-fenotrin com a substàncies actives. Els noms que apareixen en l’etiquetatge de Bloom -neopynamin i sumitrin- són sinònims d’aquestes substàncies. La tetramina, d’efecte molt ràpid, s’encarrega de l’abatiment (paralitza l’insecte i el fa caure). El D-fenotrin, que tarda més a actuar, s’encarrega de matar l’insecte. Raid (amb un 0,29%) és l’aerosol amb més quantitat de tetrametrina, Bloom i Fogo (ambdós, amb un 0,23%) n’ofereixen una mica menys i Vete (amb 0,09%) és, amb diferència, el que menys tetramina conté.
El D-fenotrin es troba en proporcions semblants en tots els aerosols insecticides analitzats.

En síntesi i taula comparativa

/imgs/20040701/analisisb02.jpg
El seu contingut difereix molt en uns i altres: des dels 19,4 mil.lilitres de Bloom fins als 45,3 mil.lilitres de Fogo. Contenen una única substància insecticida que paralitza i elimina els mosquits però que no és efectiva contra les mosques. La funció dels difusors és evaporar constantment -per mitjà d’una resistència elèctrica- aquesta substància a l’aire, on actua de forma lenta (la seva acció no és gaire immediata) i continuada. Kill Paff i Fogo ofereixen un 3,7% i un 3,8%, respectivament, de D-Alletrina, mentre que Bloom incorpora un 10,4% d’aquesta substància. Raid líquid, en canvi, utilitza esbiotrin (2,8%), substància de composició semblant a la D-Alletrina.

Prova d’eficàcia

Els vuit insecticides s’han provat en situacions semblants a les reals, seguint recomanacions dels fabricants. En les proves es van utilitzar cabines de vidre no absorbents i un mateix voltatge per als difusors. Els mosquits elegits van ser els de l’espècie Aedes aegypti i les mosques Musca domestica, en els dos casos exemplars adults d’entre quatre i sis dies.

Urnes de vidre

Els aerosols es van provar en una cabina sense ventilació, de 30 metres cúbics, a una temperatura de 25º C i una humitat relativa del 65%. S’hi van introduir 50 mosquits i 100 mosques. Posteriorment, van polvoritzar els aerosols durant tants segons com indicava l’etiquetatge (7 segons per a Fogo i 4 per a Vete i Raid; com que Bloom no indica el nombre de segons en l’etiquetatge, es va utilitzar la mitjana de la resta: 5,5 segons). Després de la polvorització es mesura el temps que tarden a caure els insectes i el seu estat 24 hores després. Per a evitar que les restes d’insecticida d’una prova contaminin la següent (cada prova es repeteix quatre vegades), es renta i s’asseca l’urna i s’hi introdueixen 50 mosques. Si no moren més d’un 5% de mosques, la cambra està neta i es pot tornar a usar.

Els aerosols van demostrar que eren molt eficaços i ràpids a l’hora de complir el seu objectiu, encara que es van apreciar diferències. Bloom va ser el més eficaç, perquè va eliminar tots els mosquits en 2 minuts, i totes les mosques en 9 minuts. Li segueixen en resultats Fogo, Raid i Vete, que maten totes les mosques al cap de 12 minuts, i els mosquits al cap de 4 minuts en Fogo i al cap de 5 minuts en Raid i Vete. Vint-i-quatre hores després es va confirmar que no quedava cap insecte amb vida.

D’altra banda, Raid (62 usos) i Vete (61 usos) van ser els aerosols més duradors, enfront de Bloom (36 usos) i Fogo (34 usos) sensiblement inferiors en aquest apartat. Tenint en compte que Vete és el més barat (surt a 1,4 euros/litre enfront dels 3,4 euros/litre dels altres tres aerosols), és amb molta diferència, també el més barat per cada ús.

Els difusors elèctrics líquids de Bloom, Fogo i Kill Paff es van provar en la cabina anterior (de 30 m3), mentre que Raid es va provar en una altra de diferent (de 50 m3, a 22º de temperatura i una humitat relativa del 65%), per a complir amb les condicions a què fa referència l’etiquetatge.

Els difusors es van penjar, per a la prova, a 30 cm del sostre (encara que els fabricants recomanen que es connecten tan prop com es pugui del terra, perquè la substància s’expandeixi per tota l’habitació) i la prova es va fer només amb mosquits (els difusors no són efectius contra les mosques).

El difusor més eficaç va ser Bloom, que va eliminar els 50 mosquits en 20 minuts. Raid, Fogo i Kill Paff van necessitar mitja hora per a acabar amb tots els mosquits. Al cap de 24 hores es va confirmar, en els quatre casos, que tots els mosquits eren morts. Un altre paràmetre essencial per al consumidor en els difusors és la durada. Per a mesurar-la, se’ls va sotmetre a una prova que consistia a deixar-los funcionant a l’interior d’una cabina de vidre el temps que indicaven els etiquetatges: vuit hores durant 45 nits en Bloom, Raid i Fogo; i sis hores durant 45 nits en Kill Paff.

El test va confirmar que els difusors duren el que anuncien en l’etiquetatge. Per tant, Kill Paff és el pitjor en aquest aspecte de la durada. Al final d’aquesta prova, es va tornar a mesurar la seva capacitat de matar els insectes, per veure si era inferior a la dels productes nous. Bloom va tornar a ser el millor (va tardar només cinc minuts més que acabat d’obrir) i la resta va obtenir resultats acceptables i semblants als aconseguits quan estaven acabats d’obrir.

Com s’han d’utilitzar

Abans d’usar aerosols insecticides convé tancar portes i finestres i s’ha d’evitar polvoritzar-los sobre el menjar, utensilis de cuina, plantes i, sobretot, peixos (són molt sensibles als insecticides, mentre que per a animals de sang calenta aquestes substàncies resulten innòcues). L’aplicació dels aerosols es fa prement el difusor cap amunt, des del centre de l’habitació i descrivint un cercle complet durant els segons que indica l’etiqueta. Amb una única polvorització n’hi ha prou per a una sala de 12 m2. Després, convé deixar actuar el producte durant un quart d’hora, sense que hi hagi ningú a l’habitació.

Quant als difusors elèctrics, a diferència dels aerosols, no són inflamables i les seves molècules es descomponen amb facilitat amb l’aire i la llum, per la qual cosa no és perillós que estiguin encesos durant hores i fins i tot dies sencers en llocs habitats. Convé connectar-los el més avall possible, perquè el seu contingut s’expandeixi per tota l’habitació i resulten més eficaços.

Difusors elèctrics

 • S’han analitzat quatre insecticides en aerosol i quatre en difusor elèctric líquid. Els aerosols estan indicats per a mosques i mosquits, mentre que els difusors només són antimosquits.
 • Vete és l’aerosol més barat (1,44 euros/litre) i un dels que més dura. Els altres tenen preus semblants (3,4 euros/litre).
 • En difusors Raid, Bloom i Fogo surten a preus molt semblants (1,3, 1,4 i 1,5 cèntims d’euro/hora). El més car, Kill Paff: 2,3 cèntims d’euro cada hora d’ús.
 • Els aerosols s’apliquen de forma manual i són més ràpids, mentre que els difusors elèctrics actuen de forma lenta però contínua. Es pot estar en l’habitació mentre actuen els difusors, però no amb els aerosols.
 • Tots eliminen el 100% dels insectes, només difereixen en el temps que necessiten. Els més ràpids són Bloom, en aerosol i en difusor.
 • La millor relació qualitat-preu en aerosols és Vete, per què és tan eficaç com els altres i és molt més barat. Entre els difusors, la millor relació qualitat-preu és Bloom Cruz Verde, el més eficaç i un dels més barats.
Marca VETE BLOOM
CRUZ
VERDE
RAID FOGO
HOGAR
BLOOM
CRUZ
VERDE
RAID FOGO KILL
PAFF
Format Aerosol Aerosol Aerosolo Aerosol Elèctric
líquid
Elèctric
líquid
Elèctric
líquid
Elèctric
líquid
Preu
(euros / litre)
1,44 3,42 3,34 3,47 No és
proce-
dent
No és
proce-
dent
No és
proce-
dent
No és
proce-
dent
Preu
(cèntims / hora)
No és
proce-
dent
No és
proce-
dent
No és
proce-
dent
No és
proce-
dent
1,5 1,3 1,4 2,3
Resultats analítics
Substàncies actives:
Tetra-
metrina
(%)
0,09 0,23 0,29 0,23
D-
Fenotrin
(%)
0,10 0,10 0,07 0,06
D-
Alletrina
(%)
10,4 3,8 3,7
Esbiotrin
(%)
2,8
Resultats d’eficàcia
Dosi
utilitzada
test
4 s en 30m3 5,5 s en 30m3 4 s en 30m3 7 s en 30m3 8
h/dia en 30m3
(45
nits)
8
h/dia
en
50m3
(45
nits)
8
h/dia
en
30m3
(45
nits)
6
h/dia
en
30m3
(45
nits)
Mosquits:
KT 50
(%) 1
150 seg 60 seg 130 seg 120 seg 12 min 14 min 15 min 15 min
KT 100
(%) 2
5 min 2 min 5 min 4 min 20 min 30 min 30 min 30 min
24
hores
(%) 3
100 100 100 100 100 100 100 100
Mosques:
KT 50
(%) 1
238 seg 104 seg 207 seg 173 seg No és
indicat
per a
mos-
ques
No és
indicat
per a
mos-
ques
No és
indicat
per a
mos-
ques
No és
indicat
per a
mos-
ques
KT 100
(%) 2
12 min 9 min 12 min 12 min
24
hores
(%) 3
100 100 100 100
Durada 4 49
vegades
30
vegades
50
vegades
34
vegades
Molt
satis-
fac-
tòria
Molt
satis-
fac-
tòria
Molt
satis-
fac-
tòria
Molt
satis-
fac-
tòria
Després de 45 dies d’ús
KT 50
(%) 1
No és
proce- dent
No és
procedents
No és
proce- dent
No és
proce- dent
14 min 15 min 15 min 16 min
KT 100
(%) 2
25 min 30 min 30 min 30 min
24
hores
(%) 3
100 100 100 100
Qualitat
global
Bona Molt
bona
Bona Bona Molt
bona
Molt
bona
Bona Bona

1 KT 50%: temps d’exposició a l’insecticida per a abatre o matar el 50% dels insectes.

2 KT 100%: temps d’exposició a l’insecticida per a abatre o matar el 100% dels insectes.

3 24 hores: percentatge d’insectes morts després d’estar en contacte amb l’insecticida 24 hores

4 Durada d’ús: reflecteix el nombre de descàrregues que es poden fer amb cada unitat de producte durant tota la seva vida útil

Un a un

Un a un, QUATRE insecticides en aerosol

Vete "Insecticida aerosol"

 • Surt a 1,44 euros/litre, el més barat dels aerosols.
 • Qualitat global: bona.
 • La millor relació qualitat-preu dels insecticides en aerosol. Amb tetrametrina (0,09%) i D-fenotrin (0,10%). La seva eficàcia insecticida és bona: va eliminar tots els mosquits en 5 minuts i totes les mosques en 12 minuts. Dura 61 usos (és un dels més duradors).

BLOOM CRUZ VERDE "Insecticida aerosol"

 • Surt a 3,42 euros/litre.
 • Qualitat global: molt bona.
 • Amb tetrametrina (0,23%) i D-fenotrin (0,10%).
 • El més eficaç, tant amb mosques com amb mosquits: va eliminar tots els mosquits en 2 minuts i totes les mosques en 9 minuts. Dura 36 usos (un dels menys duradors).

RAID "Insecticida aerosol"

 • Surt a 3,34 euros/litre.
 • Qualitat global: bona.
 • Amb tetrametrina (0,29%) i D-fenotrin (0,07%). La seva eficàcia insecticida és bona: va eliminar tots els mosquits en 5 minuts i totes les mosques en 12 minuts. Dura 62 usos (el de més durada).

Fogo hogar "Insecticida aerosol"

 • Surt a 3,47 euros/litre.
 • Qualitat global: bona.
 • Amb tetrametrina (0,23%) i D-fenotrin (0,06%). La seva eficàcia insecticida és bona: va eliminar tots els mosquits en 4 minuts i totes les mosques en 12 minuts. Dura només 34 usos (el de menys durada).

Bloom cruz verde "Insecticida elèctric líquid"

 • /imgs/20040701/bloom2.jpg
  Surt a 1,5 cèntims d’euro/hora.
 • Qualitat global: molt bona.
 • La millor relació qualitat-preu. Amb D-Allatrina (10,4%). És el difusor més eficaç, tant al començament d’utilitzar el producte com al final de les 45 nits: tot just obrir l’envàs elimina tots els mosquits al de 20 minuts; i ja en el final de la vida útil només tarda 5 minuts més a eliminar tots els mosquits.

Raid "Insecticida elèctric líquid"

 • /imgs/20040701/raid.jpg
  Surt a 1,3 cèntims d’euro/hora, el més barat dels elèctrics.
 • Qualitat global: molt bona.
 • Amb esbiotrin (2,8%). La seva eficàcia insecticida és bona tant al començament d’utilitzar el producte com al final de les 45 nits. Va obtenir els mateixos resultats que Kill Paff i Fogo, però en una habitació més gran (50 m3, enfront dels 40 m3 de la de les altres dues), cosa que indica que el seu poder insecticida és més gran.

FOGO HOGAR "Insecticida elèctric líquid"

 • /imgs/20040701/fogo2.jpg
  Surt a 1,4 cèntims d’euro/hora.
 • Qualitat global: bona.
 • Amb D-Allatrina (3,8%). La seva eficàcia insecticida és bona i tant al començament d’utilitzar el producte com al final de les 45 nits. És l’únic que no presenta una llumeta per a indicar que es troba en funcionament.

Kill Paff "Insecticida elèctric líquid"

 • /imgs/20040701/kill.jpg
  Surt a 2,3 cèntims d’euro/hora, el més car dels elèctrics.
 • Qualitat global: bona.
 • Amb D-Allatrina (3,7%). El de menys durada (6 hores al dia durant 45 nits, enfront de les 8 hores al dia de la resta). La seva eficàcia insecticida és bona tant al començament d’utilitzar el producte com al final de les 45 nits. És l’únic amb interruptor que permet tenir el difusor connectat però apagat.