La comunitat va resoldre el contracte de manteniment de l’ascensor i l’empresa els va denunciar