Li cobren un crèdit sol.licitat per a abonar una ortodòncia que mai no es va fer