El cobrament per fracció dels garatges, i no per temps real, declarat il.legal