Accidentes domésticos

Na cociña non se xoga

O uso da estancia do fogar con maiores riscos require de prudencia, control e medidas de precaución ineludibles
1 Outubro de 2006
Img vivienda listado

Na cociña non se xoga

/imgs/20061001/img.vivienda2.01.jpgGrandes aparellos eléctricos, utensilios aguzados e cortantes, produtos tóxicos, chans esvaradíos e fontes de calor fan da cociña o lugar máis perigoso da casa. Segundo datos do último Programa de Detección de Accidentes Domésticos e de Ocio (DADO), a cociña é a estancia da casa na que máis sinistros se produciron no 2004, un 23%. O informe tamén revela que a preparación da comida destaca como situación na que se producen máis lesións (18%) na cociña. Velaquí algúns consellos para minimizar os riscos.

Produtos químicos e gas

 • /imgs/20061001/img.vivienda2.03.jpgManteña os produtos tóxicos lonxe de alimentos e bebidas.
 • Con nenos na casa, convén gardar os produtos de limpeza en armarios altos ou con peches de seguridade.
 • Non deposite baixo o vertedoiro desatascadores químicos e limpadores de fornos que conteñan sosa e ácido sulfúrico ou que leven na etiqueta o símbolo de corrosivos: os seus compoñentes reaccionan violentamente á auga e á humidade.
 • Tampouco almacene os produtos perigosos, en particular inflamables, a carón da zona de cocción, radiadores, estufas ou preto dun enchufe con ladrón.
 • Non os mesture indiscriminadamente, en especial a lixivia e o salfumán (prodúcese un forte desprendemento de cloro, que é un gas tóxico). Igual acontece coa mestura de lixivia e amoníaco.
 • Sexa prudente na cociña ao pulverizar insecticidas, limpadores de mobles e ambientadores. Algunhas destas substancias poden resultar tóxicas se se fixan nos alimentos.
 • A ventilación é obrigatoria nas cociñas con aparellos fixos de gas. Instale orificios para a entrada de aire que poden estar protexidos por reixas ou deflectores e asegúrese de que non están obstruídos nin tapados con mobles, cartóns ou cristais.
 • O quentador de gas non se debe colocar baixo a cociña, pois a combustión sería incorrecta e as gomas deterioraríanse pola calor desprendida nesa zona.
 • Se detecta cheiro a gas, ventile a cociña, peche a chave xeral de paso e non accione ningún interruptor eléctrico. Se o interruptor xeral da luz está preto da fuga, desconécteo.

Caídas, esvaróns e golpes

 • /imgs/20061001/img.vivienda2.04.jpgPoña topes de apertura nos caixóns para que non saian dos seus raís. Procure que sempre estean pechados, xa que as súas esquinas en pico ocasionan frecuentes golpes e feridas, especialmente aos pequenos da casa, cando quedan abertos.
 • Non sobrecargue os armarios máis altos. Coloque os recipientes máis pesados e de uso frecuente nos estantes inferiores.
 • Manteña a cociña ben iluminada. É primordial para traballar nela con seguridade.
 • Se se lle cae auga mentres cociña ou frega, séquea axiña. Máis dun esvarón e o conseguinte golpe prodúcense ao pisar a zona mollada. Ademais, alguén podería entrar na cociña sen saber que o chan esvara e magoarse seriamente.

Riscos eléctricos

 • /imgs/20061001/img.vivienda2.05.jpgAs cociñas son estancias húmidas, polo que é aconsellable que as tomas de corrente e os cadros eléctricos sexan estancos.
 • Antes de mover ou limpar a neveira, o forno, a lavadora ou calquera outro electrodoméstico de gran potencia, débeo desenchufar. Se o enchufe está fóra do seu alcance, desconecte o interruptor xeral.
 • Teña especial coidado con tocar, enchufar ou desenchufar un aparello eléctrico cando o chan estea fregado, aínda que teña as mans secas.
 • Evite andar descalzo. Entraña riscos de cambras eléctricas pola existencia dun contacto directo co chan que facilita a condución eléctrica a través do corpo.
 • Xamais coloque un recipiente con auga sobre un electrodoméstico.
 • Non empregue un cuberto metálico para extraer a rebanda de pan atascada no torrador ou para baleirar de café o muíño mentres estean enchufados.
 • Non use enchufes tipo ladrón para electrodomésticos de alto consumo (forno, lavadora, lavalouzas…). Cada un debe estar conectado a unha base de enchufe independente e con toma de terra, xa que o ladrón podería estragarse e provocar un curtocircuíto.

Incendios, explosións e estoupidos

 • Evite colgar cortinas preto dos focos da cociña e de tomas de enchufe sobrecargados con ladróns.
 • /imgs/20061001/img.vivienda2.06.jpgNon colgue panos e manoplas en ganchos colocados sobre a superficie da cociña ou na cambota extractora.
 • Non garde na cociña as bombonas de butano. Mantéñaas arredadas de focos de calor. Antes de cambialas, peche e apague os mandos e os lumes dos aparellos de cociña, e comprobe que non hai cigarros nin candeas acesas. Deseguido, peche ben a espita da válvula e as chaves de paso.
 • As correntes de aire na cociña poden apagar o gas, vixíeas.
 • As cambotas extractoras poden provocar un mal funcionamento das caldeiras ou quentadores atmosféricos. Se están ambos os dous na cociña debe existir un conmutador que impida que funcionen á vez.
 • Limpe periodicamente os filtros do extractor de fumes.
 • Desmonte e limpe periodicamente as válvulas de expulsión de vapor das potas a presión. Non agarde a que estean porcas: a súa obstrución por restos de comida pode ser perigosa.

Queimaduras

 • /imgs/20061001/img.vivienda2.07.jpgUtilice recipientes e utensilios de cociñar (tixolas, potas, escumadeiras…) con asas, empuñaduras e mangos illantes.
 • Use agarradoiras ou manoplas para retirar as potas e tixolas do lume, para manipular pequenos recipientes quentes de asas estreitas e curtas, e para levantar o tello de potas e cafeteiras.
 • Os mangos das tixolas, potas, etc. non deben superar nunca o espazo da cociña.
 • Nunca encha os recipientes que vaia pór ao lume por riba dos tres cuartos da súa capacidade.
 • Empregue preferentemente os lumes interiores da cociña.