Unha pobre e moi desigual implantación nas diversas zonas do país