A caixa de aforros comezou a cobrar comisións de mantemento de conta