A presencia é ínfima e débese a unha contaminación dificilmente evitable