A empresa de electricidade indemnizou a un cliente que sufriu perdas por un corte de luz