Declarouse nulo o acordo que equiparaba os gastos dos veciños