Telebista-grabagailu digitalak

VHS baino askoz ere hobeak

Erabiltzeko soil eta erosoak izaki, telebista-grabagailu digitalek atzenean VHS bideo analogikoak ordezkatuko dituzte
1 martxoa de 2006

VHS baino askoz ere hobeak

/imgs/20060301/dvd2.jpgTelebista aurrean esertzean kateak eskaintzen ari direnen aukera murrizteko beharrik izan gabe, telesaioak grabatzeko bitartekorik erabiliena VHS bideoa dugu, oraindik ere. Bideo analogiko horien ordezkoek -telebista-grabagailu digitalek-, tamaina handiko VHS zinta zaharrak baliatu ordez, grabatutakoa DVD diskoetan edo beren barne-disko gogorrean metatzen dute. Bideo digital horietan irudi kalitatea hobea izan daiteke, erabiltzeko eta programatzeko errazagoak dira, zintari atzera emate aspergarriaren amaiera ekarri dute (iragarkiak ez ikusteko, grabazioko une jakin batera iristea eroso-erosoa da) eta hainbat funtzio berri daukate, hala nola “pausa zuzenean”: horri esker, adibidez, oraindik bukaeraraino erabat grabatua ez dagoen saioaren erreprodukzioari ekin dakioke.

Laborategian zortzi telebista-grabagailu digital aztertu dira; horien prezioak 249 eurotik (Pioneer DVR-320S) 812 eurora (Panasonic DVR-E95H) doaz. Zortziek ere telebistak emititzen duena DVD diskoan grabatzen duten arren, erdiek bakarrik grabatzen dute, aldi berean, barne-disko gogorrean (lau laginetan ere, disko horrek 160 gigabyteko edukiera du); disko gogorraz hornitutakoen prezioak besteenen halako bi dira. Telebista saioak grabatzeaz gainera bideo-kamera edo VHS zinta baten edukia “DVD formatura pasa dezakete”. DVD disko baten kopia egitea teorikoki posible bada ere, erosi edo alokaturiko disko gehien-gehienak zifratuak ohi daude, bikoizketa galarazteko.

Disko gogorra daukatenetatik kalitatea eta prezioaren arteko erlazio egokiena LG RH7800 laginak ematen du: erabilera proban bigarren hoberena izaki, DVD+R eta DVD-R sistemetan berdin-berdin grabatu eta birgrabatzen du, geruza bikoitzeko diskoak onartzen ditu (hauek bestelakoak baino bi aldiz datu gehiago gordetzeko gauza dira) eta, gainera, Divx formatuan (MPEG4 gisa ere ezaguna: horixe da Interneten trukatzen diren filmean baliatzen den bideo sistema ohikoa) irakur dezake. Disko gogorrik ez daukatenetan Panasonic DMR-ES10 lagina erabilera proban nabarmendu zen.

Ekipo hauen tamaina VHS baten parekoa da; disko gogorraz hornitutakoen elektrizitate kontsumoa handiagoa da: Sony, denetan “jatunena”, 53 W-taraino iristen da; Panasonic DMR-ES10, beste muturrean, 23 W-tan ohi dabil.

Formatuak

Hiru DVD formatu grabagarri ditugu: DVD-R, DVD+R eta DVD-RAM, alegia; aurreneko biak egun lehiakide biziak dira eta hirugarrena, dagoeneko, kasik ez da erabiltzen. Etiketan “RW” agertzeak (“R” soil baten ordez) disko birgrabagarriak (behin baino gehiagotan baliatzeko modukoak) onartzen dituela adierazten du. LG eta Sony laginek “+” eta “-” formatuetan grabatzen dute. Panasonic DMR-ES10 laginak “-” birgrabatu eta “+” grabatzen du; “RAM”, Samsung eta JVC laginek, aldiz, “-” formatuan birgrabatu eta “RAM” formatuan grabatzen dute. Pioneer markako biek “-” moduan bakarrik grabatzen dute. Lagin denetan kaskarrena, inondik ere, Panasonic DMR-E95H da: “-” forman bakarrik grabatzen duenez grabazio bakoitzean estreinatu gabeko DVD birjina erabili behar da. Bai “+” , bai “-” formatua geruza bikoitzekoak izan daitezke; gogoan izan, horrelakoen datu-edukiera ere ia bikoitza dela. Pioneer markako biek eta Samsung laginak geruza bikoitzeko diskoan grabatzea onartzen ez dutenez (bai, ordea, erreproduzitzea), DVD bakoitzeko eskaintzen duten bi ordu eta erdiko kalitate normaleko hori motz gertatzen da, telebistak (iragarpen eta guzti) emaniko film bat grabatu nahi denean.

Grabazio formatuek ez dute inongo loturarik grabazioen iraupenarekin. DVD batean 4,7 gigabyte (Gb) sartzen dira, geruza bakarrekoa denean (oraino hauek dira ohikoenak) eta 8,5 Gb geruza bikoitzekoetan. Grabazio digitalak kalitatea erabilgarri daukan espazioaren arabera egokitzeko aukera ematen duenez, baliteke irudiek kalitaterik galtzea, grabazio-minutu zenbait gehiago izatearren. Bideo-grabagailu batek bi “giga” orduko behar ditu, kalitate hobezinean; beraz, geruza bakarreko DVD diskoan bi ordu eta erdi baino gutxixeago sartzen da eta 160 GB-eko disko gogorrean, berriz, (hemen aztertu ditugunak horrelakoak dira) 80 ordu aise sartzen dira.

Dena den, grabazio-denbora luzatzearen truk, zein neurritaraino murritz dezake bideo digitalak grabazio kalitatea? Pioneer laginetan 13 orduraino sartzen dira DVD bakoitzeko; gainerakoetan, 6 – 8 ordu (geruza bakarreko diskoak baliatzen direnean). Beren barne-diskoan grabatzen duten aparatu gehienak muga horietan dabiltza, hots, 30 ordu kalitate hobezinean eta 285 ordu gutxieneko kalitatean. Pioneer da horretan ere aukera hoberenekoa: 23 ordutatik 455 ordutara.

Ohiko DVDetan ez ezik Divx formatuan ere erreproduzitzen dituzte bideo artxiboak Samsung eta LG laginek. Zortzi bideo-grabagailuek CD konbentzionalak, audioko MP3 artxiboak (LG eta Pioneer markako bi laginek WMA ere onartzen dute) eta JPEG formatuko argazkiak (Panasonic markakoek, TIFF ere bai) irakurtzen dituzte. Panasonic DMR-E95H laginak SD eta PCMCIA txartelen irakurgailu baliagarria dakar; berari esker, kamera digitaleko argazkiak ikus daitezke, adibidez.

Funtzioak

/imgs/20060301/dvd3.jpg
DVD grabagailu bakar batek ez dauka lurreko telebista digitala (LTD) sintonizatzeko aukerarik; horren ordez, analogikoa bakarrik daukate. Pioneer eta Sony laginak dira funtzio gehien dituztenak, aldibereko grabazio eta erreprodukzioa barne (saio bat ikusten den bitartean beste bat grabatzeko aukera ematen du funtzio horrek). Baliagarria da hori, esate baterako, telebistan saio interesgarri bat ikusten ari garelarik, une batez alde egin behar dugunean, irudia “izozteko” -grabatzen hasteko-; ondoren, ikusleak nahi duenean, berriro hartzeko aukera emango du, grabazioa amaitu arte itxaron gabe: horri “jazarpen-erreprodukzio” deritzo. Beste aldetik, ShowView funtzioa du, hots, web orri eta aldizkari batzuek argitara ematen dituzten kodeak ulertzen dituenez, aparatuari telebista katea, hasiera ordua eta gainerakoak adierazi gabe, telesaioa aukeratu eta grabatu egin dezake eta grabazio malgua ere egin dezake (grabatutakoaren kalitatea diskoan baliagarri dagoen espazioren arabera egokituz), kanpo-ekipo batekin sinkronizaturiko grabazioa (satelite edo hari bidezko errezeptore batetik programatzen dena graba dezake), alegia. Esan gabe doa EPG edo programazio gisa elektronikoaz ere horniturik datorrela. Kate digitalen (LTD bidez emititzen dutenek, hari eta satelite bidezko hornitzaile askok bezala) emisioarekin batera bere programazioa agertzeari esker, ekipoaren programazioa erraztu egiten da. Aipaturiko guztia -EPG baliagarria izan ezik- daukate JVC eta Panasonic markako laginek. LG da funtzio gutxien dauzkana, baina, hori bai, garrantzitsuena badu: aldibereko grabazio eta erreprodukzioa.

Zortzi grabagailuak konekta daitezke telebistari (eurokonektatzaile edo antenako hari bidez), home-cinema delakoari (audio eta bideo analogiko eta digitaleko irteerak dauzkate), dekodifikatzaileari (sarrerako eurokonektatzailea), VHS bideoari eta bideo-kamera analogiko edo digitalari.

Erabilera proba

Aparatuok sei erabiltzailek probatu eta hainbat aspektu 1etik 10era kalifikatu zituzten. Panasonic DMR-E95H laginak dauka gutxien gustatu zen ekipo-diseinua (5 puntu); JVC laginak, aldiz, konektagailuetara iristeko erraztasun handia (8 hartune). Erabilera-argibide osatuen eta ulergarrienak Panasonic DMR-ES10 laginak dakartzanak dira (7,3 puntu, 10ekiko); Pioneer DVR-530HS laginekoak, aldiz, ez du proba gainditu ere egin (4,7 puntu).

Samsung laginaren pantaila txikiegiak ere ez du proba gainditu, Panasonic markako bi laginenenez zeharo beste aldera: horiexek dira zabalenak eta piktograma argienak dauzkatenak. Erabiltzaileei gehien gustatu zitzaien urrutiko agintea Panasonic DMR-E95H laginarena da (8 puntu). Sony laginarenak kalifikazio ona jaso zuen, erabiltzeko erraza baita, baina, LG laginarenak bezala, gainditu ez gainditu ibili zen, tamaina handiegikoa delako. LG da erabilera errazeneko bideoa (8,2 puntu). Alderdi batzutan sei kontsumitzaileak bat etorri ziren: disko gogorra edukitzea eta Divx diskoa erreproduzitzeko aukera funtsezko argumentuak dira grabagailu digital baten edo bestearen alde egiteko unean.

Erabiltzaileei gehien atsegin zitzaizkien grabagailuak LG (7,2 puntu) eta Panasonic markako biak (DVD-n grabatzen duena, 7,3 puntuz; disko gogorraz hornitua dagoena, 7 puntuz) izan ziren. Gainerako bideo digital guztiei antzeko kalifikazioak eman zizkieten, denak ere 6,4 puntutik gorakoak.

Zortzi bermeetatik zazpi ez daude zuzen (LG da zuzen dagoen bakarra), urtebetea bakarrik eskaintzen dute eta, Europan Legeak bi urtekoa xedatua duen arren. Bestetik, aginduak dituzten segurantzi aldeko baldintzak betetzen dituzte eta ez dute bestelako aparatu elektrikoen interferentziarik nozitzen.

Ez Betamax, ez VHS

Orain hogei urte baino gehiago, kontsumitzaileak Beta bideo-grabagailuaren alde egin zuen, VHS aukeratu ordez (azkenean hauxe izan zen, dena dela, sistema nagusia); berehala ikusi zuten filmen salmenta eta alogereko merkatuan ez zegoela Beta markako gairik eta, gainera, zinta birjinak topatzea benetan zaila zela. Beste horrenbeste gerta ote liteke gaur dauden DVD aparatuekin, horietako bat arras nagusitzekotan? Ikus dezagun: badira egun lau DVD disko-formatu, horietatik hiru partikularrek erabiltzeko modukoak. Lau disko motak (CD konbentzional baten itxura berekoak), tamaina, gai eta tankera aldetik berdin-berdinak dira. DVD-bideo izenekoa da filmen salmenta eta alogereko merkatuak baliatzen duena. Formatu horretako partikularrentzako grabagailurik ez dago baina, halaz ere, erreproduzitzaile guztiek irakurri egin dezakete. DVD-RAM izenekoa (gutxi erabiltzen da orain) ere erreproduzitzaile gehienek irakurtzen dute.

Bideo digitala erosteko garaian, oro har, hiru aukera hauetatik bat hautatu behar izaten da: DVD-R edo DVD+R diskoan idazten duen ekipoa edo, bestela, bietan idazten duena (“bikoa” izenekoa). Ekipo gehienenek bi sistemak erreproduzitzen dituztenez, “+” edo “-” grabazio formatuak ez du erabiltzailea estuegi baldintzatuko: grabatu dituen programak eta erosi edo alokatu dituen filmak ikusi ahal izango ditu eta bestelako sistemetan grabaturiko programak erreproduzitu ahal izango ditu, besteren sistemarik irakurtzen ez duen sistema bakan horietako bat ez bada zurea. Horregatik, hobe da ekipoak bi sistemetan funtziona dezakeela segurtatzea.

Laburbilduz eta konparaketako táboa

Laburbilduz

  • Zortzi telebista-grabagailu digital aztertu dira; horietako lauk DVD diskoan bakarrik grabatzen dute eta beste laurek badaukate disko gogorra ere (160 Gb-ekoa). Disko gogorrez hornituriko grabagailuen prezioa DVD diskoan soilik grabatzen dutenen bikoa izan ohi da (500 euro batzuk eta 250 euro besteak).
  • Grabagailu digitalek VHS ordezkatu dituzte telebista saioen grabazioan. Horien irudi eta soinuaren kalitatea hobea izan daiteke, amaiera gabeko zinta atzera eta aurrera ekartze zaharrekin bukatu dute eta, oraindik erabat grabatuak ez dauden programak ikusteko aukera ematen dute.
  • Zortzi gida-liburuak zuzen daude baina LG laginak baizik ez du ematen legeak agindutako bi urteko bermea.
  • LG eta Sony laginek “+” eta “-” formatuko disko birjinetan grabatzen eta birgrabatzen dute. Pioneer markako bi laginek eta Samsung aparatuak ez dute geruza bikoitzeko diskoan grabatzen. Samsung, LG leen Divx, Sony eta Pioneer markakoak “programatzeko gida elektroniko” (PGE) baliagarriarekin programa daitezke. Panasonic DMR-E95H laginari, grabazioa egin behar duen bakoitzean disko birjina berria sartu behar zaio.
  • Erabilera proban, LG eta Panasonic markako biek lortu dituzte emaitza hoberenak. Gainerakoek antzeko puntuazioak eraman dituzte: guztira, 6,5 eta 6,9 puntu artean.
  • Kalitatea eta prezioaren arteko erlazio egokiena LG RH7800 laginak agertzen du; horrenbesteko inbertsioa egin nahi ez duenarentzat edota grabatzeko edukiera handi-handiaren premian ez dabilenarentzat egokiena Panasonic DMR-ES10 da.
Marka Modeloa LG RH7800 SONY RDR – HX710 PIONEER DVR – 530HS PANASONIC DMR – E95HEG
Prezioa (euros) 515,67 583,75 622,75 812
Grabazio sistema Dvd diskoa Disko gogorra 160 GB Dvd diskoa Disko gogorra 160 GB Dvd diskoa Disko gogorra 160 GB Dvd diskoa Disko gogorra 160 GB
Kontsumitzailea- rentzako informazioa Zuzen Zuzen Zuzen Zuzen
Bermea Zuzen Ez du betetzen (urte 1) Ez du betetzen (urte 1) Ez du betetzen (urte 1)
Segurtasun elektrikoa Zuzen Zuzen Zuzen Zuzen
Elkarga- rritasun elektro- magnetikoa Zuzen Zuzen Zuzen Zuzen
Alderdi teknikoak
Neurriak (cm) >43 x 35 x 4,9 43 x 32,8 x 6,5 42 x 27,3 x 5,9 43 x 29,1 x 7,9
Kontsumoa (W) 45 53 48 42
Disko grabagarriak +RW, -RW, +R doble capa -RW, +RW +R doble capa -RW RAM doble capa, -R
Grabazio-denbora (orduak)
DVD (geruza bakarra) 1-6 1-8 1-13 1-8
Disko gogorra (HDD) 42-226 33-269 23-455 36-284
Formatu erreproduzigarriak VCD, DIVX, SVCD, MP3, WMA, JPEG SVCD, MP3, JPEG SVCD, MP3, WMA, JPEG VCD, MP3, tarjeta, SD/PC, JPEG, TIFF
Jazarpen- erreprodukzioa Bai Bai Bai Bai
Aldibereko grabatze eta erreproduzitzea Bai Bai Bai Bai
ShowView Ez Bai Bai Bai
Grabazio malgua Ez Bai Bai Bai
Telebistako kanalak deskargatzea Ez Bai Bai Bai
Kanpo- ekipoaren grabazio sinkronizatua Ez Bai Bai Bai
Programatze – gida elektronikoa (EPG) Ez Bai Bai Ez
Konektoreak
Bideo-irteera “Y” , “PB” “PR” Bai Bai Bai Bai
G-link Ez Ez Bai Ez
Kontrol-sarrera Ez Ez Bai Ez
I.Link sarrera DVD Bai Bai Bai Bai
SD txartelak Ez Ez Ez Bai
PCMCIA txartelak Ez Ez Ez Bai
Osagarriak Audio/ bideo haria / Scart haria Bat ere ez Audio/ bideo haria / DVD-R geruza bikoitza Audio/ bideo haria
Erabilera proba (1 – 10) 7,2 6,9 6,6 7,0
Marka Modeloa PANASONIC DMR – ES10 PIONEER DVR-320S SAMSUNG DVD – R121 JVC DR – M100SE
Prezioa (euros) 254,50 2493 257,75 294
Grabazio sistema Dvd diskoa Dvd diskoa Dvd diskoa Dvd diskoa
Kontsumitzailea- rentzako informazioa Zuzen Zuzen Zuzen Zuzen
Bermea Ez du betetzen (urte 1) Ez du betetzen (urte 1) Ez du betetzen (urte 1) Ez du betetzen (urte 1)
Segurtasun elektrikoa Zuzen Zuzen Zuzen Zuzen
Elkarga- rritasun elektro- magnetikoa Zuzen Zuzen Zuzen Zuzen
Alderdi teknikoak
Neurriak (cm) 43 x 33,7 x 6,3 42 x 33,9 x 5,9 43 x 25 x 5,9 43,5 x 30 x7
Kontsumoa (W) 23 35 35 31
Disko grabagarriak -RW, +R, RAM doble cara -RW -RAM, -RW -RAM, -RW ambos doble capa
Grabazio-denbora (orduak)
DVD (geruza bakarra) 1-8 1-6 1-8 1-8
Disko gogorra (HDD)
Formatu erreproduzigarriak MP3, JPEG, TIFF, VCD SVCD, MP3, WMA, JPEG, Fujicolor CD, Kodak picture CD JPEG, MP3, DIVX, SVCD SVCD, JPEG, MP3
Jazarpen- erreprodukzioa Bai Bai Ez Bai
Aldibereko grabatze eta erreproduzitzea Bai Bai Ez Bai
ShowView Bai Bai Bai Bai
Grabazio malgua Bai Bai Bai Bai
Telebistako kanalak deskargatzea Bai Bai Bai Bai
Kanpo- ekipoaren grabazio sinkronizatua Bai Bai Ez Bai
Programatze – gida elektronikoa (EPG) Ez Bai Ez Ez
Konektoreak
Bideo-irteera “Y” , “PB” “PR” Bai Ez Bai Bai
G-link Ez Ez Ez Ez
Kontrol-sarrera Ez Bai Ez Ez
I.Link sarrera DVD Ez Bai Bai Bai
SD txartelak Ez Ez Ez Ez
PCMCIA txartelak Ez Ez Ez Ez
Osagarriak Audio/ bideo haria Audio/ bideo haria Audio/ bideo haria Scart haria
Erabilera proba (1 – 10) 7,3 6,5 6,8 6,7

Banan-banan

Zortzi telebista-grabagailu digitalak, banan-banan

LG RH7800

/imgs/20060301/lg.jpg515,67 euro, disko gogorraz hornitutakoetan merkeena.
Disko gogorraz hornitutakoetan, prezioa eta kalitatearen arteko erlazio egokienekoa. Bermea zuzen daukan bakarra. +RW, -RW eta geruza bikoitzeko diskoan grabatzen du. DivX irakurtzen du. Funtzio gutxien dauzkatenetako bat: aldibereko grabazio eta erreprodukzioa egin dezake.
Erabilera proba: 7,2 puntu; bigarren hoberena.

Sony RDR-HX710

/imgs/20060301/sony.jpg 583,75 euro.
Disko gogorraz hornitutakoa. +RW, -RW eta geruza bikoitzeko diskoan grabatzen du. Gehien kontsumitzen duena (53 W) eta funtzio gehien dauzkatenetako bat.
Erabilera proba: 6,9 puntu. Konfiguratzeko soilena eta urrutiko aginte errazena daukana.

Pioneer DVR-530HS

/imgs/20060301/pioneer.jpg 622,75 euro.
Disko gogorraz hornitutakoa.-RW formatuan grabatzen du. Txikienetako bat. Bere disko gogorrean grabazio ordu gehien onartzen dituena (455 orduraino); funtzio gehien dituztenetako bat.
G-Link konektatzailea dauka, satelite, hari bidez edo LTD-ko aparatu batera konektatzeko.
Erabilera proba: 6,6 puntu. Grabatzeko eta erreproduzitzeko aukerak ditu nabarmenenak; kaskarrena, erabilera-argibide eskasak.

Panasonic DMR-E95H

/imgs/20060301/panasonic.jpg812 euro, denetan garestiena.
Disko gogorraz hornitutakoa. RAM, -R eta geruza bikoitzeko diskoan grabatzen du. Denetan handiena da.
SD eta PCMCIA txartelen irakurgailua daukan bakarra. Funtzio asko ditu baina programatzeko gida elektronikorik ez (PGE).
Erabilera proba: 7 puntu. Tamaina egokienekoa eta urrutiko aginte erabilerrazena.

Panasonic DMR-ES10

/imgs/20060301/panasonic2.jpg254,50 euro.
DVD formatuan soilik grabatzen dutenetan, kalitatea eta prezioaren arteko erlazio egokienekoa. +R, -RW, RAM eta geruza bikoitzeko diskoan grabatzen du. Energia gutxien gastatzen duena (23 W).
Funtzio asko ditu baina programatzeko gida elektronikorik ez (PGE) du eta konektatzaile gutxien dauzkana da.
Erabilera proba: 7,3 puntuz, denetan hoberena. Pantailarik argien eta handiena.

Pioneer DVR-320S

/imgs/20060301/pioneer2.jpg249 euro, denetan merkeena.
-RW formatuan grabatzen du. Funtzio gehien dauzkatenetako bat.
Erabilera proba: 6,5 puntu. Argibideetan eta hastapenean konfiguratzeko erraztasun aldetik, kaskarrena.

Samsung DVD-R121

/imgs/20060301/samsung.jpg257,75 euro.
-RW eta RAM formatuetan grabatzen du. Denetan txikiena. DivX irakurtzen du.
Erabilera proba: 6,8 puntu. Pantailarik txikienekoa.

JVC DR-M100SE

/imgs/20060301/jvc.jpg294 euro, disko gogorrik ez daukanetan garestiena.
-RW, RAM eta geruza bikoitzeko diskoan grabatzen du. Funtzionaltasun handikoa, programatzeko gida elektronikorik ez daukan arren.
Erabilera proba: 6,7 puntu. Erraz iristeko moduko konektatzaileak.