Osasungarriak, ongi eginak eta iruzur arrastorik gabe