Ondorio desberdinak ezkontzeko erregimenaren arabera