“Freskoak” zaporez hobeak bai, prezioz dezente biziagoak ere bai