Alkoholetan alde handiak: 0,03 gradutik ia-ia gradu osoraino