Diferències importants: des de quasi un grau fins a 0,03 graus d’alcohol