Sandàlies de tresc

Les barates són les més interessants

Algunes no serveixen per a terrenys desiguals o mullats
1 Juliol de 2003
Img analisis 2 listado

Les barates són les més interessants

/imgs/20030701/img.analisis2.01.jpg
S’han analitzat vuit models de sandàlies de travessia de pell que costen des dels 51 euros de Nike Straprunner IV Leather, les més barates, fins als 80 euros de Teva Circuit Leather. La millor relació qualitat-preu és Kenai Land d’Adidas, la tercera més barata, per ser sòlida, resistent, confortable i rebre la millor valoració dels experts. Una altra bona opció és la de Nike, la més barata, una de les de major qualitat, també sòlida i resistent, però discreta en la prova d’ús.

L’aparició de nous materials ha motivat l’arribada de nous calçats de muntanya, com les sabatilles de marxa o les sandàlies de travessia o tresc, que van més enllà de les tradicionals bótes. Aquestes sandàlies es diferencien de les convencionals pel fet que les soles estan preparades per a llargues caminades i que tenen més punts de subjecció perquè el calçat es mantingui ferm i subjecti el peu i no es balancegi per molt agrestos que siguin els terrenys per on es camini. Una sandàlia de travessia ha de ser sòlida i resistent, però sense que això afecti la comoditat d’ús ni la seguretat que ha de proporcionar als músculs i les articulacions. També és convenient que resulti tant lleugera com sigui possible: Nike és la més lleugera, amb 577 grams, mentre que la de Salomon (883 grams) és la més pesada.

Les vuit sandàlies van ser valorades per tres experts que van mesurar la seva ergonomia (ajust de les tires, sistemes de subjecció, comportament de la part superior de la sandàlia i disseny anatòmic de les tires), resistència i seguretat (subjecció del peu i qualitat de l’acabat del producte) i comoditat (adaptació ràpida a la sandàlia, flexibilitat del producte, resistència al lleiximent, adherència del peu sobre la plantilla i qualitat del revestiment i les tires). Tots aquests aspectes es van puntuar d’1 a 5.

Què hi van dir els experts

/imgs/20030701/img.analisis2.02.jpg
Adidas Kenai Land i Teva Circuit Leather, les dues amb 4,5 punts, van ser les millor qualificades, sobretot per la seva comoditat. La puntuació més baixa va recaure sobre Asolo Scrambler Raz (3 punts) i Nike Straprunner IV Leather (3,4 punts), amb un resultat només acceptable. Asolo va resultar “molt insatisfactòria” en l’ajust de les tires i en la subjecció que la sandàlia exerceix sobre el peu, mentre que Nike no reté prou el taló ni la zona transversal; i les seves tires no tenen un disseny adequat anatòmicament. Salomon (3,6 punts) va fallar en el sistema de subjecció (la seva gafeta de plàstic és fràgil i per a obrir la part del darrere calen les dues mans) i en la subjecció del peu. Columbia (3,7 punts), Merrel (3,9 punts) i Timberland (3,9 punts) van quedar en llocs intermedis.

Per a avaluar la solidesa de les vuit sandàlies es va analitzar la resistència a l’estripada dels diferents materials, la força de subjecció del velcro i la resistència a l’abrasió i força de subjecció de la sola exterior. Tots els calçats van aconseguir un bon resultat en resistència a l’estripada, la qual cosa redunda positivament en la seva durabilitat. Les proves realitzades consisteixen a sotmetre les diferents parts de les sandàlies a forts tensions fins a trencar-les. Nike i Timberland van aconseguir la puntuació màxima. Els elements d’adherència d’Asolo i Salomon van ser els més discrets en aquest apartat (3 punts sobre 5). Merrel, per la seva part, va suspendre en la resistència a l’estripada de la sola (2 punts de 5), per la qual cosa no és un calçat recomanable per a caminar sobre superfícies desiguals o abruptes.

De les sis sandàlies que utilitzen velcro com a subjecció (totes excepte Timberland i Salomon) cinc van demostrar la màxima fixació per mitjà d’aquest sistema. Merrel va ser l’única que només va aconseguir l’aprovat (3 punts sobre 5). En el laboratori es va mesurar també el desgast (pèrdua de volum) que sofreix una sola quan s’arrossega sobre 40 metres de paper abrasiu. Com menor sigui aquesta pèrdua, més resistent és la sola. Les vuit sandàlies van demostrar un comportament molt satisfactori, encara que Salomon i Nike hi van destacar amb una pèrdua de volum de només 48 mm3 i 51 mm3 respectivament, menys de la meitat que Columbia, 127 mm3 i Teva, 115 mm3.

Resistents però amb diferències

Nike i Timberland són les sandàlies més resistents, per haver aconseguit la màxima puntuació en totes les proves. Merrel, a pesar d’obtenir una bona valoració global, és la menys resistent, sobretot per la seva sola poc resistent a l’estripada.

Instintivament, molts consumidors dobleguen 45º el calçat abans d’emprovar-se’l, encara que aquest moviment de poc serveix ja que la zona del peu per on s’ha de corbar la sandàlia no és el pont sinó que se situa més prop de la punta. Una sola flexible aporta més comoditat, per la qual cosa el laboratori va mesurar la força necessària per a doblegar la sandàlia 45º, segons l’eix de flexió natural del peu (metatars).

Com menor sigui la força necessària, major és la flexibilitat de la sandàlia. Els models més dúctils són Asolo, Salomon, Teva i Timberland, els quatre amb la puntuació màxima. Merrel, al contrari, va ser prou més rígida i va suspendre en aquest test (2 punts de 5).

Els materials amb què s’elabora la sola influeixen directament en la possibilitat de sofrir relliscades. Per a aquesta prova, les sandàlies es van disposar en una superfície d’acer lubricada amb glicerina. Merrel (5 punts) va ser la millor, i Adidas, Asolo, Columbia, Nike i Salomon, van obtenir també un bon resultat (4 punts de 5). La sola de la sandàlia Teva va obtenir una resistència al lliscament acceptable (3 punts), mentre que la de Timberland va suspendre (2 punts), per la qual cosa no es recomana el seu ús en superfícies mullades.

Protegir el peu

En caminar, córrer o botar el peu entra en contacte amb el terra a una velocitat determinada i s’atura bruscament. Una sandàlia ha d’amortir el xoc de la trepitajada per a protegir els músculs i articulacions. En aquest assaig, la sandàlia es col·loca en una forma metàl·lica d’una taula d’impactes i se li apliquen xocs controlats de 65 quilograms per a mesurar la relació entre el cop rebut i el cop aplicat. Així, com més l’amorteixi, millor serà la sandàlia.

Nike i Teva tenen les soles que més absorbeixen l’energia dels impactes (amorteixen el 40%), i Adidas, Asolo, Columbia, Merrel i Salomon també van obtenir resultats satisfactoris (al voltant del 31%). Timberland (21%) és la sandàlia amb menys capacitat d’absorció d’impactes.

Per a esbrinar la durabilitat d’aquest tipus de calçat es calcula el coeficient de rendiment d’energia en el taló, que mesura la força que el calçat torna al peu després de cada trepitjada.

Per a això, es comprimeix la zona del taló amb una forma (400 decaNewton) per a comprovar després com es recupera de nou i quant tarda a fer-ho. Totes van aprovar, encara que amb diferències: Columbia, Nike i Teva van aconseguir la valoració màxima, per la qual cosa es pot inferir que són les més duradores. Asolo, obté la valoració més modesta (3 punts de 5). Adidas, Merrel, Salomon i Timberland van obtenir percentatges intermedis (totes 4 punts).

En general, les sandàlies més còmodes són les de Teva, seguides de prop per Adidas. Les menys còmodes, encara que també acceptables, són les de Salomon i Timberland.

Enfront de l’aigua

Durant una travessia és possible que les sandàlies es mullin, per la pluja, per un bassal, per creuar un riu o submergir-se en aigua marina. Per això, en el laboratori s’ha comprovat la resistència dels tints utilitzats davant de l’aigua dolça i l’aigua de mar. Nike i Adidas són les úniques sandàlies que tenen un tints que no es van desgastar en aquests dos medis, i van aconseguir en tots els casos la màxima puntuació. En les altres, els colorants utilitzats en els revestiments superiors aguanten més que els de les plantilles. Els tints de les plantilles d’Asolo, Columbia i Teva es decoloren i destenyeixen al peu si entren en contacte amb qualsevol tipus d’aigua. Salomon, per la seva banda, va tenir un bon comportament en aigua dolça, però roín en aigua salada.

Per a calcular l’aigua que absorbeix i evacua una sandàlia se submergeix durant una hora i s’observa quant de pes guanya. Després, es mesura quant tarda fora a perdre aquest líquid. L’ideal és que guanyi pocs grams, i els perdi poc després de sortir de l’aigua. Adidas ha sigut l’única sandàlia que ha obtingut un comportament molt satisfactori en aquesta prova, seguida de Teva, mentre que Salomon va ser la més discreta.

En síntesi i taula comparativa

En síntesi

 • S’han analitzat 8 models de sandàlies de tresc de pell. Estan indicades per a llargues caminades per sendes més o menys accessibles i el seu preu varia des dels 51,45 euros de Nike Strapunner IV Leather fins als 80,20 euros de Teva Circuit Leather.
 • Les sandàlies millor valorades en la prova pràctica van ser Adidas i Teva (les dues, 4,5 punts de 5) Les puntuacions més modestes les van merèixer Asolo i Nike, que van fallar en la subjecció al peu.
 • En laboratori, Adidas i Nike van ser les millors, sense mostrar cap punt dèbil. En general, les sandàlies van fallar en la decoloració dels tints. Salomon, absorbeix una gran quantitat d’aigua que no evacua convenientment. La sola de Timberland rellisca i la de Merrel és poc flexible, la qual cosa derivarà en un mal envelliment.
 • Quant a la qualitat global, Adidas, Merrel, Nike i Teva van aconseguir el molt bé. Asolo, Columbia, Salomon i Timberland es van quedar en ‘bé’.
 • La millor relació qualitat-preu és Adidas Kenai Land, la tercera més barata, per ser una sandàlia sòlida, resistent i còmoda, ben valorada pels experts i apta per a superfícies dures, encara que no agressives. Una altra opció interessant és la de Nike, la segona pitjor en la prova d’ús, però de molt bona qualitat segons el laboratori.
PARÀMETRES ADIDAS NIKE COLUMBIA ASOLO
MODEL Kenai Land Strap-
runner IV Leather
Trail Meister Scrambler Raz
Preu (euros) 57,95 51,45 55,45 61,63
Característiques Generals
Pes (g/par) 633 577 863 725
Estabilitat del color (escala de l’1 al 5)
A l’aigua dolça del revestiment 5 5 5 5
A l’aigua marina del revestiment 5 5 4 5
A l’aigua dolça de la plantilla 5 5 1 1
A l’aigua marina de la plantilla 5 5 1 1
Solidesa (escala de l’1 al 5)
Resistència a l’esgarrada
De la part superior 5 5 5 5
Del gafet posterior No en té 5 5 5
Dels elements de subjecció 4 5 4 3
De la sola externa 5 5 5 5
Força de subjecció al velcro 5 5 5 5
Sola exterior
Resistència a l’abrasió 5 5 5 5
Força de subjecció entre les parts 5 5 4 4
Confort (escala de l’1 al 5)
Flexibilitat de la sola 4 3 4 5
Resistència al lliscament de la sola 4 4 4 4
Rendiment d’energia en la zona del taló 4 5 5 3
Absorció de l’impacte en la zona del taló 4 5 4 4
Absorció d’aigua després d’1 hora 5 3 3 4
Eliminació d’aigua 5 5 5 4
Ús recomanat Terrenys durs però no agressius Tot tipus de terrenys Terrenys no agressius i humits Tot tipus de terrenys, sobre tot secs
Prova d’us amb experts (escala de l’1 al 5) 4,5 3,4 3,7 3
Qualitat Global Molt bé Molt bé
PARÀMETRES TEVA MERREL TIMBERLAND SALOMON
MODEL Circuit Leather Tahiti Leather Del Fuego/
Mana
Habana de Luxe Graz
Preu (euros) 80,20 77,48 78,67 75,82
Característiques Generals
Pes (g/par) 696 776 738 883
Estabilitat del color (escala de l’1 al 5)
A l’aigua dolça del revestiment 4 5 3 4
A l’aigua marina del revestiment 5 5 3 4
A l’aigua dolça de la plantilla 1 4 2 3
A l’aigua marina de la plantilla 2 5 3 1
Solidesa (escala de l’1 al 5)
Resistència a l’esgarrada
De la part superior 5 5 5 5
Del gafet posterior No en té 5 5 No en té
Dels elements de subjecció 5 5 5 3
De la sola externa 4 2 5 5
Força de subjecció al velcro 5 3 No en té No en té
Sola exterior
Resistència a l’abrasió 5 5 5 5
Força de subjecció entre les parts 5 5 5 5
Confort (escala de l’1 al 5)
Flexibilitat de la sola 5 2 5 5
Resistència al lliscament de la sola 3 5 2 4
Rendiment d’energia en la zona del taló 5 4 4 4
Absorció de l’impacte en la zona del taló 5 4 3 4
Absorció d’aigua després d’1 hora 4 2 3 1
Eliminació d’aigua 5 5 4 3
Ús recomanat Terrenys durs però secs Terrenys no rugosos Tot tipus de terrenys secs Tot tipus de terrenys
Prova d’us amb experts (escala de l’1 al 5) 4,5 3,9 3,9 3,6
Qualitat Global Molt bé Molt bé

Una a una

Una a una, vuit sandàlies de tresc

ADIDAS Kenai Land

 • /imgs/20030701/adidas.jpg 57,95 euros
 • Qualitat global: Molt bé
 • La millor relació qualitat-preu. Els tints emprats són molt resistents a l’aigua dolça i a la marina. Els seus materials tenen un comportament satisfactori. El seu pes baix i la bona flexibilitat ofereixen una gran comoditat. A més, la seva sola amorteix bé els impactes. Adequada per a terrenys durs, però no agressius. Valoració d’experts: la millor (4,5 punts de 5).

NIKE Straprunner IV Leather

 • /imgs/20030701/nike.jpg 51,45 euros
 • Qualitat global: Molt bé
 • Una altra bona opció. Les més barates. Els tints emprats són molt resistents a l’aigua dolça i a la marina. Els seus materials tenen un comportament satisfactori. Les més lleugeres, però la seva flexibilitat és només acceptable. La sola amorteix bé els impactes. Adequada per a qualsevol superfície. Valoració d’experts: Aproven, però són les segones pitjors (3,4 punts de 5 possibles). Malament en disseny anatòmic de les tires i en la subjecció del peu.

COLUMBIA Trail Meister

 • /imgs/20030701/columbia.jpg 55,45 euros
 • Qualitat global: Bé
 • Les segones més barates. Els tints de la plantilla destenyeixen en entrar en contacte amb l’aigua dolça i marina. Els seus materials tenen un comportament satisfactori. Les segones més pesades, però còmodes gràcies a la seva gran flexibilitat. A més, la seva sola amorteix bé els impactes. No es recomana per a superfícies mullades i agressives, ja que la subjecció del peu no és molt ferm. Valoració d’experts: 3,7 punts de 5.

ASOLO Scrambler Raz

 • /imgs/20030701/asolo.jpg 61,63 euros
 • Qualitat global: Bé
 • Els tints de la plantilla destenyeixen quan entren en contacte amb l’aigua dolça i marina. Els seus materials tenen un comportament satisfactori. El seu pes baix i la bona flexibilitat aporten una gran comoditat. Absorció d’impactes satisfactòria, encara que tindran un mal envelliment. Adequades per a superfícies dures i seques. Valoració d’experts: la puntuació més baixa, però acceptable (3 punts de 5 possibles). Va fallar en el tipus d’ajust de les tires i en la subjecció del peu.

TEVA Circuit Leather

 • /imgs/20030701/teva.jpg 80,20 euros
 • Qualitat global: Molt bé
 • Les més cares. Els tints de la plantilla destenyeixen en entrar en contacte amb l’aigua dolça i marina. Els seus materials tenen un comportament satisfactori. El seu pes baix i la bona flexibilitat aporten una gran comoditat. A més, la seva sola amorteix bé els impactes. No és adequada per a superfícies mullades per la seva resistència moderada al lleiximent i per la decoloració del tint. Valoració d’experts: la millor (4,5 punts de 5).

MERREL Tahiti Leather

 • /imgs/20030701/merrel.jpg 77,48 euros
 • Qualitat global: Molt bé
 • Cares. Els tints emprats són molt resistents tant en l’aigua dolça com en la marina. Els seus materials tenen un comportament satisfactori, excepte la sola, d’escassa resistència a l’estripada. Pes mitjà i sola rígida, per la qual cosa pot ocasionar incomoditat. La seva sola amorteix bé els impactes. No es recomana per a superfícies molt escabroses. Valoració d’experts: la segona millor, (3,9 punts de 5).

TIMBERLAND Del Fuego/Mana

 • /imgs/20030701/timberland.jpg 78,67 euros
  Qualitat global: Bé
 • Les segones més cares. Els tints utilitzats són resistents acceptablement tant en l’aigua dolça com en la marina. Els seus materials tenen un comportament satisfactori. Especialment lleugeres i flexibles (més còmodes). La seva sola amorteix bé els impactes. Es recomana per a tot tipus de terrenys secs, i no per a mullats, perquè la resistència de la sola al lliscament no és l’adequada. Valoració dels experts: la segona millor (3,9 punts de 5)

SALOMON Habana de Luxe Graz

 • /imgs/20030701/salomon.jpg 75,82 euros
 • Qualitat global: Bé
 • Els tints emprats són resistents a l’aigua dolça però no a la marina. Els seus materials tenen un comportament satisfactori. Les més pesades, però flexibles. La seva sola amorteix bé els impactes. Recomanades per a tot tipus de superfícies, però no per al mar. Valoració dels experts: la tercera pitjor (3,6 punts de 5).