Van acordar per majoria tancar l’edifici amb una reixa