AvenAcol Rústica

Galetes que destaquen per la propietat de reduir el colesterol “de forma 100% natural”. Som davant un producte ultraprocessat i de baixa qualitat nutricional. Malgrat que s’hi destaca la presència de civada com a matèria primera, l’ingredient principal és la farina de blat refinada. Aquesta és l’anàlisi de l’etiquetatge.
1 Juliol de 2020
Consumer avenacol

AvenAcol Rústica

Ajuda a reduir el colesterol?

En diverses parts de l’envàs es mostren missatges que relacionen el consum d’aquestes galetes amb una reducció d’aquest lípid: “Completa la teva dieta amb civada rica en betaglucan i redueix el nivell de colesterol”. Aquestes llegendes estan autoritzades per la Comissió Europea, ja que l’Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (EFSA) ha trobat evidència científica que ho avala. Per a poder fer aquesta declaració, la normativa exigeix que s’informi el consumidor que el benefici s’obté amb una ingesta diària de 3 grams de betaglucan de civada i que l’aliment contingui almenys 1 gram d’aquest compost per ració. Tanmateix, la normativa no defineix la mida de la ració. En aquest cas, les galetes Avenacol estan elaborades amb un segó de civada alt en betaglucan. Una ració de galetes amb avenacol (6 galetes, segons indica el fabricant en l’envàs) aporten 1 gram de betaglucan, de manera que per a aconseguir l’efecte beneficiós de reducció del colesterol caldria consumir 18 galetes al dia (la meitat del contingut de la bossa). El consum de 18 galetes implica la ingesta de 684 kcal (més d’un terç de les 2.000 kcal diàries que es prenen com a ingesta de referència per a adults), 30,6 g de sucres i 25,2 g de greixos, quantitats incompatibles amb una dieta saludable.

Recomanació. Aquests 3 grams de betaglucan es poden incorporar a la dieta amb entre 50 i 80 g de flocs de civada (depenent de la seva varietat) i a un preu de 0,13 i 0,21 € al dia. A més, els flocs de civada aportarien altres compostos interessants com ara fibra insoluble, sense la contrapartida dels sucres simples, la farina i els greixos refinats de les galetes.

El missatge dels greixos

En l’envàs s’inclou una altra llegenda: “Les nostres galetes estan elaborades amb oli de gira-sol alt oleic, que les dota d’un alt contingut en àcids grassos insaturats com l’oleic. Substituir en la teva alimentació els greixos saturats per insaturats contribueix a mantenir els nivells normals de colesterol sanguini”.

Es tracta d’una declaració de propietats saludables que s’atribueix a la presència d’àcid oleic. Aquest missatge està autoritzat per la Comissió Europea, ja que l’EFSA ha trobat evidència científica que l’avala. Per a poder fer aquesta declaració, almenys el 70% dels àcids grassos presents en el producte ha de procedir de greixos insaturats, i aquests han d’aportar més del 20% del valor energètic del producte. La major part del greix (un 88%) està composta per àcids grassos insaturats (AGI). Es considera que substituir els greixos saturats per altres d’insaturats ajuda a mantenir nivells normals de colesterol sanguini i, com que el 30% del valor energètic d’aquestes galetes procedeix dels AGI, aquesta declaració es pot incloure en l’etiqueta.

Nutri-Score

La valoració obtinguda en el sistema Nutri-Score és C. Li afavoreix l’aportació de fibra, però l’alt contingut energètic i la gran quantitat de sucres simples són els factors que penalitzen la valoració.

Informació nutricional

  • Calories. És un producte d’alta densitat energètica (456 kcal /100 g).
  • Greix. Té un alt contingut en greix (17 g /100g) procedent de l’oli de gira-sol alt oleic (un 33% de les quilocalories totals), fet que comporta que la major part són insaturats (15 g/100g). L’aportació de greixos saturats no és elevat (1,9g/100g).
  • Hidrats de carboni. Presenta un alt contingut (66 g/100 g), procedents majoritàriament de la farina refinada i, en molta menys proporció, del segó de civada. Els hidrats de carboni suposen el 58% de les quilocalories totals del producte.
  • Sucre. Destaca la presència de 20 grams de sucres per 100 g, que en la seva pràctica totalitat són afegits i, per tant, sucres lliures el consum dels quals l’OMS recomana limitar a un màxim de 25 g al dia.
  • Fibra. Suposa una bona aportació de fibra procedent del segó de civada (5 g /100 g) i de les proteïnes aportades per la farina refinada i el segó.

Què significa “rústica”?

No res. Es tracta simplement d’un reclam comercial que el consumidor associa amb un producte més tradicional però que, realment, no recull la legislació. És pur màrqueting.

Recomanat per la Fundació Espanyola del Cor

Aquest producte porta el segell d’una institució privada promoguda per la Societat Espanyola de Cardiologia. L’Organització Mèdica Col·legial va aprovar el 2016 una declaració de la Comissió Central de Deontologia en la qual es conclou que és contrari a l’ètica que institucions, organitzacions i societats cientificomèdiques avalin productes alimentaris de dubtós benefici per a la salut (com les galetes que contenen grans quantitats de sucre), ja que es considera una forma de publicitat subliminal en la qual s’entén que el producte està avalat per una societat científica.

Conclusió

Producte que, per composició, es considera de brioixeria i incorpora dues declaracions de propietats saludables, totes dues relacionades amb el manteniment del valor normal o la reducció del colesterol sanguini. No obstant això, per a aconseguir aquest efecte han de consumir-se 18 galetes diàriament, fet que suposaria un terç del valor energètic diari i una aportació de 30 g de sucres simples. Això és incompatible amb una dieta saludable. No suposa una diferència nutricional respecte de les galetes de tipus Maria integrals convencionals, però té un preu molt superior: 8,83€/kg enfront de 3,40€/kg (preu de les galetes María Fontaneda integrals).