El consumidor es pot retractar d’un contracte de crèdit en 14 dies i sense al·legar-ne el motiu