Els jutges han de valorar d’ofici l’existència de clàusules abusives, fins i tot si el consumidor no les esmenta