Com s'utilitza un lloc wiki

Aquest format de publicació de continguts, popular per la Wikipedia, facilita el treball en equip
1 Juny de 2013
Img internet listado 811

Com s'utilitza un lloc wiki

/imgs/20130601/internet1.jpg
La Wikipedia, que el 15 de gener passat va fer vuit anys de vida, encara avui sorprèn perquè permet a qualsevol lector canviar la informació dels articles si descobreix una dada errònia. Aquesta gran virtut de la famosa enciclopèdia oberta i gratuïta és inherent a tots els llocs wiki, un format de publicació que facilita el treball en equip i que pot ser molt útil tant en àmbits acadèmics com en el terreny laboral.

Un wiki es diferencia dels llocs web convencionals pel fet que tots els visitants poden modificar-ne el contingut si ho consideren oportú. En l’estructura tradicional del web, una o diverses persones creen un article i els lectors fan comentaris en un mòdul separat. El wiki es mostra més interactiu i les aportacions de l’audiència es plasmen en el text principal. Aquest format es compon d’una o diverses pàgines que s’enllacen a l’estil dels llocs convencionals, encara que amb un aspecte gràfic molt sobri que recorda el dels primers anys d’expansió d’Internet.

Per a una millor organització, els llocs wiki presenten un registre amb tots els canvis efectuats pels usuaris, a més d’informació útil com l’hora i el dia en què s’han elaborat, la seva autoria i fins i tot ofereixen un espai on es pot explicar el motiu de les seves modificacions. D’aquesta manera, es poden comparar les diferències entre les versions i afinar el text o, fins i tot, tornar a l’estat en què va quedar aquesta pàgina en un moment determinat. A més, hi ha una pàgina de discussió en cada contingut per quan sorgeixin discrepàncies sobre algun tema. Així, els usuaris poden argumentar els seus punts de vista i manifestar la seva opinió.

Quan se’n modifica el contingut, els usuaris poden assenyalar que es tracta d’un canvi menor per a avisar els altres que no val la pena la revisió. Aquesta possibilitat es mostra útil per a corregir errates i errors ortogràfics o de puntuació. D’altra banda, cada usuari disposa de la pròpia pàgina personal, a la qual es pot arribar si es fa clic al seu nom.

La sintaxi del wiki

Quan s’escriu en un lloc wiki s’han de considerar diverses qüestions. En primer lloc, que utilitza un sistema sintàctic no estandarditzat, anomenat Wikitext, que difereix en alguns aspectes de l’HTML. A continuació es mostren algunes de les pautes que s’han de seguir en els wikis que es basen en MediaWiki, un dels programes més coneguts gràcies al fet que sustenta la Wikipèdia:

  • Es pot indicar la intenció de crear una pàgina web sobre un tema determinat. Per fer-ho, s’ha d’enllaçar com si ja n’hi hagués una, amb “nom de l’enllaç.
  • Si es vol enllaçar a una secció en concret dins d’una pàgina cal afegir el símbol de coixinet seguit del nom d’aquesta secció. Per exemple, “