Enquesta sobre hàbits d'exposició al sol, percepció de risc i etiquetatge de les cremes solars

Un de cada cinc enquestats no es protegeix mai quan s'exposa al sol en les vacances d'estiu

Un 12% no compra cremes solars i tres de cada deu no llegeixen mai la informació de l'etiquetatge
1 Juny de 2013
Img tema de portada listado

Un de cada cinc enquestats no es protegeix mai quan s'exposa al sol en les vacances d'estiu

/imgs/20130601/tema1.jpg
El sol té dues cares. D’una banda, proporciona color, calor i per a molts és motiu d’alegria. És essencial en la producció de vitamina D i la seva exposició, sempre amb moderació i vigilància mèdica, forma part del tractament de malalties dermatològiques com la psoriasi o l’èczema… Però l’astre rei té un costat fosc: provoca cremades solars que augmenten el risc de patir càncer de pell en l’edat adulta.

Cada any, es diagnostiquen al món més de 160.000 casos de melanoma. La disminució de la capa d’ozó i la moda del bronzejat són els dos factors que més hi influeixen, per la qual cosa el sol s’ha de prendre amb totes les precaucions. Per conèixer els hàbits d’exposició al sol de la població, EROSKI CONSUMER ha efectuat durant el mes d’abril una enquesta a 1.000 persones de 9 comunitats autònomes: Andalusia, Illes Balears, Castella-la Manxa, Catalunya, Comunitat Valenciana, Galícia, Madrid, Navarra i País Basc. A més, es va investigar quina era la seva percepció de risc al sol i els seus costums a l’hora d’adquirir una crema solar. El 52% dels enquestats eren dones i tenien una mitjana d’edat de 46 anys.

Ningú no és igual davant dels rajos solars. La pigmentació de la pell, el color dels ulls, el cabell i la capacitat per bronzejar-se de cadascú determinen a quin fototip es pertany, és a dir, quina capacitat té la seva pell d’absorbir la radiació solar.

Entre els enquestats, un de cada cinc entrevistats se situa en el primer: pell, ulls i cabells molt clars que sempre es cremen i amb un bronzejat imperceptible; un 46%, en el segon: també amb la pell, els ulls i els cabell clars, però aconsegueix un bronzejat moderat, tot i que sovint es crema; un altre 21%, en el tercer: té una pell més fosca, igual com els cabells i els ulls, però es crema de vegades i aconsegueix un bronzejat mitjà; i el 12%, en el quart: té la pell, els ulls i el cabell morens, rarament es crema i sempre es bronzeja.

Poca protecció, massa confiança

Les vacances i els dies festius de l’estiu són els moments en què els entrevistats s’exposen més al sol. No obstant això, un 19% no es protegeix mai de les radiacions solars i un 21% només ho fa de vegades (sobretot els homes). A més, fora del període estival es protegeixen encara menys: només un de cada quatre ho fa habitualment. Això sí, els qui ho fan utilitzen generalment cremes solars i ulleres de sol.

A més, un de cada dos enquestats té un nivell mitjà en la percepció de risc del sol. I és que probablement en alguns aspectes encara som massa confiats: dos de cada cinc pensen que en la primera exposició solar es pot utilitzar un factor de protecció solar inferior a 15, un de cada cinc no sap que cada tipus de pell absorbeix la radiació solar de forma diferent i que això influeix en la forma de protegir-se, i un 12% dels enquestats no compra habitualment cremes solars.

El sol no encisa tothom

A un 41% dels entrevistats, no els agrada prendre el sol; a un 33%, només de vegades; i a un 26%, els encanta. Per sexes, a ells els agrada en una proporció inferior que a elles. Així i tot, només un 18% sol prendre el sol habitualment.

Entre les persones que asseguren prendre el sol habitualment o de vegades, un 14% comencen a fer-ho a l’abril; al maig, un 25%; al juny, un 29%; i al juliol, un 23%. Com és lògic, la diversitat del temps meteorològic a les comunitats autònomes provoca diferències apreciables. Mentre que a Andalusia, les Illes Balears i Catalunya la majoria comença a prendre el sol al maig, a la Comunitat Valenciana, Galícia, Navarra i el País Basc ho fan un mes després. A Castella-la Manxa i a la Comunitat de Madrid, opten per començar al juliol.

Més a l’estiu

/imgs/20130601/tema3.jpg
L’estiu és l’època en què més persones entrevistades s’exposen al sol: el 83% ho fa durant les vacances i els dies festius, i el 64% la resta de dies de l’estació. Els més grans de 65 anys entrevistats són els qui en menys proporció descobreixen el cos als rajos solars en aquesta època. Com a curiositat, per comunitats destaquen els gallecs (prenen més el sol) i els balears i andalusos (ho fan menys).

Les parts del cos que més lluïm al sol a l’estiu són la cara, els braços, les cuixes i cames i les mans. Els experts recomanen no estar sota el sol durant gaire temps. La proporció més alta dels enquestats assegura exposar-s’hi entre 1 i 2 hores durant l’estiu (un terç) o no més d’una hora (un 22%). I quan? La meitat dels enquestats trien el matí, de 10.00 a 12.00 hores, per exhibir-se al sol durant l’estiu, i dos terços també s’hi exposen a la tarda a partir de les 16.00 hores. Amb tot, un de cada tres també ho fa entre les 12.00 i les 16.00 hores, malgrat el perill que comporta fer-ho, ja que la intensitat de radiació solar és màxima en aquest horari.

La protecció, l’assignatura pendent

I el més important, utilitzen algun tipus de protecció quan s’exposen al sol? A l’estiu, un 19% confessa no protegir-se mai durant les vacances i els dies festius, una proporció que augmenta fins a dos de cada cinc la resta del temps. Fora del període estival es protegeixen encara menys: en les vacances i els dies festius mai no ho fan tres de cada cinc i la resta del temps, tampoc gairebé set de cada deu.

Per sexes, són majoria els homes entre els que no es protegeixen, especialment a l’estiu, època en la qual doblen la proporció de dones que confessa no protegir-se mai. D’altra banda, els entrevistats de 16 a 24 anys tampoc no ho fan en més gran manera, tant a l’estiu com la resta de l’any.

Per contra, els que sí que prenen precaucions utilitzen diversos sistemes per fer-ho. Els més generalitzats són la crema protectora solar (nou de cada deu) i les ulleres de sol (set de cada deu a l’estiu i un de cada dos la resta de l’any). A l’estiu, la meitat assegura utilitzar habitualment un factor molt alt de crema solar (entre el 30 i el 50), i dos de cada cinc la resta de l’any. No obstant això, en aquesta època, augmenta la proporció d’aquells que n’utilitzen un d’inferior a 15: un 14% en les vacances i un 24% la resta del temps. Els més propensos a utilitzar aquest factor són els homes i els joves d’entre 16 i 24 anys.

Per tipus de pell, els qui es protegeixen en més proporció amb un factor inferior a 15 són els que pertanyen als fototips tercer i quart. Amb tot, encara que la seva pell sigui més fosca i no es cremin amb tanta freqüència, no és recomanable utilitzar un FSP inferior a 15.

Conscients del risc

La teoria sembla que la coneixem: si el sol no es pren amb precaució, les conseqüències poden ser molt perjudicials per a la salut. Tot i això, ho portem a la pràctica? EROSKI CONSUMER ha mesurat aquesta percepció de risc i ha consultat els 1.000 entrevistats sobre la seva opinió al voltant d’una sèrie d’afirmacions sobre la radiació i la protecció solar. En funció de les respostes, s’ha quantificat aquesta percepció amb una escala del 0 als 3,80 punts, en què 0 és un nivell baix i 3,80 és un nivell alt.

Així, un 56% dels enquestats tenen un nivell mitjà de percepció de risc, un 40% un nivell alt i només per a un 4% és baix. Per comunitats, cap gallec ni madrileny enquestat es va classificar amb un nivell de percepció de risc baix, a diferència dels valencians, que se situen en aquest nivell en una proporció més gran (un 14%). Els més conscients dels perills del sol són, principalment, els gallecs, ja que un 52% d’aquests se situa en el primer lloc del podi, el nivell alt de percepció.

Aquesta classificació demostra que encara hi ha qui es confia massa. Si bé tan sols un 4% considera que prendre el sol durant un temps prolongat no suposa mai un risc, un altre 14% considera que només de vegades. Per sort, el 82% dels enquestats pensa que és perillós sempre: els madrilenys en més proporció (un 93% dels consultats) que els balears (un 14% d’ells creu que mai no suposa un perill, la proporció més alta).

Un de cada cinc enquestats no creu que cada tipus de pell absorbeixi la radiació solar de forma diferent, ho consideren en més gran manera els joves de 25 a 44 anys (un 23%). Una creença errònia, ja que ningú és igual davant del sol i en la població hi ha diversos fototips individuals de cada persona. Finalment, tan sols un 6% no creu que una exposició solar inadequada produeixi envelliment prematur de la pell, afeccions oculars i càncer de pell.

Una de tòpics

Quant a la manera de protegir-se, també hi ha confusions destacades entre els enquestats. En primer lloc, un 41% no creu que calgui utilitzar un factor de protecció més alt de 15 en la primera exposició solar. Encara més, en una proporció semblant consideren que les cremes amb una protecció molt alta protegeixen completament del sol. En aquest sentit, la legislació de la UE parteix de la premissa que cap crema, encara que tingui una protecció molt alta, protegeix completament del sol. Els fotoprotectors contenen substàncies químiques i/o físiques, denominades filtres, capaces d’absorbir o reflectir les radiacions solars, que protegeixen la pell dels efectes nocius d’aquestes. Tot i això, el terme “pantalla total” o “sun block” s’ha utilitzat per indicar un FPS (factor de protecció solar) superior a 20, i protecció contra altres radiacions, però, en realitat, es presta a confusió atès que no garanteix una protecció total contra les radiacions.

Per sort, tan sols en proporcions inferiors al 15% de la població enquestada fan cas dels següents falsos mites: que el sol sense cremes de protecció asseca grans, barbs i punts negres al rostre; que les ulleres de sol són només per a l’estiu, que no cal aplicar-se fotoprotecció si el dia està núvol o si som sota un para-sol, que les persones amb pells més morenes o ja bronzejades poden prescindir d’aplicar-se crema protectora, i que mentre som a l’aigua, el sol pràcticament no ens perjudica la pell.

Cremes solars

Insolacions, cremades, envelliment prematur de la pell, alteracions del sistema immunitari, afeccions oculars i càncer de pell. Aquests són només alguns dels efectes adversos que pot provocar exposar-se de manera inadequada al sol. Per prevenir-los, la indústria cosmètica disposa des de fa dècades de protectors solars o fotoprotectors. Segons la “Guia de protecció solar” elaborada pel Ministeri de Sanitat i Consum, el Consell General de Col.legis Oficials de Farmacèutics i l’AECC (Associació Espanyola Contra el Càncer), els fotoprotectors han d’incloure unes indicacions obligatòries i també en l’etiquetatge han de contenir esments específics que en reflecteixen l’eficàcia: els índexs de protecció solar. Aquestes indicacions, juntament amb frases sobre les instruccions d’ús i els advertiments en la utilització, suposen una informació important per al consumidor que ha de tenir en compte tant a l’hora de triar el producte més adequat com per a utilitzar-lo correctament.

Però els enquestats llegeixen i entenen la informació que s’indica en les etiquetes d’aquest tipus de productes? En primer lloc, un 12% dels enquestats van assegurar no comprar habitualment cremes solars. Destaca que siguin els homes principalment (un 19%, davant del 6% de dones), amb una edat superior als 65 anys (un 29% d’aquest col.lectiu) i pertanyents al quart fototip (un 25%).

Un altre 60% dels enquestats llegeix la informació que s’indica en l’etiquetatge dels productes solars que adquireixen, però un 28% no ho fa mai. Per sexes, són més els homes que confessen no llegir mai les dades de l’etiqueta (un 32%, contra el 24% d’elles) i els joves d’entre 16 i 24 anys (un 54% d’ells).

Entre els qui compren productes solars i llegeixen la informació de les etiquetes, un 29% confessa que mai no es fixa en els components del producte. En canvi, en la resta d’informació sí que ho fan: un 88% para atenció a la descripció sobre com i on actua el producte (és a dir, hidratació, protecció immediata, protecció de rajos UVA, etc.), el 91% examina els consells d’ús i el 94% mira el grau de protecció de la crema.

Un de cada quatre enquestats confessa que alguna vegada ha utilitzat crema solar caducada. Els més descurats en aquest sentit són els joves d’entre 16 i 24 anys en més gran manera (un 25%, enfront del 16% dels enquestats amb 65 anys o més). Però, en el moment d’adquirir el producte, quins aspectes prenen en consideració? I és que segons la “Guia de protecció solar”, per triar un fotoprotector cal tenir en compte una sèrie de factors, com ara a qui va dirigit, la zona d’aplicació, el tipus de pell, l’altitud del lloc, l’hora del dia i un llarg etcètera.

Els enquestats que compren crema solar sempre tenen en compte els aspectes següents: un 61%, a qui va dirigit (adults, nens o gent gran); un 55%, la zona d’aplicació (cos, cara, calba, etc.); un 43%, les característiques de la pell, els ulls, els cabells i la capacitat per bronzejar-se; un 22%, l’hora del dia en què s’exposarà al sol, el tipus de superfície que serà (aigua, herba, neu o sorra) i l’estació de l’any; i un 15%, l’altitud del lloc on prendrà el sol.

Piles de crema

/imgs/20130601/tema2.jpg
El sol s’ha de prendre amb totes les precaucions per protegir la salut de la nostra pell. Per això és molt recomanable utilitzar els fotoprotectors indicats per a cada tipus de pell i sobretot, reduir els temps d’exposició. L’Acadèmia Espanyola de Dermatologia i Venereologia aconsella:

 • Limitar el temps al sol, sense importar l’hora o l’estació de l’any. Tenir una cura especial en les zones a grans altituds i en latituds tropicals, on les radiacions són més freqüents. Mantenir-se a l’ombra sempre que sigui possible.
 • No fer ombra sinó buscar-la. Si l’ombra que es projecta és més petita que nosaltres, tenim més probabilitats de cremar-nos. Els rajos del sol són més freqüents i la possibilitat de desenvolupar una cremada solar és més gran entre les 12 hores i les 4 de la tarda.
 • Aplicar-se un protector solar d’ampli espectre amb un Factor de Protecció Solar (FPS) mínim de 15 quan s’estigui exposat al sol (activitats a l’aire lliure). Aplicar-se la pantalla solar 20 o 30 minuts abans de sortir a l’aire lliure, per tenir temps d’absorbir-la.
 • Tornar a aplicar-se el protector solar cada dues hores quan se sigui en un espai exterior, fins i tot en dies ennuvolats. Si una part del producte s’ha eliminat per la suor o per eixugar-se amb la tovallola, cal tornar a aplicar-se el producte.
 • Portar roba protectora com ara pantalons llargs i camises amb màniga llarga. Com més gruixut sigui el teixit i més fosc el color, més protecció.
 • Portar barret i ulleres de sol a l’exterior. El barret ha de ser d’ala ampla per protegir àrees exposades com el coll, les orelles, la calba i la cara. Les ulleres de sol han de tenir protecció UV.
 • Evitar les superfícies reflectores que poden arribar a reflectir fins al 85% dels rajos solars, cosa que s’aconsegueix fins i tot a l’ombra i que provoca cremades i lesions en la pell descoberta.
 • Evitar l’exposició al sol dels nadons.
 • Protegir els nens. Minimitzar la seva exposició al sol i aplicar protector solar als nens de 6 mesos o més.
 • L’efecte perjudicial del sol és acumulatiu, per això és important evitar les cremades solars durant la infància.
 • Alerta amb els medicaments que poden induir fotosensibilitat. Cal consultar el metge o el farmacèutic.